Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dag: 13/03/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 06/03/2022]

2. s. i fasten b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mk. 9. 14-29 - Jesus helbreder syg dreng. Jeg tror, hjæ

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Helbredelsen findes sted efter endt.. 2: Fastens præg af kamp mod det onde og de onde magter.. 3: Epistelen kan forstås under vinklen, Jesus havde den..

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En vældig ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: ("og faste" (v29) mangler i ældste håndskrifter - og er udeladt i oversættelsen af 1992). Parallellen hos Mt 17,14-21 har "og faste". Hos Lukas 9,37-43 mangler slutordene helt.
OBS: Hverken Lectionary greek eller WorkingPreacher har dette tekstudsnit og heller ikke kommentarer til parallelstederne.
Hos Mattæus er der navn på diagnosen: Den månesyge dreng.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 9

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Niels Henrik Gregersen: I visdomslitteraturen bliver Job prototypen på det menneske, hvis håb lægges i ruiner, fordi han ikke kan finde udveje (Job 4,6). Men her igennem omdannes Jobs håb fra fastlåste forventninger om lykke til et nøgent håb om, at han i sidste ende vil finde en talsmand hos Gud, der vil fastĒholde hans retfærdighed. "Nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvarer i det højeste" (Job 16,19).
"Alt er muligt for den, der tror", fordi "alting er muligt for Gud", siges det i Jesus-traditionen (Mark 9,23 og 10,27). Og dog skaber håbet ikke en verden af ønĒskeforestillinger. Som Guds sande menneske måtte Jesus derfor gennemlide realitetens modstand og frustration over ikke at kunne se udveje: "Abba, fader, alt er muligt for dig. Tag dette bæger væk fra mig. Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil" (Mark 14,36). Man kunne sige, at evangelierne hermed ser Jesus som den anden Job.
Først Paulus udformer en egentlig håbsteologi ... (Rom 8,24-25).. S. 174 i Ind i Fællesskabet -

Kaj Mogensen: Der tales ikke meget om vantro i Det nye Testamente. I Nazaret gjorde Jesus ikke mange mægtige gerninger på grund af folkets vantro (Matt 13,58; Mark 6,6). Tro og vantro kan være forenet i det samme menneske: Jeg tror, hjælp min vantro" (Mark 9,24). I oliventræsbilledet i Romerbrevet hedder det, at nogle af grenene (af jødefolket) blev brækket af på grund af vantro (Rom 11,20-23), men sammenhængen slutter med, at hele Israel frelses, og at Gud viser barmhjertighed mod alle. De vantro fortabes ikke, men vises barmhjertighed. Guds barmhjertighed og nåde viser sig, da han tager Paulus i sin tjeneste, skønt han var spotter og forfølger (1 Tim 1,12-17). Der er ikke et eneste eksempel i Det nye Testamente, hvor ordet vantro" knyttes sammen med fortabelse. S.368 i Frelse og fortabelse. Herfra bevæger Mogensen sig ind i den teologiske diskussion om forudbestemmelse En sammenholdning af Calvins tanke (ikke fulgt af Barth) og Luthers - især som udtrykt i Den trælbundne vilje og Jakob Wolfs forsvar for den lutherske position, forsvaret gennem talen om den skjulte Gud.

"Og den værdighed (at have det evige liv) bygger ikke på troens storhed eller ringhed, men på Kristi fortjeneste, som den lidettroende, sorgfyldte fader (til den besatte søn) ligesåvel nyder glæde af som Abraham, Paulus og andre som har en dyb og stærk tro." Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (Konkordieformelen), s. 997 -- -

[222/sif2-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. s. i fasten - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Aallmann, Thomas
Et sandt fastefyrværkeri - skal læses i sin helhed - faste og pilgrimstanke taget på alvor.Vi tror, at vi ikke kan undvære vores løbesko eller vores bil, vi tror, at vi ikke kan undvære vaskemaskine, DR og elitens fortolkning af vores hverdag, vi tror, at vi er så viklet ind i kaffetider, møder og tidsånd, at vi slet ikke kan gøre for, at vi tænker så gudløst, som vi gør. Men vi vil vise os selv, at vi kan sige nej i fasten. For vi er ikke ofre for en tidsånd.
Hvis vi ikke vil være det, er vi ikke moderne. Du er en fri sjæl, du er ikke kun barn af din tid og opvækst. Du er barn af Gud. Du er ikke kun en velfærdsdansker, som er tvunget til at trampe de nedtrådte stier af en efterkristen seksualitets- og nydelsesfikseret verden. Du er en sjæl, en eventyrer, du længes og drømmer..
Lidt mere citat - og en præsentation/anmeldelse af prædikenen ved -ksf:
[2021] Se mere

Mehlsen, Anne-Marie Nybo
Jesus insisterer på at give sig Gud i vold. Fastetiden er en øvelse i bøn, der holder det sande billede af Gud for øje; fordyber sig i Jesus, som er hans væsens udtrykte billede. Lad tilliden rense vore sanser, så vi ser ret om Gud, hører sandt om kærlighedens væsen og ikke frygter afmagten. Dér, hvor vi ingen magt har, har Gud alle muligheder i behold.Kære menighed! Alt er muligt for den, der tør bede! Amen [2016] Se mere

Rasmussen, Michael
..hvorfor kalder Jesus da sine disciple for vantro?De var jo netop ikke i tvivl - de troede jo at de kunne!De mente at de havde myndighed til at gøre som Jesus gjorde - de troede med andre ord at de kunne selv!. Og det er sagens kerne og vantroens indhold: At tro man kan klare selv.At vi er blevet som Gud og ikke mere behøver at være afhængige af Skaberen.Så fornægter vi gudbilledligheden [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].