Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 05/03/22 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 26/02/2023

2. s. i fasten a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. , 15- 21 - Den kana'anæiske kvinde

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Sammenfald af tekster denne søndag i Norge og Danmark. Forskelligt prædikenstof. Der er på den norske side link til Hans Nielsen Hauge's "Den Christelige Lære, forklaret over Epistlerne og Evangelierne.." (Et to-binds værk).
Hauge's samlede skrifter er frit tilgængelige online på det norske Nasjonalbiblioteket. (Men måske nok ikke fra danske ip-adresser ønsker man så prædikenen bag et givet citat her, så skriv, så sender redaktøren).
Som I på den norske side kan læse er der en del i Hauges prædikener som handler om skellet mellem de frelste og de fortabte. Selv om man nu ikke forstår frelse og fortabelse som Hauge eller mener skellet er så vigtigt, kan der alligevel vøre inspiration et hente - helt sikkert relevante krydshenvisninger til bibelen, kender sin bibel, det gør han!

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [When Jesus entered Tyre and Sidon, an indigenous Canaanite woman formed a one-woman welcoming committee]

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 15

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

- - By responding, "Sir, even the dogs under the table eat the children's crumbs" one could argue that the Syrophoenican woman was buying into her own oppression. Was she subtly using his expression of an existing bias so as to challenge Jesus towards his own transformation? Coming to today's realities, there are still a significant number of women trying to understand the meaning of churches' mission wondering at who deserves bread and who can only get crumbs between men and women. Fulata L. Moyo. in "Who is not at the table?"
-

Hvis beretningen er autentisk, viser den at selv Jesus måtte overvinde den primitive tendens til at diskriminere, men den vidner snarere om uenigheden i den senere meninghed i forholdet til hedninger. Det kan ikke nægtes at den etablerede kristendom, altså kirken, blev præget af den "tvedelingslogik" som Jesus bekæmpede; den er allerede stærkt udtalt hos Mattæus. Villy Sørensen.Jesus og Kristus s. 26

[122/sif2-a ]

Religionspædagogiske noter:Teksten kan bruges til overvejelser over mødet med anden tro: [Se her] - eller: "Jesus' eget forhold til troende fra andre religiøse traditioner var således ikke negativt men derimod positivt og inkluderende, eksistentielt og personligt." Jonas Adelin Jørgensen. [Se her]
- Til denne søndag vil det (i dansk sammenhæng) måske være mest oplagt at lade en forberedelse især handle om GT-teksten, Sl. 42,2-6. Man skulle så synge DDS 377 Som tørstige hjort.. og eventuelt fortælle om Egon Nielsens oplevelse Hvede og klinte (se det grundige referat via linket nedenfor) om netop den salme i forbindelse med konfirmationen.
- Hvede og klinte - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. s. i fasten - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christensen, Jørgen
..hvis du lige nu sidder og tænker, hvad så med mig, da jeg nat og dag bad for min kræftsyge slægtning. Da lykkedes det mig jo ikke at råbe Gud op. Da oplevede jeg ikke andet end en brutal mur af tavshed. Fuldstændig som evangelistens hjerteskærende nådesløse beskrivelse: "Men han svarede hende ikke et ord."
Hvis du sidder med erfaringen af en tavs, bortvendt, urokkelig Gud, der
[2015] Se mere glimrede ved sit fravær. Er det så bare din egen skyld, fordi du ikke var lige så vedholdende som denne kanaanæiske kvinde?
Se, det er absolut en af denne beretnings nærliggende faldgruber, at det hele så ender med at blive min egen skyld, fordi jeg ikke troede nok, bad nok, håbede nok. Men ender vi der, ender vi på bunden af et dybt mørkt hul...

Hørby, Helle Rørbæk
Kvinden bliver ved med at tro på Jesus. Det er også let nok, siger vi måske, for hun kan jo se ham, se at han er der. Men nej, hun ved ikke, om han er der for hende. [2013] Se mere

Munk, Kaj
Historien om den kananæiske Kvinde kommer til kristne Mennesker og viser os Mening, hvor Verden kun ser Meningsløshed. Ja, vær vis paa, at Gud har meget at sige hvert Par Foršældre derigennem, at det onde har faaet Lov at røre ved deres Barn. Jeg har set Hjem, hvor en hjælpeløs bitte Stakkel bandt dem alle i Huset sammen i een stor Kærlighed. Jeg tænker særlig paa eet Tilfælde..
..Det andet Sted er oppe i Himlen. Der har jeg set et dejligt Syn. Det var inderst inde i Paradisets Have..
[0000] Se mere

Nielsen, Jesper Tang
Det uventede
Evangelieteksten viser os et møde mellem offer og grningsmænd. Ikke personligt, slvfølgelig, for kvinden har ikke selv været udsat for fortidens voldelige invasion af Kana'ans land. Og Jesus og disciplene har ikke selv været involveret i de erobringskrige, der undertvang de oprindelige indbyggere. Men begge parter er integreret i de diskriminationsstrukturer, som blev etableret i de grundlæggende voldshandlinger.
[2021] Se mere

Villekjær, Orla
Det er ikke rigtigt at give hundene barnets brød. Den sad! Hun havde selv brugt dette nedladende og racistiske udtryk om de jødiske naboer. Hunde! I sin nationalistiske forfængelighed havde hun kaldt de jødiske naboer, ikke for jødesmovser, rotter, pengepugere, [2007] Se mere men netop for hunde. Sandheden havde stillet denne kvinde ind i det absolutte valg. Et tilbagetog var umuligt. Det var enten eller. Hun kunne følge sin nationalistiske stolthed og vredt gå sin vej, måske spyttende efter Jesus og hans disciple. Eller også blev hun hos sandheden og fandt ud af, hvad der så skete.


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].