Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

8. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Dagens evangelium: Mk. 12. 37-44 - Den fattige enkens gave

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: 2021 prekentekst er epistelteksten. Se Knut Grønvik under.

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: En del materiale i den danske version af Teksten denne uge. Link ovenfor. (Nb den danske version Mk. 12,38-44).
Den norske Den norske tekstrekken kutter litt rart - sett i forhold til den umiddelbare sammenhengen. Ordene Davidssønnen og å være Herre henger ikke tett sammen med det følgende. Men en forstår intensjonen fra tekstrekkeredaktørernes side. Det peker på at det kristologiske perspektivet kan holdes for å være det viktige. (Understreker da også epistelens 2. Kor 8,9 han var rik, ble fattig = altså ga hele sitt eje (bios) som enken..

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 12 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[858/tr08-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Billedfremstilling, hvor vægten er lagt på de skriftkloges foragt og dom over enken. Birgitte Bech Kirkekunst. Fra Jannerup Kirke, Thisted.
Missionsaspekt: Enken er vel forbillede på mennesket sendt af Gud i verden. Selv med det mindste, eller intet andet end én selv, (=hele hendes eje), kan man give. I missionstænkning er fortællingen også brugt kritisk. Den bør rejse spørgsmålet, hvordan er hun er blevet så fattig at de to mønter er hendes sidste. - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Grønvik, Knut
To prekenimpulser 8. søndag i treenighetstiden: 2. Korinterbrev 8,9-15 ble fattig enda han var rik - Markus 12,37-44 enkens skjerv.
"Kjenner vi etter, merker mange av oss at vi også selv blir nådeløse og ubarmhjertige. Andres fattigdom plager oss ikke mer enn at vi lukker øynene, aksepterer forholdene og tar større og større rikdom mer og mer som en selvfølge" ../... Den som gir en enkens skjerv, gir så det svir. Kursen for enkens skjerv ligger nemlig fast til alle tider: Den er alltid verd alt det et menneske eier, alt det vi har å leve av
[2021] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.