Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 10/07/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 20/06/2022]

4. s. e. trinitatis b
< Forrige - Næste >

Dagens evangelium:Mt. 5, 43-48 - Om fjendekærlighed

Teksten online:
| Gamle dk-version online - | Norsk - | Den svenske oversættelse 2000 | Biblegateway ( åbner p å Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: En stadig pågående diskussion illustreret med et dyk ned i The Text This Week - med gode pointer: Sermon of The Mount - practible og not

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Jesus' teaching stems from a theological conviction that since God is perfect, so should the followers of God be. Just as God provides good things (i.e., "rain") for the just and the unjust, so must God's followers treat others (whether "good" or "evil") with consistent love (5:45). Care for the other - despite the other's actions - sums up the language of perfection, maturity, and fulfillment in life. Emerson Powery -

For the modern disciple it seems best to view the Sermon on the Mount as a bridge to the eschaton. The bridge is constructed with materials from the perfect Law of God and from the glory of things to come. Michael F. Kerney: Is it Livable? -

Notto Thelle: "Livet blir helt bare når vi gir rom for alle motsetningene - i oss selv og den verden vi lever i. Krisen og håpet, stillheten og skriket, samtidig. Guds fullkommenhet består ikke i å stenge det ufullkomne ute, men tvert imot i hans vilje til å gi rom for det som er hans motsetning.Gud elsker sine fiender og forbarmer seg over sine motstandere. Han lar sin sol gå opp over onde.." Stillheten og Skriket, s 19

Johannes Nissen: "Hos Jesus består fjendekærligheden ikke i, at man blot udvider kredsen afdem, der skal elskes, så venskabskredsen blot bliver større. Jesus tager udgangspunkt i et reelt fjendskab og gør gældende at det er fjenden som fjende, der skal elskes../..Guds kærlighed er grænseoverskridende og retningsbestemt. Den har retning mod dem udenfor, mod de fremmede og fjenderne.
Budskab og Konsekvens, s. 84-85.
Johannes Aakjær Steenbuch: "Når Jesus byder sine disciple at elske deres fjender, betyder det en ophævelse af modsætningsforholdet mellem mennesker og derfor også en ophævelse af den magtanvendelse, som forudsætter dette modsætningsforhold (Barth)/..kunne forstås sådan at kristne slet ikke skal tænke over hvordan de skal håndtere ondskab og uretfærdighed.. Men blandt andre Walter Wink har peget på, at Jesu befainger om at vende den anden kind til, snarere end at forstås som udtryk for underkastelse, må forstås som udtryk for ikke-voldelig modstand - civil ulydighed med fredelige midler." [Slag på højre kind, den overordnedes slag med håndryggen, at insistere på slag på venstre er at fastholde ligeværdigheden] Guds rige er anarki, s 55

[254/tr04-b ]

Religionspædagogiske noter:Elementer: - Bjergprædikenens etik - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 4. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Christensen, Leise
Når Jesus forlanger, at vi skal elske Gud, næsten og fjenden, er det ikke op til en eller anden mavefornemmelse eller noget meget følelsesfuldt, som vi kan have med et andet menneske. I begrebet om at elske ligger der ikke så meget følelse som en viljesakt eller en respekt. Kravet er, at man skal respektere sin fjende i rollen som fjende fjenden er såvel, som jeg er det og lige så godt og så meget som mig skabt af Gud og i Guds billede. Vi skal respektere fjendens gudskabthed og gudsbilledlighed og derved se ham som et medmenneske. På trods. Kravet er stort og ufremkommeligt. Det må vi sige... [2020] Se mere

Munk, Kaj
Hver eneste Gang vi ser, at Verden er ond,løfter han vort Blik til at se, at Gud er god. Ingen blødsøden og pjattet Godhed. "Du skal elske din Fjende", betyder ikke, "du skal indrette dig efter ham og give ham Ret." Tværtimod.Du skal elske ham, saa du hellere spytter ham i Ansigtet end begaar den Forbrydelse imod ham at lade ham tro, at du tier og samtykker i hans Foretagsomhed og hans Metoder.
Du skal elske ham, fordi han er et Medmenneske, men du skal hade ham saa langt som han er Udøver af det onde, hvis han da er din Fjende for Sandhedens Skyld, og ikke blot for din egen [Nb. Kun citatet fra en meget flot prædiken til Den barmhjertige Samaritaner, 1941]. Se 13. s. e. trin.
[0000] Se mere

Smith, Christina
Der findes smuthuller og gemmesteder nok i evangeliet. Ord, der kan gradbøjes - bud, der kan modereres.. Man kan sagtens høre juleevangeliet uden at høre.. påskeevangeliet.. pinseevangeliet.. uden at høre eller lade sig berøre..Men - der er ingen smuthuller, ingen gemmesteder i dagens evangelietekst! ..Til alle dem, til alle os, der ved at gradbøje og moderere budet om næstekærlighed med god samvittighed nøjes med at elske dem, der elsker os - til alle dem, til alle os, lyder det nu, så det kan høres ned i alle smuthuller, ind i alle gemmesteder: I har hørt", siger Jesus, "I har hørt, at der er sagt:'Du skal elske din næste og hade din fjende. 'Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer!" Til alle dem, til alle os, der ved at gradbøje og moderere budet om næstekærlighed med god samvittighed nøjes med at elske dem, der elsker os.. "Hvis vi kunne læse vore fjenders hemmelige historie, ville vi i hvert eneste menneskes liv finde sorg og lidelse nok til at afvæbne alt fjendskab." (Longfellow). [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].