Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 26/02/22 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 20/02/2023

1. s. i fasten a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 4- 1 - Jesu fristelse i Ørkenen

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Billedet er udsnit af Duccios. Det signalerer om noget at det er en kamp (også) er udenfor menneskenes sfære - men at den foregår for dem (de små byer).
Under religionspædagogiske noter er der mere stof om billeder.
Høghs prædiken må her næsten fremhæves for sin stærke mytisk-poetiske (realistiske!) forståelse af Satan.
Men Grundtvigs udvikling i synet på Satan er også værd at leve sig ind i. Og Luther glemmes ikke! En ualmindelig spændende samling indgangsvinkler til teksten. (Efter redaktørens mening)

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Efter Jesu dåb, følges af Jesu tilbagekomst 2: Fastetid - men om fokus skal være på faste/ikkefaste.. 3: Syndefaldsberetningen drager så også fristelses-

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 4

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"En reel djævel tror Grundtvig ikke på, da Gud ikke vil og djævlen ikke ville kunne friste os. Grundtvig udlæser af evangeliet, at fjenden er i vor egen barm, og gennemgår Jesu fristelser på en måde, der teologisk er rationalisme, æstetisk vidner om dramatisk indlevelse i Jesu situation" (Flemming Lundgren Nielsen, Det handlende Ord).. En prædiken af Grundtvig fra 1807 - se videre en helt anden sag i Grundtvigs prædiken fra 1837. Se her.Citater fra begge prædikener. -

[121/sif1-a ]

Religionspædagogiske noter:Man kan rejse spørgsmålet er det hverdagsfristelser, Jesus stilles overfor, eller er det noget, der har med netop hans person og særlige opgave at gøre? Et klassisk maleri som Duccios [Se her]peger på det særlige: Der er tale om overjordisk kamp mellem godt og ondt - for menneskets skyld. Men samtidig vindes den med jordiske elementer: umiddelbar fysisk mættelse, beskyttelse mod smerte, og magt over alt jordisk - og det problematiske er at det er djævelen, det onde, der motiverer. Overvindelsen er lydighed mod det egentlige, Gud. Man kan spørge eleverne om det var indholdet eller fristeren, der er problemet. Om de kan komme i tanke om at Jesus faktisk gjorde de ting, han her afviser som fristelse. (Bespisning, opstandelse, Himmelfart). Men også bespisningen kan får elementer af fristelse, som han på folkets vegne må modstå - flygte fra. Jfr. hele synsvinklen i "..døbt af Johannes Døberen, fristet.." [Se her]. Udfra Månedens billede(r) februar 2014 kan man anskueliggøre forskellen mellem fristelse som psykologisk og kosmologisk fænomen: [Se her] - ..døbt af Johannes, fristet af djævelen 1 ... - Fristelsen i ørkenen 2 - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 1. s. i fasten - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Høgh, Marie
Vi skal tilhøre ham, der har set Satan falde
..Mytesproget er det eneste sprog, der kan etablere den sandhed, der ligger udenfor fornuftens rækkevidde - alt det, der med konfirmandens formulering, "er svært at forklare." ../..Derfor ligner han heller ikke den Djævel de gamle tegnede på kirkehvælvingerne. Han ligner ikke en Djævel, men til gengæld gør han hvad han kan for at ligne Gud. Men til forskel fra Gud kan Djævlen ikke, af sig selv åbenbare sig. Han har ikke åbenbaringskarakter. Han skal stjæle en andens skikkelse at åbenbare sig i -
[2017] Se mere

Luther, Martin
Skriften foreholder os to slags god faste: Først den, som man villig påtager sig for dermed i ånden at dæmpe kødet. Det taler Paulus om i 2 Kor 6, 5: "Møje og besvær, søvnløse nætter og sult." Dernæst den, som man må lide på grund af nød og fattigdom, og dog gør det villigt...//.. [Slutningen af prædikenen]: Dette er skrevet os til trøst, for at vi skal vide, at selv om en djævel anfægter os, skal mange engle til gengæld tjene os, hvis vi kæmper modigt. Og bliver vi stående, så lader Gud os ikke lide nød; før må englene komme ned fra Himlen og være vore bagere, kokke og opvartere og tjene os med alt, hvad vi har behov. Det er ikke skrevet for Kristi skyld. Han behøver det ikke. Har englene tjent ham, så kan, ja, så skal de også tjene os. [1544] Se mere

Nejsum, Peter
Læg mærke til, hvad den tro fører med sig. For Jesus opnår jo alt det, han fristes med her, punkt for punkt. Stene til brød: Ja han bespiser tusindvis af sultne mennesker i ørkenen, som vi skal høre om et par uger. At styrte sig ud fra templets tinde: Ja han lader sig styrte i døden - for atter at blive grebet af engle, de engle der sidder ved den tomme grav og spørger de målløse kvinder der kommer derud påskemorgen: Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Og magt over verdens riger? Ja, hver gang vi døber et lille barn, hører vi ham sige: Mig er givet al magt i himmelen og på jorden. [2009] Se mere

Skov-Jakobsen, Peter
Det ligger i luften når man interesserer sig for sådanne problemer at det er god tone altid at sige at man ikke skal dæmonisere disse mennesker. Holdningen er at en af de frygteligste erkendelser mht. ondskab og krigsforbrydelse at det ofte er såkaldt almindelige mennesker der forvandler sig og bliver umenneskelige - og hvis man dæmoniserer dem afslører man ikke den banalitet som er i disse forbrydelser; men gør dem til noget specielt.
Jeg har ikke rigtigt noget begreb om hvornår man ellers skulle bruge begrebet dæmoni hvis man ikke må hævde det i disse sammenhænge. Det forekommer mig at nogle moderne iagttagere af den historiske virkelighed lader som om at det er ualmindeligt og nærmest kun akademisk muligt for mennesket at tage fejl - og at det sjældent sker!
Jeg forstår godt fristelsen til at se anderledes på mennesket; men ingen af os er tjent med at lade som om at det ikke kan gå rent galt. Dæmoni er ikke så specielt endda! Det har været en fristelse siden vi lærte at kende godt fra ondt - siden vi forsøgte at skelne mellem sandhed og løgn.
[2007] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].