Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

15. s. i treenighetstiden
- Siste - Neste

Dagens evangelium: Luk. 10. 38-42 - Marta og Maria

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Danske oversettelsen 1992 -

| Biblegateway - Lutherbibel 1545 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Kanskje i den for finkulturelle avdeling, men: Fortell om Velasques Marta og Maria bilde. Marta i forgrunnen, farisæisk bitter, Maria og Jesus er sett i speilet bak henne - det er det hun ser bittert på. Motsetning: Vincenzo Campi: Sterk Martha med en ekte orgie av matingredienser. Gregorio Pagani: Svart kledd Marta trapper ut av skyggen og nesten mellom Jesus og Maria. [Link gjennom religiøse pedagogiske notater]

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Den danske "Teksten denne uge" (Bare hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Kommentar/er på Working Preacher.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Kontekster: 1: Umiddelbart før har vi "Den barmhjertige.. 2: Ofte høsttid, ligefrem høstgudstjeneste..

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 10 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[866/tr15-h ]

Religionspedagogiske notater (Ofte på dansk): Meget forskellige billeder af den så velkendte scene: Campi: Et overdådigt madlavningsbillede med Mart arbejdsduelig kok - Jesus og Maria forsvinder i baggrunden. Velasques: [Se her]: Bitter Martha ser ind i lysfyldt rum med Maria og Jesus (som vi ser i et spejl på væggen - Pagani: Martha i sort næsten kiler sig ind mellem Jesus og Maria. Velasques, Campi og Pagani - som ser Marta på ret forskellige måder. Marta er et af trosvidnerne på Jordens Salt, hvor hun blandt er dragebekæmper, men det er også hende "der kan ro uden årer, men ikke skilles fra vennen sin, uden at fælle tårer: [Se her]. Spørgsmålet om det ene nødvendige kan kombineres med elementet: "Det vigtigste" . - Det vigtigste - Marta og Maria - Jordens salt - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her
Salmeforslag fra salmebogen 2013 Harald Kaasaa Hammer. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prekener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prekener online
BibleHubs prekensamling En overveldende mengde engelske prekener - klikk på "sermons" i menylinje

Prekener og tekstoverveielser on-line:
[Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Teigen, Arne Helge
En ting må du likevel ikke glemme midt opp i alt du gjør. Du må ikke glemme at du skal få slippe å forholde deg til Jesus, slik du forholder deg til alle dem du yter overfor. Dersom ditt forhold til Jesus blir identisk med ditt forhold til alle dem du yter overfor, kan ikke Jesus få komme til og være den for deg som han gjerne vil være.. / ..Nå skal du slutte å lese Bibelen for å finne svar på hva du skal gjøre for Jesus hele tiden. Søk heller svar på hva Jesus har gjort for deg.. [0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.