Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 09-10-2022 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 04/10/2022

17. s. e. trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mk. , 2- 14 - Levi kaldelse - ny vin

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt Da jeg så det øverstliggende stof igennem, savnede jeg lidt om billedet med gammel og ny vin. Jeg dykkede ned i BibleHubs kommentarer (der er altid inspiration at hente) og fik lyst til at skitsere et par forskellige forståelsesmuligheder - med en lidt personlig vinkling - se citat og link nederst på siden. (Følger man linket kan man have glæde af at se et billede af "Den med tyren" - og læse overvejelser som forhåbentlig kan være til inspiration)
Jeg fandt også parallellen i Thomasevangeliet - han synes at være mest optaget af vinens beskaffenhed.

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Begyndelsen af Jesu virke..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen: Synoptisk: lille forskel, Mt har navnet Mattæus istf. Levi (Mt 9,9-13; Luk. 5,27-32). Thomasevangeliet har det sådan (Logion 47)r. Og det er umuligt for en tjener at tjene to herrer; ellers vil han ære den ene og foragte den anden. Ingen drikker gammel vin og ønsker straks efter at drikke ny vin. Og man hælder ikke ny vin i en gammel vinsæk, ellers går den i stykker; ej heller hælder man gammel vin i en ny vinsæk, ellers fordærves den. Man syr ikke en gammel lap på en ny dragt, for så kommer der en flænge.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 2

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

til v. 17 Konfessionsapologien: Det kommer jo nu frem at sofister og skoleslagsbrødrene ikke har forstået, hvad fædrene mente med begrebet: Manglen på den første retfærdighed. At undervise egentligt og rigtigt om dette stykke og om hvad arvesynd er og ikke er, er højst nødvendigt og ingen efter Kristus, efter den uudsigelige skat af nåde og guddommelig mildhed, som evangeliet lærer os, kan af hjertet længes efter den, som ikke erkender sin Jammer og besmittethed - som Kristus siger "De raske behøver ikke læge". (s. 153) Bekentnissschriften der luthrischen Kirche.
-

Johannes Nissen: Budskab og konsekvens: Med denne lignelse [Den barmhjertige Samaritaner] siger Jesus faktisk, at "Gud skaber et fællesskab blandt de udstødte".
Men hvis det er rigtigt, må vi igen spørge: Hvad så med dem, der synes at have deres på det tørre, de "retfærdige"? Jesus kommer flere gange ind på dette spørgsmål i sin forkyndelse.
Det hedder således i Mark 2,17: "Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige. men syndere", og i Matt 21,31: "Sandelig siger jeg jer, toldere og skøger skal gå ind i Guds Rige, førend I". Det kursiverede ord er en gengivelse af et græsk udtryk, der også kan oversættes ved "i stedet for". Vælger man den oversættelse, er meningen: "Toldere og prostituerede skal gå ind i Gudsriget, mens I skal blive udenfor". Jesu Gudsrigesforkyndelse ville i så fald få en eks-klusiv karakter. Det ville kun være henvendt til "dem udenfor".
Det er dog mere rimeligt at forstå Matt 21,31 og Mark 2,17 sådan, at Jesu vigtigste opgave var genoprettelsen af synderes, tolderes og andre ikke-privilegeredes Gudsforhold. Arbejdet for disse menneskers omvendelse havde før-ste prioritet. Der var tale om en slags "positiv diskrimination". (s. 50f i Budskab og konsekvens )

Prenter: [her og lignende steder] "..understreges et afgørende moment i den evangeliske forståelse af selve troens væsen, som også reformatorerne understregede, nemlig at troen ikke er den frie viljes valg, men er Guds suveræne beherskelse af menneskets frihed. Troen er dette at blive udvalgt af Kristus, ikke at udvælge ham". Skabelse og Genløsning, s. 514.- ksf-overvejelse: Jetset-retfærdigheden behøver ingen læge. Men hvem er så ikke-jetset? Retfærdighed er og bliver tricky - i teksten såvel som omsat. Er det bundironisk? Kan "tolderen" med tekstens afstand til den historiske sammenhæng bære fx. parallellen "værnemager"- bolighaj el. l. socialrealisme - er såvel synder som tolder allerede hos Markus = de ikke selv-retfærdige i modsætning til farisæerne (så retfærdig er lig selvretfærdig, og ironisk: De trænger i højeste grad til læge)? (Smlgn Lindhardt eller Grosbøll)

[267/tr17-b ]

Religionspædagogiske noter:Et andet farisæermøde: "Jesus og synderinden" med billedanalyse af Emil Noldes billede (det nye lys). [Se her] - Jesus og synderinden - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 17. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bech, Birgitte
Levi rejste sig fra toldboden og fulgte Jesus. Jesus giver håb om forandring. Lægedom betyder ikke status quo men en ny begyndelse!..
Illustreret med Jan Jochims Nielsens nadverbillede, som er malet 2013. Jesus sidder omgivet af kunstnerens medfanger. Kunstneren afsonede selv en narkodom.
[2022] Se mere

Frandsen, Kristen S.
En tekstbetragtning over v. 22-23
Evangeliets årstid er april.
.. så kommer spørgsmålet: er Jesu ord en indkapslet gærcelle klar til at forny vin til enhver tid? Er der indfældet en samfundskritik - eller en generel kirke- og ritualinstitutionskritik? Er evangeliet evigt nyskabende - af liv, selvfølgelig - men også af de rammer det formidles i? (Spørgsmålet rejses - efter en tur rundt om Skjoldburnes "Den med tyren" - på baggrund af en eksegetisk analyse af versene - og tænkes ud i både kirkens former, og i etik og politik).
[2022] Se mere

Kjærsig, Anders
Billedet med den unge vin, der skal på nye sække peger på det. Alt skal blive nyt. Det gamle sprænges som mørnede sække og den unge vin skal flyde og berige de mennesker, som tro på ordene. Levi rejste sig og fulgte efter. Resten fortoner sig.
Det er måske grundtonen i kristendommen, at den lader os være enestående mennesker men ikke ensomme.
[2008] Se mere

Værge, Johannes
[Vi kan se det for os:] Et landskab, et udpluk af verden, henligger i grå nuancer, livløst, med uklare konturer. Men så skyller der en bølge af lys og farve ind over det vidtstrakte landskab, og straks, hvor bølgen når frem: alt får farve, får konturer, får liv - rejser sig fornyet som fra en dvaletilstand. Vidunderligt! ... Jesus bruger et billede på det: Bryllup, forening af menneske og det, Gud havde sendt i Kristus - lysfyldt fest. Der åbnes for en helende livsfornyelse fra dybet i vores liv. Der skabes barmhjertigt livsrum for toldere og syndere, for enhver. De gamle inddelinger, de gamle hylstre har haft deres tid. Som Paulus formulerer det: "Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til." Se, noget nyt er blevet til - se det for dig, mærk det: en lysfyldte bølge rejser virkeligheden op, skaber troens frie rum, kalder gudsbarnet i dig frem... Levi rejste sig. En bølge havde ramt ham, rejste ham op, samlede ham op i sig, satte ham i ny bevægelse. Andre kom efter ham, generation efter generation op gennem historien. Nu er det os. [Amen] [2008] Se mere

Wilhjelm, Tage
Saa kan de trange tider, vi nu gennemlever, maaske i hvert fald føre det gode med sig, at vi af dem kan lære, at der er kun een grund til at tro, at Gud er god: at Jesus Kristus har sagt det. Det hjælper ikke at spørge livet til raads, for det taler jo nok om godhed og skønhed. ...
..Kristus var ikke morallærer, men frelser, og hans ord: følg mig, betyder derfor først og fremmest, at vi skal holde os til ham, søge hjælp og frelse hos ham, saa vi ikke stoler paa vore egne gerninger, men paa hans ord alene
[1940] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].