Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 29/10/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 01/11/2023

21. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 4, 46-53 - Den kongelige embedsmands søn

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Billedet er hentet fra den russisk-ortodokse kirke, Bern.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Spreadsheet til salmevalg af Samuel Skadkær-Munch.
ú Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: 2p> Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 4

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Ved ordet tegn forstås her en viljeshandling, som overskrider grænserne for en normal viljes formåen. En sådan handling er dog indenfor evangeliets rammer ikke utolkelig, netop ikke. "Giv Gud Æren!" siger farisæerne til den blindfødte .. han svarer "Det er underligt at I ikke véd, hvorfra han er, og han har åbnet mine øjne"..Tegnet henviser altså til Guds indtræden i den handlendes vilje. Aage Henriksen, Gotisk Tid s. 89f

-

David Lose skriver om Jesu ambivalens overfor det at give tegn - og refererer og analyserer filmen "The Silver Linings Playbook": Pat realizes that in Tiffany's candor, brokenness, and love, he finds the sign and the person he needs. Not the one he's looking for, but the one he needs.
I wonder if that's what is at the heart of Jesus' ambivalence with signs. In the end, his signs are most salutary when they point us to God's love, God's love revealed in the broken but triumphant figure of Jesus on the cross... [Se mere via WorkingPreacher]

Viggo Mortensen: "Det nøgne tegn fører ikke til tro. (Joh. 6,26). Men embedsmanden har allerede tro i betydningen tillid, hvorfor tegnet bliver gennemsigtigt, så den bagved liggende realitet, Jesus som livgiver og troens giver, træder frem.
Forudsætningen er, at man indlader sig med ordet; så vil troens rigtighed erfares.
Tro og Virkelighed.

Mogens Lindhardt, Trinitatis, 21 . s. tr.: "Jeg har trukket to nytestamentlige tolkninger af "asthenes" frem. Og jeg tror ikke, man skal vælge, men tage dem begge med. Svagheden er svagheden under magten, Guds åbenbaringssted, og som sådan ikke negativt, men menighedens kendemærke og troens rustning, hvis vi skal tro epistlen også her. Men den er også svigtende tro, liden tro, som det hed hos Matthæus (15.s). Pointen med beretningen er i begge tilfælde den samme: din søn er ved at dø fra dig, din søn lever/Mary Douglas ville kalde en tekst som denne en sproglig rite (Douglas 1996). Deri ligger, at den som fortælling genspiller fænomener, som alle skal igennem, og som uundgåeligt hører til selve den menneskelige og kristne eksistens. Her er det bevægelsen fra tab, svaghed, håbløshed til tro, som en daglig bevægelse ud af mørket, og som en stor bevægelse, hver gang vi skal, eller får lov til komme ind i et nyt samfund, en ny verden, et andet liv." [Som eksempel på en sproglig rite refererer ML en af Mary Douglas formidlet fransk udgave af Rødhætte skal vi sige en anelse grummere og tydeligere end Grimms version når det gælder identitetsskabelse gennem seksuel modning. Måske vanskelig at bruge i det fleste menigheder. Som altid er der meget stof til den enkelte søndag her også nogle konkrete bud på en for de fleste anderledes måde at prædike på. "Leg med den tanke, at det første ord i prædikenen er: "Din søn lever"" sagt til menigheden, som om nogen trænger til en sådan søn.. [Kursiv redaktørens indskud]

[171/tr21-a ]

Religionspædagogiske noter:"Hvis I ikke får tegn og undere at se, tror I ikke." - viser en ambivalens hos Jesus overfor fænomenet det underfulde tegn (eller hos evangelisterne) Hos Mattæus (12,38-42) formuleres det overfor farisæerne - de skal kun få Jonastegnet. Se nedenfor link til elementer. - Jonas og hvalen - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 21. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Trankjær, Mette
..oplysningen om at faderen til den syge dreng er kongelig embedsmand er til os, os der hører på. Vi skal have at vide, at stillet overfor tilværelsens helt store spørgsmål, sygdom, død, kærlighed, dér er vi alle først og fremmest mennesker i forhold til hinanden og i forhold til Gud, uanset hvilken position vi indtager i samfundet.. [0000] Se mere

Søndergaard, Stefan Klit
(Over epistelen) [0000] Se mere

Klit-Johansen, Villy
..Men altså kort sagt:
1. Et hjælpeløst råb om hjælp - det er tro.
2. troen er det vovestykke at gå på Jesu ord, uden forhåndsgarantier.
Og 3. Troen er et liv i følge med Kristus fra dåbens øjeblik til nadvermåltidets mægtige bekræftelse af Guds frelsende kærlighed og frem til fuldendelsen i evigheden.
Det er den ene og samme tro. Vi har den ikke i vores magt, vi kan ikke finde den, men troen kan finde os, når vi kommer til Kristus og beder ham hjælpe os med at klare livets dybe sorger og bekymringer.
[0000] Se mere

Hvid, Niels
På baggrund af den næsten grænseløst grufulde situation i Gaza (2023), med påmindelse om de andre steder, hvor der også er grufuld, urimelig død og undergang, nævner Niels Hvid de mange opstandelsesord vi hører gennem evangelierne, håbfyldte ord om at se, høre, tage sig af, blive rask, kom ud af lammelsen - altsammen på engang fysisk forstået og som tegn på det nye liv - og så hører vi her i dag vi "Gå hjem, din søn lever, vi hører dem med billedet af utallige forældre med bylter i armene på nethinden, som ikke lever, som de ikke kan gå hjem til. NH går over udfoldede overvejelser om baggrunden for at vi kan sige som overskriften: Det er ikke os, som skal bære troen. Det er troen, som bærer os. Her får i bare slutningen af prædiken i direkte citat: " Jeg har lyst til at sige: "Gå hjem" vel vidende, at et hjem kan føles alt for tomt pga. nogen, som man har mistet, eller vel af så mange andre grunde. Hvis Jesus havde stået her lys levende, tror jeg, at han ville have sagt: "Gå hjem din fremtid lever du lever i min kærlighed, for jeg bærer dig fra nu og i evighed". Amen." Følg link: Læs hele prædiken [2023] Se mere

Hvid, Niels
[På baggrund af den næsten grænseløst grufulde situation i Gaza (2023), med påmindelse om de andre steder, hvor der også er grufuld, urimelig død og undergang, nævner Niels Hvid de mange opstandelsesord vi hører gennem evangelierne, håbfyldte ord om at se, høre, tage sig af, blive rask, kom ud af lammelsen - altsammen på engang fysisk forstået og som tegn på det nye liv - og så hører vi her i dag vi "Gå hjem, din søn lever, vi hører dem med billedet af utallige forældre med bylter i armene på nethinden, som ikke lever, som de ikke kan gå hjem til. NH går over udfoldede overvejelser baggrunden for at vi kan sige som overskriften: Det er ikke os, som skal bære troen. Det er troen, som bærer os. Her får I bare slutningen i direkte citat: ["Jeg har lyst til at sige: "Gå hjem" vel vidende, at et hjem kan føles alt for tomt pga. nogen, som man har mistet, eller vel af så mange andre grunde. Hvis Jesus havde stået her lys levende, tror jeg, at han ville have sagt: "Gå hjem din fremtid lever du lever i min kærlighed, for jeg bærer dig fra nu og i evighed". Amen." Følg link: Læs hele prædiken [2023] Se mere

Fischer-Møller, Peter
Hvis vi skal kunne lægge engagement og energi i arbejde og familieliv og hverdagens gøremål, hvor vi er, så må vi turde tro Jesus på ordet, når han siger: "Din søn lever!" og "Din datter lever!" Vi må turde tro på, at de ikke kun er vores børn, men også Guds børn, mennesker, som Guds hjerte banker for, mennesker som er skabt og elsket af Gud, mennesker som intet, end ikke døden kan skille fra Guds kærlighed [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].