Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 17/09/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 09/09/2023

15. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 6, 24-34 - Ingen kan tjene to Herrer og om at bekym

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
2023: Lectionary Greek er grundig til dette sted. Her skal fremhæves: "tjene" er som nok os alle bekendt en oversættelse hvor en meget vigtig konnotation forsvinder, at det snarere betyder "være slave for" eller af "slave af". I vor sammenhæng, hvor Gud undertiden må køres på vigespor, undtagen altså når det udfordrer vores afsætningsmuligheder, lyder det at være Guds slave ikke så godt. Nogle vil frygte at der går Abdullah i teologien. Men vi må slås lidt med at Jesus formulerer sig så stærkt. (Og da at autoriteter som Morten Luther og Bob Dylan siger nogenlunde det samme, må vi regne med at det er en stående opgave at forstå denne binding på.
Det er interessant at Mammon er en sjælden betegnelse - fra aramæisk (findes ret få gange i evangelierne, ellers ikke i NT og ikke i GT). Vil Jesus personliggøre rigdom, pengemagten, for at understrege slaveforholdet, vi risikerer? [Såvidt Lectio Greek som arbejder videre end det med hele teksten (Især aorist istf. præsens i Jesu bud]

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Linket til norske tekstrækkerne: perikoperne overlapper bare på ordene om at tjene Gud og Mammon.
Mammon

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 6

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Hverken bekymringsløshet eller bønn skåner oss for livets realiteter, men de kan lære oss å leve midt i virkeligheten med tillit. Og hovednøkkelen til denne tilliten er overgivelse til Gud og raus overgivelse til mennesker. Å be til Gud som Far er å hengi seg til en Gud som sender oss ut i verden med løfte om at hva som enn skjer, kan intet skille oss fra hans kjærlighet. Notto Thelle Stilheten og Skriket. s. 160 -

"Hvad naturen lærer, at vi skal, leve i ubekymret tillid, kan vi imidlertid ikke med vor natur, ved egen kraft. Vi bekymrer os. Derfor imperativet: Søg først Guds rige. Er bekymringen først i hjertet, er det kun ved Guds kærlighed, at vi kan blive givet tilbage til skabelsens liv i ubekymret tillid." Viggo Mortensen: Tro og virkelighed.

Når Jesus forklarer, at pengene tilhører kejseren, da de jo bærer hans billede, afdækker han derved den virkelighed, at pengene ikke er en selvberoende magt, at Mammon ikke er den gud, som den giver sig ud for at være. Penge er altid indlejret i en konkret, menneskeskabt politisk virkelighed, som vi også selv har del i.
Men derfor kan vi heller ikke i misforstået hellighed holde os "rene" og ubesmittede af penge og teknologi .. Jesus anbefaler selv sine disciple at "bruge uretfærdighedens Mammon" (Luk 16,9)... vi skal undergrave Mammons logik ved at overbyde den - parallelt til, at Jesus byder sine disciple at gå to mil med den, der for- langer, at de skal gå én. Pengene, vi bruger, er vævet ind i et system af uretfærdighed... Pengene skal med andre ord afmytologiseres, de skal udsættes for religionskritik.. Johannes Aakjær Steenbuch. Guds Rige er anarki. s.120

Åste Dokkagår i eksistensteologisk retning, og citerer Bultmann med gode citater, og konkluderer: " All slags strev, om det er etter rikdom eller suverenitet eller kunnskap, er etter Bultmanns mening babeltårn, sivstrå og egenmektighet. Det gir falsk sikkerhet, og det fanger oss i ufrihet, lukket inne i våre egne livsprosjekter, lukket ute fra de oppgavene verden trenger oss til.
Fra Bultmanns Mytologi og myteforståelse: "Den som vil tro på Gud må forstå at han ikke har til sin rådighet noe han kan bygge sin tro på. (...) Den som oppgir enhver form for sikkerhet, skal finne sann sikkerhet" Åste Dokka: Leve vanskeligere, s. 46.

I, der tror! Lad ikke jeres rigdomme og jeres børn aflede jeres opmærksomhed fra at tænke på Gud! De, der gør dette, er de fortabte. Koranen, Sura 63,9.

[165/tr15-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 15. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Roulund, Peder Kjærsgaard
Den anden dag spyttede en vred mand så ned på de der flygtninge, som gik på motorvejen.
Jeg tror han var bekymret.
Jeg tror, han var vred,
Og derfor gav han sig mammon, molok og satan i vold og hældte alt sin vrede ud på mennesker, som er meget sårbare.
Det skulle han selvfølgelig ikke have gjort.
Men jeg kan ikke lade være med at identificere mig med manden, for som han er bange og bekymret, er jeg det også.
...
Og manden, der spyttede fra motorvejsbroen.
Jeg ville sådan ønske, at der kom en anden mand forbi. En mand med frelsermyndighed til at sige:
Hej du!
Kommer du ikke ned fra din bro?
[2015] Se mere I dag vil jeg smaddergerne være gæst i dit hus.
AMEN!

Luther, Martin (2)
Denne prædiken angår .. allermest præsterne, hvem Fattigdom ofte tvinger til, med Bekymring at tænke paa, hvorledes de med Kone og Børn skulle faae Udkommet. [Hovedpointe ellers i den lange husandagt er nok befrielsen i at tjene Gud i kald og stand -ksf] [1544] Se mere

Luther, Martin
..at elske uden at nyde, det må synes endog Djævelen ærgerligt. Dette overgår alle dem, som elsker den Gud mammon og tjener ham. Den, som ikke skammer sig og rødmer over det, har en jernpande.
.. Den bekymring, som kommer af kærligheden, den er befalet. Den derimod, som stiller sig ved siden af troen, den er forbudt...
[0000] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Kan I huske hvordan det nogle gange var, da man var barn, og mørket begyndte at sænke sig om én, mens man lå i sin seng? Hvordan bekymringerne kunne vokse frem af skyggerne? Det med at barndommen er ubekymrethedens alder er en højst begrænset sandhed. Som man lå der, kunne alle spørgsmålene myldre frem. [1991] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].