Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 28/05/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 22/05/2023

Pinsedag a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 14, 22-31 - Talsmanden. Fred efterlader jeg jer

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Et citat af Grundtvig kan måske inspirere generelt: "Den, som tilbeder korset, mangler ånd, den som over ånden glemmer korset mangler kristendom" (Måske titelbladet til "Krønikerim")
Måske for pædagogiserende, men redaktørens forsøg på at sige hvordan ånd/Helligånd måske er det lettest tilgængelige at forstå - i forhold til det, som jul og påske handler om. Se her

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret gennem mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [These verses are part of the so-called Farewell Discourse which goes John 14:1-17:26, and during which Jesus promises his disciples that he will send the Holy Spirit, the Advocate (parakletos) to be with them for ever (14:16).]

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: John Petty har nogle gode eksegetiske overvejelser bl.a. parakleten = the one called alongside og den helt særlig hyppighed af græske menein hos Johannes: "The fourth gospel wants to emphasize the close bond between Jesus and his followers. He "abides" with them" [ed 2021] - Se mere

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 14

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[140/pnsdg-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Pinsedag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Rasmussen, Thomas Reinhold
..I middelalderkirken var det kalkmalerierne, der holdt folk fast på den bibelske historie og i vore dage er det helligdagene, der fortæller folk om kristendommens forløb. Helligdagene er den fattige mands bibel.. [0000] Se mere

Nejsum, Peter
Men det betyder også at et menneske er af Ånd. Det er også stof, det er også krop, sanselighed, natur, drifter, kemiske processer, og alt muligt andet. Men det kan aldrig reduceres til det. Mennesket er et væsen af ånd, og det har ganske særlige konsekvenser.
Hvad betyder det så? Det betyder at ethvert menneske er en gåde. Det er nemlig altid mere end man kan sige om det, det kan aldrig udgrundes, udlægges, forklares. Et andet menneske har altid en fremmedhed, der forhindrer man bare kan gøre sig færdigt med det. Den er gudskabt og sikrer et menneskets værdighed, urørlighed, integritet. ../..Det ånden vidner om, er ikke noget vi kan tænke os frem til, eller læse os til i enrum. Det er noget der skal fortælles os, og derfor er kristendom uden kirke meningsløs. Det er en sandhed der skal rækkes os, sådan som det sker her i kirken, for den er ikke selvindlysende, den er gådefuld.
[0000] Se mere

Luther, Martin
En kernereformatorisk prædiken, først om pinse og Helligånd, så vers for vers gennemgang - En prædiken på 36 punkter ialt..
"19)..The Scriptures indeed tell us that the office of the Holy Spirit is to redeem from sin and fear; but that does not say that this is altogether accomplished.
20. Therefore, a Christian must at times feel his sin and the fear of death, and be concerned about all else that troubles a sinner. Unbelievers may be sunk so deeply in their sins that they do not feel them; but believers do feel them, yet they possess a helper, the Holy Spirit, who comforts and strengthens them."
[0000] Se mere

Gjerde, Trygve Einar
Vi elsker ham fordi han elsket oss først. 1 Joh. 4, 19. Denne gjenkjærligheten er av guddommelig natur og vesen. Den er ikke fremkommet av manns og kjøds vilje men av Gud. Vi mennesker var etter syndefallet ute av stand til å elske Gud. Gud hadde i sin nåde latt noe av den naturlige kjærlighet bli i behold hos mennesket. Dette var gjort ved Guds hånd på grunn av forplantningen ..// [betragtninger om kirkens art:] Vi har dessverre fått et helt feil syn på hva den kristne menighet er i våre dager. Vi forbinder det så lett til DNK [Den norske Kirke] eller indre-ytre misjon, pinsevenner og andre organisasjoner. Men det er ikke slik! Bare Jesus kjenner denne menighet til fulle, bare Han kjenner tallet, derfor skal ikke du og jeg telle, det hører ikke til oss å vite noe om det. Vi skal pløye og ikke se oss tilbake, vi skal så og vanne og ikke tenke på voksteren, Gud selv ser til den, det hører ikke til vårt arbeide, men det er en gave fra Gud! [0000] Se mere

Bech, Birgitte
"Gud med støv har ånd tilfælles", skrev Grundtvig. Aldrig har vi som mennesker været uden ånd; iflg. skabelsesmytens visdom indblæste Gud sin livsånde i vores ler. Vi blev givet at være sproglige væsener, og vort menneskesprog lever af ånd, dødeligheden til trods... [1962] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].