Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 16-10-2022 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 08/10/2022

18. s. e. trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. , 15- 1 - Jesus som vintræet

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt WorkingPreachers udlægning har overskriften: "We are not self-made".
To supplerende forslag til salmer. - Læg mærke til det nye link til Michael Rønne Rasmussens akkumulerede salmeforslag.

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 15

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Confessio Augustana XX: Derfor skal man ikke skælde denne lære om troen ud for at den forbyder gode gerninger, men snarere berømme den for at den lærer at man skal gøre gode gerninger, og at den tilbyder hjælp til at finde vej til at gøre de gode gerninger. For uden troen og udenfor Kristus er den menneskelige natur og formåen altfor svag til at gøre godt, påkalde Gud, være tålmodig i lidelser, elske næsten, flittigt gøre det man skal, være lydig, undgå ondt begær etc. Sådanne gode og rigtige gerninger sker ikke uden med Kristi hjælp, som han selv siger "Uden mig kan I intet gøre". Confessio Augustana XX Om tro og gode gerninger. (s. 81 i Bekentnissdhriften..)
-

Prenter: Om kirketeologi: "Hos Johannes betones stærkere end hos Paulus at denne Kristi menighed består af enkelte troende, som udvælges af Kristus, og som med denne udvælgelse sættes i modsætning til verden." Læs mere af citatet [s. 562, Regin Prenter: Skabelse og Genløsning]

[268/tr18-b ]

Religionspædagogiske noter:Der er ikke mange undervisningsmaterialer, der arbejder med enhed/forening med Gud/Kristus/Jesus. Man kan mene at det ikke er en undervisningssag, fordi det tilhører troens mystik at tale sådan; men det må nu være muligt også som undervisning at indkredse de mange måder, der tales om forening med Gud/det guddommelige eller det evige - fra bibelsteder til formuleringer i gudstjenestens ritual. Nærværende sted kan være ét af elementerne til en indkredsen. I Elementer til Kateketik er der indtil videre blot en ikon, der viser Jesus som vintræet og disciplene som grenene. Måske nok især distancerende, et helt enkelt billede af bugnende drueklaser på en vinstok er nok bedre. - Jeg er det sande vintræ - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 18. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Aagaard, Erik
Sådan fører Jesus os dybere og dybere ind i sagen. Bliv i mig, sådan indledede han, og fortsatte: Bliv i mine ord, for det er på den måde, et menneske bliver i ham. Og så lyder det derefter: Bliv i min kærlighed. Jo, for når vi bliver i hans ord og derved bliver i ham, lader han sin egen kærlighed strømme over i os, så den bliver vores. Bliv i min kærlighed, siger han - ikke et ord om vores egen, for den er, som vi godt ved, ikke meget bevendt. Bliv i mig - bliv i mine ord - bliv i min kærlighed - det er Jesu anvisning på, hvordan vi kan bære troens frugt. Og så kommer til sidst: Bliv i min glæde [2007] Se mere

Lauesen, Lars Rødsgaard
[Generelt om træet som billede] .. "For et træ er der håb, hvis det fældes, kan det skyde igen; det holder ikke op med at sætte friske skud. Selv om rødderne i jorden er gamle, og stubben dør i mulden, gror det igen, så snart det mærker vand, og sætter grene som et nyplantet træ. Men dør en mand, er det forbi med ham, udånder et menneske, hvor er det så? Udånder et menneske hvad så, er der et håb?"
Svaret på det giver Jesus os ved at bruge billede af træet om sig selv. Han er stammen og vi grene og for det træ er der håb. For vi hænger sammen med noget, der er større end os selv. Når Jesus lægger sit navn til vores, så er vi sat ind i en sammenhæng, der overgår vores egen historie. Hvis han er en del af os, så skal vi også som ham opstå.
[2012] Se mere

Madsen, Ole Skjærbæk
Billedet viser, at et liv som discipel af Jesus kunne beskrives som at være i Kristus. Paulus bruger netop dette udtryk, men med et helt andet billede. Paulus taler om fællesskabet som Kristi legeme; vi er i Kristus, fordi vi er legemsdele i legemet. Med Paulus' billede udtrykkes enheden i Kristus og den gensidige afhængighed og tjeneste mellem disciplene. Det billede Johannes, har husket fra Jesu undervisning, er billedet af vintræet, hvor det alene er den enkelte grens forbindelse med stammen, som er afgørende, ligesom når vi i dåbsritualet taler om, at den døbte nu er indpodet i Kristus, for at blive i Kristus. Det handler om den enkeltes relation til Jesus Kristus. [2016] Se mere

Stange, Jesper
..Jesus benytter faktisk et endnu mere symbiotisk billede på forholdet. Vi er som grenene på et træ. Jeg er det sande vintræ, I er grenene.
Vi har ikke bare et stamtræ, som kan forklare os den måde, vi hver især er særlige på, med de sjove gener, vi er arvinger til. Vi suger som forgreninger næring af den samme kilde som vinstokken Kristus.
Paulus beskriver sit livsprojekt som det at blive til intet for at Kristus kan blive til alt. Men vor Herre vil vel med dette billede af vores gudsforhold som vinstokken og dens grene sige, at vi allerede er af samme sort. To alen ud af et stykke...
[1978] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].