Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

5. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Dagens evangelium: Mt. 7. 21-29 - Ikke enhver der siger Herre, Herre - huset på klippegrund

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 -

| Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt:

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 7 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

... evnen til at tage sandheden til sig og handle derefter langt fra nogen selvfølge. Derfor kan Jesus også sige: "enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, som " (Matt 7,24). Dette træk skyldes, at sandheden ikke kun ligger i gudsrigets ydre erfaringer, men også i det selv at indstille sig på, at gudsriget bryder frem. "Gudsriget er midt iblandt jer", som Jesus siger i Lukasevangeliet (17,21) og den græske tekst lader sig også oversætte som følger: "Gudsriget er inden i jer". Gudsrigets ydre manifestation i det ægte og sande liv skal nemlig blive til sandhed hos tilhørerne. Denne pointe videreføres i Jakobsbrevet: "vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv" (Jak 1,22). Også i Johannesevangeliet finder vi det karakteristiske udtryk om at "gøre sandheden" (Joh 3,21). Niels Henrik Gregersen: Ind i Fællesskabet. (2021) s. 106 -

[855/tr05-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Bjergprædikens etik og pointe - Bjergprædikenens etik - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Grønvik, Knut
Ordet ble kjøtt ikke erklæringer.
Ordet ble praksis ikke teori.
Ordet ble menneske ikke meninger.

Slik var Jesus. Det var noe eget både ved det han sa og måten han sa det på. Ordene samsvarte hundre prosent med livet han levde. Det var åpenbart mer enn tillært kunnskap han hadde å fare med. Folk merket det: ŽDe var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som deres skriftlærde.¯
[2021] Se mere

Hammer, Harald Kaasa
Vi kan ikke bli rettferdige i oss selv, men vi kan bli rettskafne.
Et rettskaffent menneske lever i åpenhet mot Gud og sin neste.
Et rettskaffent menneske kan gjøre en feil, men kan også beklage den og gjøre opp for seg.
Et rettskaffent menneske brenner for rettferdighet i verden. (Matt 7,23)
ŽDere er verdens lys,¯ sa Jesus til disiplene, mens hele verden hørte på.
[1986] Se mere

Øystese, Vigdis Berland
Det er dei som hevdar den gylne regelen ikkje kan brukast alltid, fordi ein kan ha ønske på eigne vegner som ein slett ikkje skal overføra på andre. Difor står heller ikkje den gylne regelen åleine i Bibelen, men er støtta av ei rekkje råd og bod som skal tryggja fellesskapet og rettferda...Sjølv treng Gud ingen gyllen regel. Det er sin store kjærleik og ikkje sine eigne behov han har som målestokk når han møter oss med nåde og tilgiving.. [2007] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.