Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 19/06/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 05/06/2022]

1. s. e. trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. 12, 13-21 - Den rige bonde

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - |Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - Den svenske oversættelse 2000 -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster 2:Sammenhængen de første tre trinitatis-

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek" target="_blank" title="">Lectionary Greek

Jesper Tang Nielsens prædikensider

Til eksegesen: //
Jesper Stange i Prbl. 92 fremhæver at det er arvetankegangen, der undsiges, memento mori er ikke det afgørende.
- Peter Woods - En feministisk-teologiske inspireret methodistpræsts tanker: Lifting our mater from our materialism

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 12

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Fra Fragmenter til et Spejl (s. 63): .. troen (har) til enhver tid været konfronteret med det forhold, at troen selv fremtræder som noget uselvfølgeligt. "Dårerne siger i hjertet: 'Der er ingen Gud!'" (SI. 14,1). Hermed tænkes der efter alt at dømme på en praktisk ateisme, der består i at handle, som om Gud ikke var til. Dårens livsform består i en hensynsløshed over for loven og næsten, så der ikke tænkes på handlingens konsekvenser for andre eller for dem selv (Ordsp. 5,12; Job 2,10). Derfor er dåren karakteriseret ved mangel på både gudsfrygt (SI. 36,2) og frugtbarhed (Ordsp. 10,21). Tankegangen er: "Hvor Gud ikke er, der er der heller ingen god gerning."..Denne dagliglivets ateisme er yderst nærliggende, på tværs af alle trosbekendelser eller mangel på samme. Alle kender til at gemme sig i hverdagslivets rutiner i en underforstået tro på, at alt vil fortsætte som hidtil og som planlagt. I denne gudsglemsel mistes samtidig lydhørheden i forhold til omverdenens krav og ens egen situation. I eksempelfortællingen om Den rige Bonde (Luk. 12,13-31) siges det derfor til ladebyggeren: "Du dåre, i denne nat kræves din sjæl af dig!". Nedenfor citeres der fra en prædiken af Martin Luther King - interessant nok lægger han sig lidt senere i samme prædiken i forlængelse af Gregersen her i Fragmenter: "There are certain conceptions of God that needed to die, but not God. You see, God is the supreme noun of life; he's not an adjective. He is the supreme subject of life; he's not a verb. He's the supreme independent clause; he's not a dependent clause. Everything else is dependent on him, but he is dependent on nothing. -

[251/tr01-b ]

Religionspædagogiske noter: I elementer findes et simpelt arbejdsark. En tegneserie fra 1870'rne. Her er et udokumenteret Luther-citat om ejendom, at den ikke vores, men Guds. Et dokumenteret Luthercitat om samme sag findes under "Rigdom - ejendom". Se - Den rige bonde - Rigdom - ejendom - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 1. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Foged, Sussie
[Udgangspunkter i HC Andersens "Tepotten" og lignelsesanekdoten (ophav ukendt?) om manden med de to krukker, hvor den revnede også har haft en uventet værdi]. Og det er hele kristendommens pointe, at det kærlighedsfrø gives vi i dåben og nadveren - og det er med os alle dage indtil verdens ende - det kærlighedsfrø, kan give liv og kærlighed til os selv og andre - og det stopper aldrig med at vokse og spire i os, nej jo mere det bruges jo mere vokser det faktisk - så man som tepotten næsten kan synes man til tider er ved at sprænges af tanker og følelser. Ja måske opdager vi, hvor velsignet det kan være at glemme sig selv i andre!.. Og skulle du have glemt det for et tid, så kan du altid komme herind til døbefonten og til alterbordet og atter blive mindet om, at du er elsket med alle dine revner, i alt det der er dig, hverken mere eller mindre. Du er elsket alle dage indtil verden ende. [2014] Se mere

Rasmussen, Thomas Reinholdt
Men er det sandt? Er det virkeligt vores valg, der skaber vores identitet?..For er det ikke sådan at vi kun vælger i småtingene, og i det store perspektiv er der valgt for os. Som Paulus skriver i epistlen, som vi før hørte fra alteret: "I ham har vi fået del i arven - vi var forudbestemt dertil ved Guds beslutning". Livet er grundlæggende ikke vores valg. Der er valgt for os. I det små kan vi bestemme om vi skal gå til højre eller venstre i livet; men vi kan ikke skabe nye veje, hvor der ingen er...Vi må for livets og for lyset skyld fastholde, at vi er en del af helhed og denne helhed skænker os identitet. Det er helheden, der skænker os identitet og ikke omvendt...Det er denne helhed, der kommer til syne, når vi døber i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. At vi lægger vores liv i hænderne på ham, der har al magt i himlen og på jorden. [2014] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchow
Der er forskel på landskaber, nogle steder kan man gå rigtig længe igennem fladt terræn, andre egne byder på tæthed af stejle stigninger, måske tilmed høje bjerge, således at man, hvis man vil gå i en bestemt retning også må belave sig på at gå op og ned, ja ind imellem klatre.
Sådan er det også med følgeskabet med Gud gennem kirkeåret. I nogle perioder ligger bjergene tæt. I andre kan man vandre uendeligt gennem flade landskaber af mere jordnære begivenheder.
Vi har Trinitatis søndag i dag. Vi står på en bjergtop... [Dernæst konkret bibelsk topografi, men dens mange betydningslag]. [2020] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].