Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Opdateret: 26/10/2021

22. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. 18. 21-35 - Lignelsen om den gældbundne tjener

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Seneste (2021) Birgitte Bech har meget fin tolkning af hele lignelsen. Se citat med link under prædikener.
"Nådeløs barm er skilt fra Gud" - den enkle overskrift til denne søndag. N. E. Steffensens tegneserie er uovertruffen. De er altid gode men denne er særlig god - se hvordan det højloftede rum i det kongelige slot viskes væk, da den netop gældsbefriede tjener kommer farende ud af et uforsonligt takket mørke i baggrunden - eller se hvor stærkt skyld/gæld kan udtrykkes som i det brugte billede her. Man kan finde det på et a4-ark via Elementer til kateketik (se nedenfor) - eller som billedserie på skærm på "At åbne en verden" [Se her]

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Svenske oversettelsen 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Umiddelbart efter Jesu vejledning i hvornår 2: Vi er i "domsfasen" i kirkeåret. Her dommen over den

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 18

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Korte citater: "Guds tilgivelse er nemlig ubegrænset. I Guds Rige tæller man ikke. Her ophører spørgsmål af type hvor ofte?" Nissen: Budskab og Konsekvens s82. "Således stiller evangelisten klodset [nemlig 6 vers før] og skarpt kirkens problem: hvordan kan man bygge en organisation på en forkyndelse der byder at tilgive i det uendelige?" Sørensen: Jesus og Kristus, s 60. "Som Menneskesønnens nutidige virken er præget af tilgivelsen, således må må også broderforholdet i den menighed, han har samlet om sig, være præget af tilgivelsen." Prenter: Skabelse og Genløsning, s333. "At Kristus er opstået betyder dom og tilgivelse,dom over den hensynsløse vilje til at skubbe andre til side for selv at komme til, og tilgivelse som en ny tingenes tilstand blandt mennesker, en ny måde at være til på." Hansen: Den kristne tro, s 132 -

[172/tr22-a ]

Religionspædagogiske noter:N.E.Steffensens tegneserie over lignelsen er stadig fin i brug. Smid den foran eleverne i stedet for bibelteksten. Det gør ikke noget at medierne skifter lidt - findes på ark i materialet "hvad skal jeg sige?".
Overvej hvilket skift af synsvinkel der bliver, hvis man i stedet giver lignelsen overskriften: "Den smålige tjener" (TJH).
Birgitte Bech har bringer fantastisk fint billede på facebook Kirkekunst [Se her] - Den gældbundne tjener - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 22. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bech, Birgitte
Kristendommens grundfortælling er fortællingen om tilgivelse. Det var med tilgivelse, Gud overvandt afstanden til sin faldne skabning. Det er med tilgivelse, Gud tilbagevendende giver mulighed for en ny begyndelse. Tilgivelse holder kærligheden i live. Jesu liv og død var én stor anskuelsesundervisning heri: 'Fader, tilgiv dem!' Idealer for æreskodeks og hævn mellem mennesker blev med kristendommens udbredelse afløst af evangeliet om nåde og forsoning. [2021] Se mere

Hjerrild, Frederik
Der findes her i verden det vi kunne kalde en 'vandregæld', en gæld som vi har pådraget os, men som vi kan tilbagebetale videre, til andre... [2005] Se mere

Nejsum, Peter
Burde vi have tilgivet SS-officeren, hvis vi havde været i Simon Wiesenthals sted? Er det ikke smålighed der hævnfølelse, at nægte denne forpinte officer tilgivelse? Burde vi ikke have sagt de få trøstende ord, der kunne have lindret et andet menneskes død? Eller er der forbrydelser, der er så modbydelige, at de ikke kan tilgives? Er det ikke en hån mod ofrene? Og hvad så med evangeliets ord om at tilgive 77 gange fordi man ikke har råd til andet? Burde vi have tilgivet SS-officeren?
Jeg mener svaret er nej.
[2009] Se mere

Sønderby, Kirsten
Jeg tror tilgivelse er at lade forsyndelsen være uglemt og forholdet bestå, altså at se det onde i øjnene sammen og hvis vi så stadig elsker hinanden så at blive sammen og lade kærligheden slå bro over det brudte. ELLER, hvis det ikke kan lade sig gøre, hvis så meget er ødelagt, at vi ikke mere kan være sammen med hinanden, så er tilgivelse at give afkald på sin hævn! [2009] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].