Oversikt kirkeåret - Forsiden af Theol-p - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

3.s. i påsketiden

Dagens evangelium: Joh. 10. 1-10 -

Bibelen online: | Norsk 2015 Åpner direkte på perikopen

| Dansk 1992 - | Biblegateway - Den norske bibel 1930 (Et utal av andre oversettelser kan velges på oppslaget) -

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken... [Se mere om]

Redaksjonelt: Perikopen brukes ikke i de danske tekstrekkene.
Bildet er hentet Her

Den norske kirkes tekstrekkene - oversikt 3 år: Åpnes herfra (i word, pdf, excel-format)

Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Anbefales sterkt!.

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - direkte tilgang til ord-for-ord analyse,
leksikonoppslag, prekener hvor verset inngår i teksten, kommentarer. -->

BibleHub - kommentarer Åpner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se også høyre spalte for flere kommentarer.

Lectionary Greek

Tekstboken - aktuelle søndag (via oversigt alle tre rekkene)

Prekenhjelp - aktuelle søndag

Til eksegesen: Progressive Involvement er verd å konsultere. Detaljekseges av portvokteren, porten, tyve og røvere mm i den johanneiske sammenhengen dengang - en tolkning psykologiske momenter hos tilhøreren i dag: John Petty
De syv tegnene i Johannesevangeliet:En liste

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 10 [En del dansk litteratur, men også internasjonal] Kun direkte lenke ved evangelietekster. Andre tekster: Gå via Oversigt bibelskrifternes indeksering

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[834/sip3-h ]

Religionspedagogiske notater (Som regel dansk): - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Salmeforslag på Sindre Eide sin side "Norsk salmebok" Se her
Salmeverktøy med kirkeårsoverveielser,kommenteret salmevalg mm. Se her

Forskjellige online prekensamlinger:
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prekener on-line: [Sitatene er noen ganger bare den innledende linjen og / eller avslutningen. Og et sitat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele preken - men klikk inn og se hele preken]

Hammer, Harald Kaasa
Vi lever i en tid hvor vi har fri tilgang til Jesu stemme. La det bli en kjær tjeneste å lese Jesu ord, lytte til hans ord og øve deg i å gjøre etter Jesu ord, så du ser hvordan det virker. Da kan du, sammen med resten av menigheten, våge å lytte til predikanter som kommer på besøk. Dere kan prøve vår forkynnelse, fordi dere ved Ordet har øvet opp et kristelig skjønn, en åndelig dømmekraft. Alternativet er lite ønskelig:..". de vil ha det som klør i øret". 2 Tim 4,3
Kjære menighet! Lytt etter Jesu stemme i hyrdens stemme! Så skal du oppleve at Jesus åpner frihetens port også for deg: Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Joh 10,9
[0000] Se mere


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.