Oversigt kirke†ret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af s›ndagens pr‘diken. Siden udbygges l›bende og der kan v‘re stor forskel p† stofm‘ngden p† hver side. En r‘kke nyttige basisredskaber er der altid.

4. s. e. helligtrekonger a

Dagens evangelium: Mt. 8. 23-27 - Stormen p† s›en

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske f† s›ndage er der ikke tekster her, s† †bner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plac‚r mark›r i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line pr‘dikener nederst p† siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen: NB -linket til textweek er til Markusteksten. Der er i teksten bl.a. den forskel at i Mk. siger Jesus "Lad os tage over til den anden bred". Se nedenfor pr‘diken citat og facebookmeningsudveksling mellem redakt›ren og Tullinius.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte pr‘dikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 8

Pr‘dikener til s›ndagen: 4. s. e. helligtrekonger

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Tr†d p† "Brainstorm over n‘ste s›ndags pr‘diken p† Fb. (2017)
Poul Christian Tullinius: Det lyder som om det er et eksistentielt valg om man m›der stormen eller ej ("Du m† ud i den pokkers b†d for at m›de den"). Men stormen kommer til os alle-ogs† til mig, der m†tte sidde b‘nket ved min PCer, med en kop kaffe ved siden mig. Ogs† til den med det sm†borgerlige, udramatiske liv kommer stormen. Men har jeg misforst†et dig?
Kristen Skriver Frandsen: Jeg tror knap du har misforst†et Lewis [Se pr‘dikecitat nedenfor]. Jeg vil nok i dag sige som dig: Stormen kommer - i sidste ende til enhver, og det er den der v‚d det eller eventuelt er midt i det, der kan h›re evangeliet i beretningen. Men jeg kan godt genkende fornemmelsen af at evangeliet - ikke s† meget denne fort‘lling, men i sit v‘sen, ogs† siger "kast fort›jningerne, l‘g ud p† de 70.000 favne". Man b›r lige notere sig at Lewis forholder sig til Mk-udgaven. Den begynder med at Jesus opfordrer "Lad os tage over p† den anden bred". At tolke dette eksistentielt er en moderne allegori, og jeg tror det sj‘les›rgeriske epifanimotiv i h›jere grad er tekstens egentlige fokus. Men allegori kan jo godt sige noget rigtigt - se blot Luthers allegoriske udl‘gning af hele begivenheden [ligeledes nedenfor] som handlende om pr‘dikenembedet! -

Religionsp‘dagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 4. s. e. helligtrekonger Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kr‘ver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til s›ndagen.

S›ndagsl‘sning: S›ndagsl‘sning 4. s. e. helligtrekonger - 114

Fast Online til kommende s›n/helligdag:
Snart S›ndag
S›ndagsl‘sning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (N‘sten altid ogs† dansk pr‘diken)
Postiller Online (Samlinger med alle/n‘sten alle s›ndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af pr‘dikener s›gbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt p† tysk)

Pr‘dikener on-line: (Ofte hentet fra ovenst†ende Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke n›dvendigvis hele pr‘dikenen - men klik ind og se hele pr‘dikenen]

Christensen, Johannes H.
Udgangspunkt i Grundtvigs svar i Kirkens Genm‘le til professor H.H.Clausen. En moderne parallel, professor overfor en from og naiv biskop (som tror p† dommedag), t†germe over T†rb‘k strejfes,.. og s†: "S†ledes er da skabelsens magt til stede i verden, som nok kan angribes af storm og s›, af uhyrer af alle slags, ogs† uhyrer i menneskeskikkelse, ja, endog det uhyre, som kan rejse sig rasende og fr†dende i dit og mit indre...Forholder det sig ikke s†dan, at skabelsen sejrede over kaos, Gud over dragen, Jesus Kristus over d›den, da ville jo verden for l‘ngst v‘ret g†et til grunde i et helvede af flammende ›del‘ggelse, sydende kaos, lammende gru, uoprettelig tilintetg›relse, intethedens tomhed. Da ville der intet menneske, ingen verden, intet solsystem, intet univers v‘re, kun m›rke, kulde og d›d." [2007] Se mere

H›eg, Marie
Men d‚r tror vi s† ofte som disciplene, at Han sover. - Mens ›konomien krakelerer og familien g†r i opl›sning. N†r sygdommen tager livet ud af os. For Han f†r ikke ›konomien til at h‘nge sammen for os - Han giver os ikke den forliste k‘rlighed tilbage. Og i vores verden d›r mennesker ogs† af sygdomme. Af Ham f†r vi ikke alt igen, som tiden tog fra os. Nej ingenting. Af den stormfulde forelskelse, der har det med at l‘gge sig - lover Han os ikke k‘rlighed. Han standser ikke den krig, vi sender vores elskede af sted i - og Han lover os ikke, at nogen overlever. Men Han lover os, at v‘re med sin skabning i de storme der rejser sig - Han lover at v‘re med os, n†r vi har kurs mod afgrunden - i angst og vantro gynger p† livets b›lger. [2017] Se mere Men Han lover os at stilne andre storme - det stormvejr vi dagligt f›ler i hjertet. Nok stilner Han stormen, men lader ikke vindene l›je af - nej, Han giver os sin fred til at v‘re i livet trods storm og torden.

Lewis, Karoline
The hardest thing is getting into the boat. You just have to get into the darn boat.
"Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong." (Mandy Hale)
Perhaps the act of faith is not just the trust that Jesus will still the storm. The act of faith is taking Jesus' invitation to heart. The act of faith is getting into the boat. The act of faith is believing that another side is not only possible, it is essential.
[2015] Se mere

Luther, Martin
[Det f›rste stykke er troen] Det andet stykke er k‘rligheden. Den beviser Kristus, idet han st†r op og afbryder sin s›vn for deres skyld, antašger sig deres n›d, som om den var hans egen, og yder dem sin hj‘lp af fri k‘rlighed, uden deres fortjeneste. Han tager og s›ger heller ikke nogen l›n derfor, men lader dem frit nyde og bruge hans godhed. S†dan som vi ofte have h›rt, at det er den guddommelige k‘rligheds v‘sen, at den g›r alt frit og for intet../
Denne histories symbolske betydning: Kristus afbilder heri det kristne liv og is‘r pr‘dikeembedet. Skišbet betegner kristenheden, havet verden, og stormen Dj‘velen. Kristi disciple er pr‘dikanterne og de fromme kristne. Kristus er sandheden, evangeliet og troen.
[1544] Se mere

Trankj‘r, Mette
Det er ikke bare stemmen i stormen, der kalder p† vores ‘refrygt og tilbedelse, det g›r ogs† Kristi hemmelige guddommelighed. [2003] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i T›nder Provsti [Se mere].