Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 19/11/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 12/11/2023

24. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 9, 18-26 - En datter og den blødende kvinde

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Een etage - men mange rum: Det første er citat fra en prædiken af Hjerrild (her), det sidste er redaktørens tilføjelse, med inspiration fra den norske oversættelse af Joh. 14,1: I min fars hus er der mange (ikke boliger) men: rum.
Der er citater af Ellen G. White (kendt syvende dags adventist) og Niels Henrik Arendt - som kan sættes i forhold til hinanden. Nyt 2023: Citat af Kaj Mogensen - bl. a. om navnet Jairus' betydning.
Billedet er fra katekomberne i Rom, ca. 400 tallet.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Spreadsheet til salmevalg af Samuel Skadkær-Munch.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: 2p> Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Der er stor forskel på Markus og de to andre evangelier. Mt.s udgave er en stærk barbering af fortællestoffet. En eksegetisk sammenligning mangler ind til videre her på Teksten denne Uge. Men se norske parallellen.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 9

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Egentlig eksegese kan man ikke kalde Ellen G. Whites tolkende og indlevede genfortælling af de to helbredelser (fra 1912) - der sikkert også en eller anden lus, der fanges af en luthersk tættekam - men det er levende fortælling - nb i frakturtryk!
Men hvad med at sammentænke to citater? Whites konklusion om tro og så N.H.Arendts bestemmelse (et andet citat fra prædiken citeret også her til søndagen):
"Mange betragter Troen som en Anskuelse. Frelsende Tro er en Handling, hvorved de, som annammer Kristus, indgaar i et Pagtsforhold med Gud. Levende Tro betyder forøget Kraft, en stille Tillid, hvorved Sjælen formedelst Kristi Naade bliver til en sejrende magt"(White)
og så:
"er vi i grunden ikke alt for nøjsomme, når talen er om troen? Vi kender til fortvivlelsen og modløsheden, men vover vi at gøre et lige så desperat udfald mod Gud, som de to, der fortælles om i dag? Troen er en kapitulation, sagde jeg, for den indebærer at vi lægger alt det smertelige, det urovækkende og foruroligende uforståelige hen til den livsmagt, som er større end os. Men den er også det modsatte af en kapitulation, for den er en ytring af vovemod, af en vilje til at tage imod livet og leve det mere fuldt og intenst, fordi der bliver plads til det hele, både det glædeligt og det sørgeligt overvældende" (Arendt).
Se her hele Whites tolkning af helbredelserne -

Kaj Mogensen: Fortællingen om helbredelsen af Jairi datter er den eneste fortælling om dødeopvækkelse, der findes i alle tre synoptiske evangelier (Matt 9,18-26;Mark 5,21-43;Luk 8,40-56).151 Fortællingen er fortalt i sammenhæng med fortællingen om helbredelse af en kvinde med blødninger, således at fortællingen om Jairi datter er omkranset af denne fortælling. De to fortællinger må i traditionen være knyttet nøje sammen, siden både Matthæus og Lukas har fulgt Markus.../.. Det er sjældent, at personer i helbredelsesfortællinger har navn. Jairus betyder han oplyser" eller han opvækker". Det vil sige, Gud oplyser eller Gud opvækker. Oplysning og opvækkelse er sider af samme sag. Der er som hos Grundtvig sammenhæng mellem oplysning og oplivelse. Jairus er et symbolsk navn, der sammenfatter hele fortællingens sigte. ...Jesu helbredelser og dødeopvækkelser er foregribelser af den tid, hvor hele skaberværket er helbredt, og hvor døden endegyldigt er besejret. Frelse og fortabelse s. 229-30.

[175/tr24-a ]

Religionspædagogiske noter:Se om Jesus som helbreder (link længere nede) - et meget enkelt arbejdsark, hvor man arbejder med Jesu virke som helbreder, og bestemmer helbredelserne i kategorier. Til dagens tekst vil i fokus især være kategorien "hvis magt overvinder alle grænser," dels sociale grænser dels døden selv, og kategorien "hvis krop [og klædning] er fuld af guddommelig kraft", dvs det, der fortæller, at han virkelig er "deus incarnatus". - Jesus som helbreder - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 24. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hjerrild, Frederik
Der er kun én etage, Guds og menneskers. .. I vores forestilling om Gud og frelse kan vi næsten ikke undgå at tænke at det er noget i et finere luftlag end det liv vi kender og går rundt i. En 'etage' højere oppe. Hernede er der livet med alle de problemer og sygdomme og vold og hærværk og mord og svindel som man kan se på formiddagsbladenes plakater hver dag foran kiosken, men så er der en finere etage, en guddommelig etage, hvor alt er fred og idyl og harmoni. [1982] Se mere

Arendt, Niels Henrik
Når et menneske bliver ramt af en sorg eller ulykke, så kan et andet menneske ikke sige, som Jesus sagde til de sørgende ved synagogeforstanderens hus GRÆD IKKE. Vi må nøjes med at sige GRÆD KUN og dermed hjælpe den hårdt ramte til at give udtryk for sin nød.
Men ved gudstjenesten sker der noget andet og mere. I den rejses vi op, i den hedder det, når døden har slået til: Græd ikke, for han eller hun er ikke død for Gud. Når vi kommer til kirken er det ikke vores ordentlige opførsel eller vore rigtige meninger, men så er det vores svaghed og afmagt og fortvivlelse, som kaldes for tro. Her hedder det hver gang til os alle, om vi bliver bragt til kirken som små eller kommer som gamle: rejs dig og gå tilbage til livet. Selv i døden er det budskabet til os. Amen
[2013] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].