Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 19-02-2023 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 13/02/2023

Fastelavn a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 3- 13 - Jesu dåb

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Den valgte kommentar fra Working Preacher rejser spørgsmålet: handler teksten om Jesu dåb eller om dåben. Det kan man jo lade sig udfordre af.

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Følger umiddelbart efter fortælling om.. 2:Indledning af fastetiden. Næste søndag faster Jesus.. 3:Salme 2 Den almægtige som delegerer sin magt til sin.. 4. Så er det jo ofte børnefastelavnsgudstjeneste!

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Til eksegesen: Det er her ved Jesu dåb samme budskab fra oven til Jesus, som ved forklarelsen på bjerget (Sidste søndag i H3K. Der hørbart for disciplene - med et "Hør ham" tilføjet. Her er det i fortællingen måske især til Jesu eget brug - og så læserens!

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 3

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Villy Sørensen: Jesus og Kristus (Lidt diskussion om Jesu dåbs autencitet på bedste Sørensen-manér): Også Jesus kom og blev døbt, og det stiller et problem for Mattæus, for lesus var jo uden synd. Johannes nægter derfor først at døbe ham, men ]esus siger: ,,Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed" (3,15). Ellers er det gerne noget der står skrevet hos Moses eller profeterne der skal opfyldes, men der forelå ikke noget passende skriftsted, hvilket i sig selv er et kriterium for at Jesus faktisk blev døbt af Johannes selv om dåben i øvrigt skildres som en mirakuløs begivenhed. Guds Ånd dalet i skikkelse af en due ned fra himlen, og en røst lyder: ,,Du er min elskede Søn, dig har jeg udvalgt" - et citat fra salme 2,7.vers'. ,,Du er min søn, jeg har født dig i dag", som nogle Lukas-håndskrifter citerer ordret. I salmen er det Israels konge som Herren kalder sin søn. [s. 77]
-

[120/fstlvn-a]

Religionspædagogiske noter:Generelt om denne og de følgende fastesøndage: Man kan stille konfirmanderne spørgsmålet, om der ikke mangler noget i trosbekendelsen? Noget relevant fra han liv? Og hvis de ikke svarer, så fx "født af Jomfru Maria, døbt af Johannes, fristet af Djævel og mennesker, pint.." Det ville ikke have været urimeligt at have bekendt Kristus som døbt, så betydningsbærende det nu er. Og fastetiden i første tekstrække udfolder temaet "fristet" de følgende søndage: At Kristus blev fristet handler ikke bare fristelsen i ørkenen om, men i grunden også helbredelsen af den kananæiske kvindes børn. Kristus er fristet af den overkommeligere begrænsning af sit virke til eget folk - den traditionelle forståelse af, hvad Gud folk er. Bespisningen hos Johannes handler om fristelsen til at frelse gennem magt udefra eller ovenfra.
I forbindelsen med Johannes Dåb kan betydningen af neddykningen, "soldariteten" med det syndige menneske, det skrøbelige og døden underkastede menneske. Rom 6,1-ff er oplagt at tage med. Se de NB. der er nogle temmelig flotte og inspirerende arbejdsark til "Gennem vand - om dåben".
[Billedet: Udsnit af William Holes billede] - Gennem Vand - om dåben - Jesu dåb - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Fastelavn - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Jensen, N.Otto
Det er det forargelige ved ham, det, der gør vidnesbyrdet om ham let at afvise, let at foragte, at der ingen væsensforskel er på ham og en hvilken som helst anden af historiens særprægede skikkelser. Han kommer til os som en af de mange. Men det er samtidigt vidnesbyrdets håb og trøst, at Jesus kommer til os som en af de mange, som den, der gjorde sig helt til et med os og gjorde vor sag til sin og sin til vor. [1969] Se mere

Larsen, K. Olesen
Det er tydeligt nok Kollektens Mening, at ogsaa Jesu Daab skete for vor Skyld, at det var en Indvielse eller en Indgang til Jesu Liv og Død for Mennesker, og at det var dertil, han havde Guds Velbehag...
Jesus skal derfor ikke skildres som det store Menneske, - om han var det, saa er det dog ikke derved, han er Guds Tale til os - det store Menneske er jo kun et idealiseret Billede af os selv, som vi kunde ønske at være.
Ser vi paa Jesu Liv og Død, saa adskiller det sig i de Kaar, hvorunder han maatte leve, ikke fra andre Menneskers Liv.
[1985] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].