Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 30-10-2022 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 27/10/2022

20. s. e. trinitatis b - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 21- 28 - Vingårdsejerens to sønner.. de onde..

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Det kan her være inspirerende lige at læse kontekstovervejelserne - om kamptiden i kirkeåret omkring Mikkelsdag. Ellers er fordringen vel ikke at hænge i en historisering, men spørge hvordan kan den kritik, som Jesus så krast rejser, vedkomme os. En sætning fra Lectionary Greek: "(v 42) I think we can apply this to people's lives: even through we again and again reject God's commands and even love in our lives, God rebuilds us on Christ."

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1:Lignelsen falder mellem at farisæerne og de 2: Forudgriber domsteksterne ved kirkeårets slutning

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher.

Lectionary Greek -->

Til eksegesen: Historisk set blev kirken forstået som "de andre vinbønder", som Herren har overladt vingården til. Om det så er menighedsteologi eller afspejler en fornemmelse/viden allerede hos Jesus at det skrøbelige fællesskab omkring ham, trods de truende udsigter for ham selv, var ved at tage over, kan man jo prøve at afgøre sig for. - Og skal vinklen så være kirkekritisk, fordi kirken igen og igen falder i at ligne ja-sigeren og nej-gøreren - eller ligefrem de onde vinbønder? - Eller er det mere relevant at se et økonomisk-kulturelt establishment, som det, der slår ihjel - Søn, Gudsrige-virkelighed, mennesker?

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 21

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

En løsgørelse fra urmenigheds-synsvinklen, der begrunder/ forklarer hvorfor Jesus ikke blev modtaget af sine egne er nok tjenlig til omsættelse af sagen til nærvær for os. Undgå ligegyldig historisering. Sagen: Til at varetage skabelsens mening har Gud nu udvalgt det og den, som i verdens øjne, det etablerede religiøse samfunds, ingenting var - sønnen der blev dræbt, den forkastede sten, altså Jesus, vandreprædikanten, som brugte sønne-billeder, og som hos den der troede, fremkaldte bekendelsen: Guds søn. (# 1. Kor. 1,26ff). Jesus er solidarisk med den nej-sigende bror, for han (= toldere, syndere) var den som ikke regnedes - blandt dem, nedefra, finder ja-et eller ja-handling (frelse = befrielse el. genløsning af livet som det skabtes) sted. Den anden lignelses fjerne Gud behøver næppe megen omsættelse, Gud kan sandelig også hos os forekomme fjern, men fortjener måske fremhævelse; det er da ikke den sivende "Gud-er-død"-fjernhed, men den fjernhed som det ja-sigende, men nej-gørende "establishment" har skabt, en fjendtlig afstand, som slår ihjel - sønnen - og medmennesket. - ksf. -

Mogens Lindhardt: [Til den anden lignelse - flere nutids applikationsmuligheder].. Har vi her en menighed, som ikke vil give fra sig, men værner om sit eget, om sit sprog, sine salmer og sin musik, sine møder og danner en kulturel elite, som provokeres af, at nogen siger: aflever! En menighed, som hævder, at kun én vej til troen og at kun ét udtryk for den, nemlig dens eget, fører til sandhed? Eller er det en skammens menighed, der lukker sig, fordi den ikke har noget at give...Trinitatis. s. 439.

[270/tr20-b ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 20. s. e. trinitatis - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bartholin, Poul Henning
.. kan vi også finde markører for, hvornår man er inde eller ude. Lige i den periode, vi lever i, er disse markører hele tiden til debat. Det var de ikke i samme grad for 20-25 år siden. Her havde vi ikke helt den samme frygt for hinanden, som vi har nu.
Vores tekster i dag af profeten Esajas og fra Mattæus-evangeliet fortæller os, at det er en urmenneskelig frygt, og at det er en trang til alle tider at dele os selv og hinanden op i, hvem der er inde eller ude, med eller ikke med.
Jesu forkyndelse er så vigtig også i dag, fordi den ikke kan tages til indtægt i sådanne diskussioner. Det bliver den selvfølgelig alligevel; men derfor er det vigtigt at standse en gang imellem, som i dag, og spørge om, hvad det egentlig er, Jesus forkynder.
Hans forkyndelse lægger sig i et spor fra nogle af skrifterne i Det gamle Testamente. Fx fra profeten Esajas, som vi hørte skrive poetisk om en vingård, hvor ejeren havde forestillet sig, at alt skulle være fryd og gammen, som Edens Have. Den tanke, at vi mennesker kan skabe et Eden, et Paradis her bl.a. ved at udelukke andre, og isolere os fra dem, får allerede her i profetteksten, der måske er skrevet 6-7 hundrede år før vor tidsregning, et skud for boven.
[2016] Se mere

Bech, Birgitte
Verden med dens skønhed og ressourcer er lagt i menneskers hænder - ikke som en besiddelse at forgribe sig på, men som dyrebart, betroet gods for en tid. Men lignelsens vinbønder vil ikke vide af nogen skyldighed. Drevet af grådighed og magtsyge har de alene øje for egen umiddelbar vinding, og vingårdens lov bliver jungleloven. [Billede: Udsnit af Erik Hagens Esbjergevangeliet] [2022] Se mere

Capion, Jeanette
Det er i mødet med denne guddommelige kærlighed, at jeg som troende finder styrke til at sige undskyld til dem, som jeg har såret.
Og det er i denne guddommelige tilgivelse, at jeg finder styrke til at tage imod et undskyld fra dem, som har såret mig.
Styrke til på ny at gå ud i verden med et JA på læberne og overskud til at være der for mine medmennesker. Som de er der for mig.
Og i det øjeblik nej'et begynder at snige sig ind i mit liv igen, og jeg begynder at miste overskuddet, så er det, at Kristus går lige ved siden af mig og beder mig sige JA!
[2018] Se mere

Daugaard, Majbrit
[Menneskene, som siger:] Ja Far, det skal vi nok. Og gør det ikke. Eller siger: Næ, det gider jeg ikke. Og gør det så alligevel.
Hvis I bliver ved med at opføre jer sådan, siger Jesus, så skal Guds rige tages fra jer!! -så bliver der Helvede på jorden. Ja tak, det har vi faktisk opdaget. Vi har opdaget at vi bliver smålige og sure, når vi er hævntørstige, vi har opdaget at vi bliver stressede og arrige, endda syge, når vi går op i alle de der velfærdsgoder, som vi tror er vigtige. Og ja, vi ved godt, hvad der er vigtig, sådan rigtig vigtig.
[2018] Se mere

Gadsbøll, Anne
Det er altså ikke det jødiske folk, Jesus taler til, men deres religiøse ledere../.. Det er altså skrevet til enhver som lukker vingården, enhver som tror, at det han eller hun er sat til at passe, er ens eget. Det er også skrevet til en hver som snakker om at gøre alt det rigtige uden ikke selv at gøre det.
For hvert forfulgt, som vi giver husly og tryghed, vinder menneskeheden en ny sejr. " sagde Bent Melchior [Ved fejringen af 75årsdagen før redning af de danske jøder til Sverige]. Og man kan som kristen sige, at for hver forfulgt, som vi giver husly og tryghed, finder opstandelsen sted. For hver gang vi handler efter Guds vilje frem for at snakke, handler vi overfor Jesus Kristus.
[2018] Se mere

Thaysen, Morten Fester
Der var engang en mand, der havde to sønner....sådan er det tit - og tit kan de ikke tåle synet af hinanden. [0000] Se mere Tag f.eks. de to første brødre. Kain og Abel. ... Sådan kan vi tvivle på, at vi har fået betroet en opgave her, som dem vi er - og at det skulle være nok. Vi vil mere end det - vi vil have succes og anerkendes for noget mere. Det bliver nærmest en tvangstanke for os - vi vil gøre en forskel - ved at sige det rigtige, mene det rigtige, gøre det rigtige. Have de rigtige kompetencer og det fineste CV. For så må vi da blive anerkendt for det i det mindste. Vores behov for anerkendelse er umætteligt. Men under det hele ulmer vreden, misundelsen, sammenligningens forbandelse...som en ond cirkel, der hvirvler os mere og mere ind i en tvangsagtig selvkredsen - som den gjorde hos Kain.


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].