Theol-P forside - TdU: De danske - De Norske - Hvordan.. - Om prd.registrene - Om Litt.indeksene - Bestil TdU i egen mailboks
Dato: 25/09/2022 - - Søndagens tekster - - [Opdateret: 18/09/2022]

15. s. e. trinitatis b
< Forrige - Næste >

Dagens evangelium:Luk. 10, 38-42 - Marta og Maria

Teksten online:
| Gamle dk-version online - | Norsk - | Den svenske oversættelse 2000 | Biblegateway ( åbner p å Lutherbibel 1545, andet kan vælges) - -

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Umiddelbart afspejler en og anden prædiken, man støder på, især prædikantens holdning til husarbejde! Helt parallelt med diversiteten i kunstens udtryk. Intet andet tema har fremkaldt så stærk og præcis gengivelse af farisæisk, bitter misundelse - eller modsat, så voldsom nydelsesfuld svælgen i madorgiets tilberedelse. Desværre kan jeg ikke genfinde kilden til det billede, jeg bringer her på siden. Det er sjældent roligt afbalanceret, ingen dyrkelse af Marias yndefulde hengivelse, eller ringeagt for Martas rolle. [2022: nu fandt jeg faktisk billedet, hvoraf det viste her kun er et udsnit. Helheden fortæller en noget anden historie, det udestående praktiske arbejde fylder det meste [Se her]
konteksten i NT - den forudgående eksempelfortælling om omsorg er værd at huske undervejs - det er en af pointerne i sidst tilkomne tyske prædiken "Mere end enten-eller", som i øvrigt lægger ud og slutter med et psykologisk-realistisk hverdagserfarings narrativ af de mere udfoldede.


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag

Salmer.dk. En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage, indledninger om søndagens karakter. En god ressource i gudstjenesteforberedelsen.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: Kontekster: 1: Umiddelbart før har vi "Den barmhjertige.. 2: Ofte høsttid, ligefrem høstgudstjeneste..

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Ang. Martas rolle - Karin Friis Plum: Den tilslørede Frihed s. 103ff. "Husmor og teolog". Det er værd at huske at Marta er den, der i Johannesevangeliet kommer med bekendelsen til Kristus (Joh. 11,27) svarende til Peters i synopsen.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 10

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[265/tr15-b ]

Religionspædagogiske noter:Meget forskellige billeder af den så velkendte scene: Campi: Et overdådigt madlavningsbillede med Mart arbejdsduelig kok - Jesus og Maria forsvinder i baggrunden. Velasques: [Se her]: Bitter Martha ser ind i lysfyldt rum med Maria og Jesus (som vi ser i et spejl på væggen - Pagani: Martha i sort næsten kiler sig ind mellem Jesus og Maria. Velasques, Campi og Pagani - som ser Marta på ret forskellige måder. Marta er et af trosvidnerne på Jordens Salt, hvor hun blandt er dragebekæmper, men det er også hende "der kan ro uden årer, men ikke skilles fra vennen sin, uden at fælle tårer: [Se her]. Spørgsmålet om det ene nødvendige kan kombineres med elementet: "Det vigtigste" . - Det vigtigste - Marta og Maria - Jordens salt - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 15. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]. Der forekommer prægnante citater uden link videre. Så vidt mulig med kildeangivelse.

Bockentin, Barbara
Mehr als entweder oder
Die letzten G„ste waren gegangen. Sie blieb noch einen Moment in der ge”ffneten Haustür stehen. Dann wandte sie sich um und schloss die Tür hinter sich. Sie seufzte. Wie so manches Mal vorher, so fragte sie sich auch jetzt wieder, warum sie sich das immer wieder antat...
[2019] Se mere

Eriksen, Jan Grønborg
Dydsmønstret Martha fik sig også en lærestreg. Og det er fint nok. - Men hvad mon det var, hun skulle lære? Det kan vel ikke være galt at tage sig godt af sine gæster? Jeg tror, det hun trængte til at lære var, at det guddommelige vil sprænge alle normer og grænser i et menneskes liv. Hun skulle lære, at et menneskes gudsforhold slår hul i den regel, der gælder alt andet: Hver ting til sin tid. [2000] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
Det usikre, det bekymrede er hos den, der gør det ellers rigtige. Og hvilen er hos den som bevægede sig. Maria sidder ved hans fødder.
Vi er ikke vant til at se på vores kirker som farlige - urovækkende. Her ligger Sthens kirke, smuk, måske ligefrem uskyldshvid i det grønne - lidt herfra Vestervangs - med en arkitektur, der får os til at tænke på sømærket, som søfarende orienterede sig efter - nede i byen har vi de gamle kirker; lidt store, lidt tunge måske, men trygt at de er der, de har en lang, lang historie med sig.
Men måske er de lidt farlige. Måske er det meningen de skal være det. Ikke fordi underlige bagmænd huserer i dem, og foretager sig mærkelige transaktioner med betroede midler. Men fordi, de skal være vores Maria. Vores samfund trænger til at opdage Maria. Det har vel gennemgående så travlt at det ikke en gang kan spørger efter hvad det egentlig er hun laver. Om hun nu tager sin del af læsset.
[1992] Se mere

Hviid, Else
...Maria fornemmer også, at hvis hun skal fatte mysteriet i Jesu enkle fortællinger, at de også udfolder sig i dybden og bliver billeder og fortællinger om den Gud, der vil hende noget, griber ind i hendes liv og forandrer det. Hvis hun skal fatte det hjemlige, som samtidig foruroliger hende, så er hun nødt til, nu hvor han er der, at lade oprydning og madlavning være, sætte sig og være stille, så poesien kan komme til det den skal, nemlig gøre noget, skabe noget i hende. [2010] Se mere

Oxen, Kathrin
Wir kennen ihre (Katharina von Bora) sagenumwobene Tüchtigkeit, auch Gesch„ftstüchtigkeit. Ihr Verst„ndnis für ihren Mann, dem stets überarbeiteten Doktor Martinus. Sie h„lt ihm den Rücken frei und regelt die Widrigkeiten des Alltags ger„uschlos für ihn. Sie willigt ein, die Frau an seiner Seite zu sein und darin ihre Erfüllung zu finden../.. Wir machen uns eigene Bilder. Und ich frage mich: Hatte Katharina im Schwarzen Kloster in Wittenberg, in ihrem neuen Leben eigentlich manchmal Sehnsucht nach der Stille in dem Kloster, aus dem sie kam? [2017] Se mere

Stender, Poul Joachim
.. i mine øjne er Martha i teksten et symbol på krænkelsens tid. Hun er den, der føler sig krænket over, at hun ikke bliver behandlet ordentlig, at alle er i mod hende, at der ikke tages særligt hensyn til hende. Maria er til gengæld et billede på, hvad vi kan gøre for at blive bedre mennesker, og for at få skabt et mere levedygtigt samfund. Hun lytter til Jesus. [2020] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].