Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 22/10/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 15/10/2023

20. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 22, 1-14 - Lignelsen om kongesønnens bryllup

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Her hører vi om en fantastisk fest - og så fokuserer vi mest på dem som ikke kommer, og allermest på en som bliver smidt ud igen. Det første er nok ikke så dumt for ikke at svække evangeliets kritiske potentiale - det sidste kan det være nødvendigt at forholde sig til - af sjælesørgeriske grunde.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [This parable comes across as a difficult text about judgement. Yet, it has some important and useful aspects that commend itself to preaching]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Detaileksegese - jeg henviser til Lectionary Greek og John Petty.Link nedenfor.³

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 22

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

I lignelsen om den gældbundne tjener og kongesønnens bryllup er det samme retfærdighed, som skildres, men her rettes brodden mod dem, der tilsyneladende modtager den, men alligevel holder fast ved egenretfærdigheden, som det viser sig, når de ikke i det lange løb er i stand til at lade tilgivelsens retfærdighed gælde mellem mennesker indbyrdes eller opgive sliddet med opbygningen af deres egen retfærdighed for at tage imod gudsrigets nye og glædelige retfærdighed....
Gudsrigets nutid er krisen med dens store risiko. Sikkerheden, roen, "freden" hører det kommende gudsrige til. Lignelsen om de betroede talenter og om de tro og utro tjenere viser, hvorledes gudsrigets nutid er præget af afgørelsen; nogle forstår kaldet og går ind i bodens arbejde og risiko, andre vil konservere status quo, egenretlærdigheden med dens sikkerhed og uforstyrrethed. Regin Prenter. Skabelses og Genløsning s. 330.

"Alt er rede" er klart eskatologisk sprog*. Man bør spørge: Præcis hvordan er det, at "alt er rede"? Bemærk, at "sønnen" faktisk ikke nævnes i denne lignelse. Denne "søn" var blevet dræbt i lignelsen om de onde lejere umiddelbart før. Men i denne lignelse lever sønnen naturligvis. Lignelsen om bryllupsfesten forudsætter, at sønnen er oprejst fra de døde. I hans død og opstandelse er "alt rede". Se mere: Se mere: John Petty
* I øvrigt markant led i det norske nadverritual. -

Kaj Mogensen: Lignelsen er blevet udlagt som handlende om menneskers fortabelse og frelse, hvilket KM påpeger ikke holder stik. Så er den blevet fortolket eksistentielt. Heller ikke holdbart [for slutningens vedkommende], hvad med at.. "..gæsten uden bryllupsklæder er den onde selv. Det passer med, at han er den eneste gæst uden bryllupsklæder og med, at han slet ikke hører hjemme i festsalen. .. Hele fortællingen kan på underfuld måde spejle frelseshistorien". Se mere citat her. (Fra Frelse og Fortabelse s. 170)

[170/tr20-a ]

Religionspædagogiske noter:Link til Joakim Skovgaards billede og forslag til arbejde med lignelsen i konfirmandundervisningen. - Det store gæstebud - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 20. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hansen, Jørgen
Det handler altså ikke om, at gæsten ikke ville tage den ydre klædning på, som han måske inden festen havde fået stillet til rådighed af værten. Men det handler om, at han ikke ville ændres, ikke omskabes; han ville ikke være den, som kongen ønskede, at han skulle være. [1999] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Med himmeriget er det ikke særlig idyllisk.
Komme dit rige - beder vi I fadervor.
Sådan lige konfronteret med denne lignelse kunne man fristes til at tilføje: men lad det vente lidt, eller: ikke helt så voldsomt, tak.
[1991] Se mere

Bistrup, Ulla More
Den slags fester holder vi en del af i kirken. Netop med deres egen dress-code. Den består f.eks. i dåbskjole, konfirmationstøj, bryllupstøj og ligskjorte. Hver gang forvandles vi og sættes ind i en ny sammenhæng og rolle.
..Hvorfor kortslutter Mattæus lignelsen? Er det fordi han ikke synes, Lukas£dgave er skrap nok? Nej, det er da fordi, han synes, den er FOR skrap! - For hvor er det skrapt, skræmmende og svært for os grundlæggende at affinde os med Jesu budskab..
[2007] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].