Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 26/06/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 20/06/2022]

2. s. e. trinitatis b
< Forrige - Næste >

Dagens evangelium:Luk. 14, 25-35 - Hvis nogen ikke hader sin far..

Teksten online:
| Gamle dk-version online - | Norsk - | Den svenske oversættelse 2000 | Biblegateway ( åbner p å Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt "Har min tro vokset sig større end til komfortabelt at holde gudstjeneste med andre kristne og er den begyndt at gå ud til de fortabte og sårbare? Hvis min tro ikke når ud over væggene i min kirke, så er jeg endnu ikke nået til at tælle omkostningerne. Jeg er manden, der begyndte at bygge og ikke var i stand til at afslutte."Jerry Goebel


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Lignelsen om det store gæstebud går.. 2:Trinitatistidens tre første søndage har Lukastekster.. 3: GT og episteltekst lægger tung byrde på prædikanten.. 4.: Sekterisk ekstremisme er den kontekst som man må..

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: I LectionaryGreek hæfter jeg mig ved at "give afkald på" oversætter et ord, som er lidt mere nede på jorden "sige farvel til".
For antikkens menneske eksisterer følelsen ikke isoleret, handlingen er draget med ind. Jesus taler ikke om at man skal gå at nære en følelse i sit indre, men om at der kan blive tale om at handle sådan, at det kun kan opfattes som had af de implicerede.
Familien var dengang den stærkeste relation, mennesket stod i og var defineret ved. At den kunne være en hindring for forholdet til Gud var en yderst provokerende påstand.
Man skal dog også huske at Jesus med den største selvfølge kan tilslutte sig buddet: "Du skal ære din fader og moder"! Det er der, hvor relationerne blive hindring for det sande forhold til Gud, der kan skulle gøres op.
Det er oplagt at henvise til "Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. (Joh. 1,12).

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 14

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[252/tr02-b ]

Religionspædagogiske noter:Luk. 14,26 på tavlen som graffiti - underskrevet: Madonna, Jesus, Bashar al Assad - eller anden politisk/kulturelt provokerende personer. Se: - Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor.. - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Hjerrild, Frederik
Jesus var ikke fanatiker, han hadede bestemt ikke sin mor, Maria - dét kan vi da se i evangelieberetningerne. Der er nemlig det at fanatikere vender bagud - de henviser altid til nogle regler eller love eller ordninger, altså nogle idéer eller teorier som står fast. Vi kan blot se os om i verden: dér hvor fanatismen trives, henholder man sig til nogle gamle love og regler, nedfældet i en gammel bog eller en århundredlang tradition...End ikke de 10 bud var noget der stod fast for Jesus. Den lydighed Jesus pålægger sine disciple, er ikke en lydighed der tjener til at opretholde en gammel verden med faste ordninger hvor alt skal være som det altid har været - men det er en lydighed mod én eneste ting: Guds fremtid. Det er en troens lydighed hvor der spørges efter nyt indhold og skabende fantasi i stedet for blind underkastelse. [0000] Se mere

Mulnæs, Carsten
Såvel tro som tvivl er orienteret mod sandheden. Og derfor er det den, der kalder os ud i afkald. Det kan ske, hvis vi tvivler på falske sikkerheder, som vi engang havde; eller når vi vover at tro på det umulige, og på grund af dét lægges for had og hån - måske endda fra mennesker, vi havde regnet med: familie og venner. [2018] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchow
De var der hele tiden, folkeskarerne. Forestil jer det. Hver gang Jesus kommer ud af en dør, ned fra et bjerg, hen af en gade, eller stiger i land fra en båd, så er de der. Overalt, i tusindvis af mennesker. Det er evangelisten Lukas der fortæller det og det er egentlig mærkeligt men jeg har ikke rigtig lagt mærke til dem før, skarerne, når jeg har læst Lukas. ..Men ellers er de med hele vejen. De prøver på at komme tæt på ham, sådan står der tit, eller det fortælles at de trænges om ham, at de lytter til ham, at de er ved at træde hinanden ned for at få plads. [2012] Se mere

Tengnagel, Susanne Fabricius de
Nu har vi problemer med det danske sprog og Jesu ord. For det at hade sin far og mor og alle de andre er ikke en dom over forældre, ægtefælle og børn, for det har intet med følelser at gøre, sådan som vi alle nok vil reagere på det. Men det har at gøre med, hvad vi sætter højst i livet: Gud eller alt andet. [1996] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].