Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 25/03/24 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 18/02/2024

2. s. i fasten b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mk. . 9, 14-29 - Drengen besat af den onde ånd

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
WorkingPreacher har til parallellen hos Lukas; LectGreek har ikke til denne perikope - i noget evangelium; Den norske parallel har ikke supplerende stof.
Billedet: Hos Mattæus er der navn på diagnosen: Den månesyge dreng. Navnet udtrykker erfaringen af kræfter, som langt overgår menneskers sædvanlige kunnen.

Andre versioner af bibelteksten online: Åbner på perikopen/kapitlet.
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - | Nestle-Alland Nt Graece -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Spreadsheet til salmevalg af Samuel Skadkær-Munch.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Helbredelsen findes sted efter endt.. 2: Fastens præg af kamp mod det onde og de onde magter.. 3: Epistelen kan forstås under vinklen, Jesus havde den..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [Luke's disciples need a revelatory experience in order to appreciate Jesus' true identity and vocation.]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: ("og faste" (v29) mangler i ældste håndskrifter - og er udeladt i oversættelsen af 1992). Parallellen hos Mt 17,14-21 har "og faste". Hos Lukas 9,37-43 mangler slutordene helt.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 9

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"Og den værdighed (at have det evige liv) bygger ikke på troens storhed eller ringhed, men på Kristi fortjeneste, som den lidettroende, sorgfyldte fader (til den besatte søn) ligesåvel nyder glæde af som Abraham, Paulus og andre som har en dyb og stærk tro." Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (Konkordieformelen), s. 997 -- -

Intet er umuligt..
Niels Henrik Gregersen
: Den kristne kan være enig med fatalisten så langt, at ethvert menneske efterhånden får en skæbne, som man ikke kan løbe fra, fx det at skulle dø af en svgdom, der faktisk ikke kan kureres. Tilsvarende ligger også i resignationen en ægte sans for det uafvendelige. Men kristendommen insisterer på, at mulighed hører med til virkeligheden i den simple forstand, at enhver virkelighed hører hjemme i og er omgivet af et endnu større mulighedsrum. At tro på "noget mere" uden at kunne forudse, hvordan nøden kan vendes, er at forlade sig selv og alle kalkulationer og derigennem forlade sig på Gud. Som Søren Kierkegaard formulerer det i Sygdommen til Døden: "Gud er det at Alt er muligt, eller at Alt er muligt, er Gud; og kun Den, hvis Væsen blev saaledes rystet, at han blev Aand ved at forstaae, at Alt er muligt, kun han har indladt sig med Gud" (SKS 11,156). Ind i Fællesskabet. Kap 7, afsnittet: Den moderne dødsglemsel og dødsforagt.

[222/sif2-b ]

Religionspædagogiske noter:At Jesus helbreder hænger definitivt sammen med hans magt som også dødens overvinder (Se også Kierkegårdscitatet ovenfor). - Her elementer, som kan belyse sagen: - Hvad betyder ordet tro - Jesus som helbreder - Lazarus opvækkes - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. s. i fasten - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.- pt. ikke på nettet

Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener, vejledninger og andre fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Rasmussen, Michael
..hvorfor kalder Jesus da sine disciple for vantro?De var jo netop ikke i tvivl - de troede jo at de kunne!De mente at de havde myndighed til at gøre som Jesus gjorde - de troede med andre ord at de kunne selv!. Og det er sagens kerne og vantroens indhold: At tro man kan klare selv.At vi er blevet som Gud og ikke mere behøver at være afhængige af Skaberen.Så fornægter vi gudbilledligheden [1988] Se mere

Mehlsen, Anne-Marie Nybo
Jesus insisterer på at give sig Gud i vold. Fastetiden er en øvelse i bøn, der holder det sande billede af Gud for øje; fordyber sig i Jesus, som er hans væsens udtrykte billede. Lad tilliden rense vore sanser, så vi ser ret om Gud, hører sandt om kærlighedens væsen og ikke frygter afmagten. Dér, hvor vi ingen magt har, har Gud alle muligheder i behold.Kære menighed! Alt er muligt for den, der tør bede! Amen [2016] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].