Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

3. s. e. trinitatis a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. 15. 1-10 - Det fortabte får og den tabte mønt

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt "Store blive-fundet søndag". Et dyk ned gennem Religionspædagogiske noter til eksistensfilosoffen Gabriel Marcels nåde-erfaring kan anbefales.
Billedet på siden: Gary Roulette, "Parables of the lost coin and the lost sheep" (Via bishop Fishers prædiken).

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster:

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek

Grundig dansk eksegese til teksten Jesper Tang Nielsen.

Til eksegesen: Se Carl Koch. Jesu lignelser. ("Sådan er Guds Kærlighed. Som Hyrden tænker på og går efter det ene tabte Får, sådan tænkes der på Synderen, særligt, mere end på de andre, fordi han trænger mest til det." -
John Petty: Se mere

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 15

Prædikener til søndagen: 3. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Birgitte Bech: Kirkekunst: Evangeliet er ikke, at vi finder, men at vi bliver fundet! .. Axel Hou har i 1916 malet sin stilfærdige hyrdedreng med alvor og ømhed,..kald det så bare et glansbillede. I kraft af drengens renhed i blikket og stærke hænder er altertavlen mere et beroligende andagtsbillede end et fortællende billede. Se her -

[153/tr03-a ]

Religionspædagogiske noter:Samtale udfra billeder kan være oplagt. Fra "pastoraler", som det så smukt hedder, Den gode hyrde midt sin flok, eventuelt med et lam på skulderen, til hyrden, der trodser alt for det fortabte fårs skyld. Billeder findes her i Elementer: Marcel-citatet (en filodof der bliver "fundet" eller overskyllet af kristendommen) sammesteds er nok mest til voksne. - Det fortabte får - - - -

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Capion, Jeanette
Fortabt fordi vi ikke magter vores liv, fordi vi ikke kan overskue alle de ting, der skal til for at være et succesfuldt menneske i verdens øjne.
Så mange ting at leve op til.
Leve op til?
Op?
Det er et mærkeligt ord at bruge om noget, der kun tynger ned af.
Trækker os ned.
Helt ned.
[2015] Se mere

Fisher, Douglas John
The story is about an inanimate object a coin. The coin does not care if it is found or not.. The coin does not know it needs to be saved. And yet the woman (God) looks for it. It matters to God. God has an inbuilt desire to look for us. God is love and God will love whether we want to love back or not. As our Presiding Bishop Michael Curry says, "if it is not about love then it is not about God." [0000] Se mere

Fonsbøl, Erik
Men måske forholder det sig også omvendt. I virkeligheden venter Gud måske på vores indgriben i verdens skæve gang og i vores næstes somme tider ubærlige liv. Og måske er det den indgriben, vi sendes ud til herfra i dag med dåben og nadveren og et par meget manende fortællinger i hjertet - alt sammen beregnet til at give os mod og lyst til at leve som det, vi ifølge denne provokerende Jesus er: inderligt elskede og hellige mennesker - og til at søge livets mening, der hvor den er. Og når vi så finder den der, hvor vi ikke troede, den var, livets mening - ja, så bliver der glæde - virkelig glæde - både på jorden og i Himlen. Amen [0000] Se mere

Hauge, Nana
Kristus opfyldte loven for os. Han tog al vor skyld og bare vore overtrædelser med op på korset. Men han ophævede ikke lovens bud. Kaldet til at følge ham og elske Gud og næsten gælder stadig - ja faktisk hævder kristendommen, at livet, evigheden er at leve i den kærlighed, der sætter den anden før mig selv. [2017] Se mere

Luther, Martin
Learn from this, then, that our neighbor is to be sought as a lost sheep, that his shame is to be covered with our honor, that our piety is to be a cover for his sins. But nowadays, when men come together they backbite one another.. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].