Oversigt kirke†ret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Allehelgen b

Dagens evangelium: Mt. 5. 13-16 - Jordens salt og verdens lys

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af s›ndagens pr‘diken. Siden udbygges l›bende og der kan v‘re stor forskel p† stofm‘ngden p† hver side. En r‘kke nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstr‘kker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plac‚r mark›r i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Bjergpr‘dikenen - umiddelbart .. 2: Allehelgen: Nyere tids tradition .. 3: Han vil t›rre hver t†re ..4 Traditionen/historien: Reformationen og Martin Luther

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En r‘kke danske liturger pr‘senterer forslag til enkelte s›ndage.

Til eksegesen: Evangelietekstens salt og lys- billed tolkes ofte som henholdvis usynlig og synlig kirke - men ikke n›dvendigvis kirke som institution: Er Bjergpr‘diken esoterisk discipelbel‘ring eller for alt folket? (Mt. 5.1) Efter sit anl‘g for alt folket.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte pr‘dikener: John Donne: Hvem ringer klokkerne for (Allehelgen lyder klokkerne fra kapellerne, kirker mm) - Intet menneske er en ›. Se nedenfor, religionsp‘dagogiske noter.
Hvis man skal omkring ‚n af de helgenk†rede i den katolske kirke er denne indianske kvinde ‚n af de meremarkante udenfor m›nster: Tekakwitha - Blandt de seneste er Oscar Romero: Romero kanoniseret

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5

Pr‘dikener til s›ndagen: Allehelgen - | - Alle s›n- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionsp‘dagogiske noter:Genfort‘lling kan naturligvis ikke her m†le sig med teksten. Den m† l‘ses. Det er tanken om vidner‘kken tilbage til de f›rste tilh›rere, der begrunder brugen af netop denne perikope til Allehelgens s›ndag - dette tema er der jo ogs† tradition for p† s›ndagen (jfr. kollekterne). Helgener er i s‘rlig grad vidner - og i den lutherske kirke har vi kun ‚n helgen, Luther - eller hvordan er det nu det er? - derfor mindes man i nogle kirke meget programmatisk reformationen denne s›ndag. Man kan m†ske have den reformatoriske bevidsthed med sig uden at g›re Luther eller det lutherske tankes‘t til genstand for en ny slags omvendt helgenk†ring.
Jeg ser ved bjergpr‘dikenen - is‘r ved de to tekstudsnit, vi m›der Allehelgens s›ndag - altid for mig, hvordan bjergskr†ningen vider sig ud ned gennem tiden - helt til os - og hvordan menneskene st†r der, de kristne, vidnerne, en k‘mpeflok ned gennem historien til nu. Som fra begyndelsen ikke mange vise, alts† dem, som har svarene og dogmatikken parat, men dem, som s›ger og l‘nges, de fattige, de s›rgende, dem, som l‘nges efter retf‘rdighed, dem, som l‘nges efter at se Gud - (saligprisningerner i f›rste tekstr‘kke). De er de egentlige helgener (og mon ikke en og anden af de officielt beatificerede med i den flok?). Jeg pr›ver med ord at visualisere dette syn - i undervisning, men ganske ofte ogs† pr‘dikenen. Om det er for privat til at bruges af andre ved jeg ikke - det er nok for forkyndende til at bruges i skoleundervisning. I hvert fald, den konsekvente pointe i kirkens undervisningslokale er efter visualiseringen at sige til konfirmanderne/eleverne "I er jordens salt/ verdens lys - hvordan vil I tage opgaven op?". Siden dette skrevne er det ikke blevet ved visualiseringen - se [Jordens salt - Verdens lys, interaktivt]
Man kan ogs† understrege sammenh‘ngen mellem mennesker, vi er ikke kun individer, hverken i historisk perspektiv eller i vores nutid. Der kan en eventuelt s‘rlig klokkeringning ved eftermiddagsandagter p† kirkeg†rdene kapeller v‘re afs‘t for at bruge John Donnes meditation, Hvem ringer klokkerne for? - d‚n hvor ogs† s‘tningen "Intet menneske er en ›" forekommer. - - [Se teksten her] - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Allehelgen Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kr‘ver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til s›ndagen.

S›ndagsl‘sning: S›ndagsl‘sning Allehelgen - 274