Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 23/06/24 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 16/06/2024

4. s. e. trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 5, 43-48 - Om fjendekærlighed

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Nogle gange er det påfaldende, hvad der ikke er med i tekstrækkerne: Her de forudgående vers - som måske rummer nogle af de mest citerede vers hævn og gengældelse, med den måske mest citerede sætning og grænseløs fordringer: " I har hørt, at der er sagt: Øje for øje og tand for tand. v39 Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. v40 Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. v41 Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham. v42 Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig.". De fordringer er vanskelige, ikke umulige, men rummer et stærkt kritisk potentiale i forhold til vores, menneskenes måde at leve sammen på. Fjendekærlighed? Heller ikke den mener Jesus vel er umulig? Men den er lettere at affeje som umulig. Og dermed trække i retningen: bjergprædikenens fordringer er utopiske og Jesus bruger dem kun til at vise menneskenes syndighed (og behov for nåde). Jeg bringer under citater fra faglitteraturen Villy Sørensens overvejelser over Jesu fordringers "realiserbarhed". En del på siden diskuterer på forskellig måde sagen.
Nyt på Theol-p: Den straks omdiskuterede "Frygt ikke. Indføring i kristen dogmatik" er blevet bibelindekseret. Senere vil den blive anmeldt, her er blot bibelbrugen og indeks præsenteret.[Se her]
I den norske 3. tekstrække har man de forudgående vers med.

Andre versioner af bibelteksten online: Åbner på perikopen/kapitlet.
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version - | Chr. III | Nestle-Alland Nt Graece -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Versemålsregister til salmerne

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Spreadsheet til salmevalg af Samuel Skadkær-Munch.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: En stadig pågående diskussion illustreret med et dyk ned i The Text This Week - med gode pointer: Sermon of The Mount - practible og not

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Jesus' teaching stems from a theological conviction that since God is perfect, so should the followers of God be. Just as God provides good things (i.e., "rain") for the just and the unjust, so must God's followers treat others (whether "good" or "evil") with consistent love (5:45). Care for the other - despite the other's actions - sums up the language of perfection, maturity, and fulfillment in life. Emerson Powery -
For the modern disciple it seems best to view the Sermon on the Mount as a bridge to the eschaton. The bridge is constructed with materials from the perfect Law of God and from the glory of things to come. Michael F. Kerney: Is it Livable? -

Notto Thelle: Stillheten og Skriket, s 19: "Livet blir helt bare når vi gir rom for alle motsetningene - i oss selv og den verden vi lever i. Krisen og håpet, stillheten og skriket, samtidig. Guds fullkommenhet består ikke i å stenge det ufullkomne ute, men tvert imot i hans vilje til å gi rom for det som er hans motsetning.Gud elsker sine fiender og forbarmer seg over sine motstandere. Han lar sin sol gå opp over onde.."

Johannes Nissen: Budskab og Konsekvens, s. 84-85. "Hos Jesus består fjendekærligheden ikke i, at man blot udvider kredsen afdem, der skal elskes, så venskabskredsen blot bliver større. Jesus tager udgangspunkt i et reelt fjendskab og gør gældende at det er fjenden som fjende, der skal elskes../..Guds kærlighed er grænseoverskridende og retningsbestemt. Den har retning mod dem udenfor, mod de fremmede og fjenderne.

Johannes Aakjær Steenbuch i Guds rige er anarki, s 55: "Når Jesus byder sine disciple at elske deres fjender, betyder det en ophævelse af modsætningsforholdet mellem mennesker og derfor også en ophævelse af den magtanvendelse, som forudsætter dette modsætningsforhold (Barth)/..kunne forstås sådan at kristne slet ikke skal tænke over hvordan de skal håndtere ondskab og uretfærdighed.. Men blandt andre Walter Wink har peget på, at Jesu befainger om at vende den anden kind til, snarere end at forstås som udtryk for underkastelse, må forstås som udtryk for ikke-voldelig modstand - civil ulydighed med fredelige midler." [Slag på højre kind, den overordnedes slag med håndryggen, at insistere på slag på venstre er at fastholde ligeværdigheden]

Kaj Munk:Hver eneste Gang vi ser, at Verden er ond,løfter han vort Blik til at se, at Gud er god. Ingen blødsøden og pjattet Godhed. "Du skal elske din Fjende", betyder ikke, "du skal indrette dig efter ham og give ham Ret." Tværtimod.Du skal elske ham, saa du hellere spytter ham i Ansigtet end begaar den Forbrydelse imod ham at lade ham tro, at du tier og samtykker i hans Foretagsomhed og hans Metoder. Du skal elske ham, fordi han er et Medmenneske, men du skal hade ham saa langt som han er Udøver af det onde, hvis han da er din Fjende for Sandhedens Skyld, og ikke blot for din egen. [I en meget flot prædiken til Den barmhjertige Samaritaner, i 1941]. Se her

Villy SørensenDet er kun en halv sandhed at bjergprædikenmoralen ville få et hvert samfund til at bryde sammen; det vil også bryde sammen hvis det kun bygger på interesser, på mammon, magt og selvretfærdighed. Jesus' Gudsrige-forkyndelse blev tidligt omfortolket apokalyptisk, og det hævdes stadig at Guds riges komme betyder denne verdens undergang. Man kunne måske med lige så stor ret hævde det omvendte. [Ksf: Sørensen må vel mene, hvis Guds rige ikke løbende kommer - i stadige delrealiseringer af bjergprædikenens moral, går verden under? Det vil der i hvert fald være en god teologisk pointe i]. Jesus og Kristus s. 239 - bogens sidste ord.

[254/tr04-b ]

Religionspædagogiske noter:Elementer: - Bjergprædikenens etik - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 4. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Via menuboks øverst til højre >alte Website)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.- pt. ikke på nettet

Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener, vejledninger og andre fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Smith, Christina
Der findes smuthuller og gemmesteder nok i evangeliet. Ord, der kan gradbøjes - bud, der kan modereres.. Man kan sagtens høre juleevangeliet uden at høre.. påskeevangeliet.. pinseevangeliet.. uden at høre eller lade sig berøre..Men - der er ingen smuthuller, ingen gemmesteder i dagens evangelietekst! ..Til alle dem, til alle os, der ved at gradbøje og moderere budet om næstekærlighed med god samvittighed nøjes med at elske dem, der elsker os - til alle dem, til alle os, lyder det nu, så det kan høres ned i alle smuthuller, ind i alle gemmesteder: I har hørt", siger Jesus, "I har hørt, at der er sagt:'Du skal elske din næste og hade din fjende. 'Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer!" Til alle dem, til alle os, der ved at gradbøje og moderere budet om næstekærlighed med god samvittighed nøjes med at elske dem, der elsker os.. "Hvis vi kunne læse vore fjenders hemmelige historie, ville vi i hvert eneste menneskes liv finde sorg og lidelse nok til at afvæbne alt fjendskab." (Longfellow).[Kun citatet. Agerbos side er ikke pt. tilgængelig - der arbejdes på at få den i gang igen] [1988] Se mere

Christensen, Leise
Når Jesus forlanger, at vi skal elske Gud, næsten og fjenden, er det ikke op til en eller anden mavefornemmelse eller noget meget følelsesfuldt, som vi kan have med et andet menneske. I begrebet om at elske ligger der ikke så meget følelse som en viljesakt eller en respekt. Kravet er, at man skal respektere sin fjende i rollen som fjende fjenden er såvel, som jeg er det og lige så godt og så meget som mig skabt af Gud og i Guds billede. Vi skal respektere fjendens gudskabthed og gudsbilledlighed og derved se ham som et medmenneske. På trods. Kravet er stort og ufremkommeligt. Det må vi sige... [2020] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].