Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 09/04/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 26/03/2023

Påskedag a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mk. . 16, 1-8 - Jesu opstandelse

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Linkene til WorkingPreacher og Lectionary Greek - Opdat 2021. WP har kommentar fra 2021.
Resten er af ældre dato. Under "Eksegese" (fejlkategorisering!) hedder det"..vi først og fremmest er, hvad vi har bag os" - om erfaringen ved graven. - Dertil vil påskevangeliet vel sige: "Vi er dybest set, og endeligt, hvad vi har foran os." Og jeg kunne da finde på at drage en af de ældste opstandelses"bekendelser" - Rom. 6 - ind. ".. vi skal vandre et nyt liv". Det vi dybest set er (i opstandelsen - eskatologisk set), slår befriende og livsformende ind allerede mens vi "vandrer" her og nu. [ksf 2021]
99: Påskeevangeliet fortæller at der findes en anden bevægelse end den bevægelse ind i døden, som de fleste umiddelbart kender igen, og som fx Rudolph Tegner udtrykker så stærkt: Rudolph Tegner: Gravmæle over kunstnerens mor Tegners Mor. - Bevægelsen, som ikke leder ind i døden, men ud, udtrykt mange steder, men fx i salmen: "Kom hjerte med hvad dødt du har".
Billedet på siden er Matthias Grünewalds - på Isenheimeralteret.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: "..ingen fortælling kan bringe de døde tilbage, men det (påskeev. hørt ved begravelse pointeret med slutningen tilbagevenden til Galilæa) var en fortælling, der mindede mig om, at vi først og fremmest er, hvad vi har bag os, deler i erindringen med dem, der endnu lever" (KFPT 48 s. 16, Grøndahl) .. .. se videre i artiklen om erindringen som opstandelsens betydning (ikke teologisk, men som oplevelse)

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 16

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[130/pskdg-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Påskedag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Andersen, Otto
Gud selv maa tage Vare paa sin Sandhed. Og nu siges det om os og til os, siges nu: "I er altsaa bleven oprejst med Kristus." Du er bleven oprejst. Det vil altsaa ikke sige, at du er uskyldig, eller at du er værdig til Oprejsning. Det vil ikke sige, at du har rejst dig, at du har sejret over dine Synder, at det nu gaar fremad med dig, at du nu er bleven et godt og elskeligt Menneske, eller dog er paa Vej dertil. Det er du maaske - og maaske slet ikke. Jeg véd det ikke, og det kommer ikke Paaskens Budskab ved. Her tales ikke om det, som vi kan godtgøre eller kontrollere Rigtigheden af. [1934] Se mere

Arendt, Bent
Forestillingen om et liv efter døden er ofte blevet gjort til et særligt kendetegn for kristendommen, hvormed den skulle adskille fra andre religioner. Men det er ikke tilfældet..[Det særlige:] Jesu opstandelse fra de døde er et budskab til de levende - om livet, hvad der gælder for vores liv efter opstandelsen påskemorgen. Kvinderne ved graven fik noget at vide om livet: Den døde, korsfæstede, er slet ikke her, hvor I søger ham som den døde; han er opstået. Gå hen og sig til disciplene, at han går forud for jer til Galilæa - dér, hvor I kommer fra, hvor I mødte ham første gang i jeres liv, hvor det hele begyndte for jer. Dér skal I se ham - i levende live../..Vi kan kun tage imod og tro det løfte, i tillid til, at det så kan rumme alt det i sig, som vi ikke kender og ikke forstår, og dog bliver udsat for. Guds liv venter os i det løfte, i hver generation, hver eneste påske, både i liv og død. De første kristne valgte at sætte alt ind på så at lade det løfte om livet råde. Påskens spørgsmål er så, hvad vi vælger at lade råde for vores liv. Amen. [2007] Se mere

Bøye, Merete
Men denne opstandelse i naturens verden, hvad er den andet end en skygge af den opstandelse, vi er udsendt til at forkynde? Hvad nyttede det os i grunden, at der efter hver vinter kommer et nyt forår, når vi måske ikke er i live til at se det? Eller hvis vi ikke kan se det sammen med dem, som vi havde kær, fordi de ikke længere er hos os.. [2018] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
.. Ånd dør ikke, den er Guds fra først af, og Gud tager sig af den - og har gjort det i Kristus. Når så fx. Paulus skal tænke videre: hvad sker der, når vi dør, så må han tænke i forvandling. Kornet der dør i jorden ligner ikke spiren og akset der vokser op. Kornet opløstes og gik til grunde, men kornets kode formede et nyt aks, optog nye elementer, blev til et nyt og anderledes legeme. Sådan må man også tænke sig med de dødes opstandelse../.. Pointen er forvandling: identiteten er der, men den legemlige iklædning er en anden - og den kan man kun udtrykke sig billedligt om. Men legemlig er den: ånd er i den grad for den kristne tro livskraft og ikke kun bevidsthed, at kraften ikke kan lade være at forme sig legemlighed i en eller anden forstand, som vi ikke kan videnskabeligt fiksere, men nok både ane og tro. ./. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Amen. [1994] Se mere

Frandsen, Kristen Skriver
En skreven meditasjon under nedstengningen av kirkene 2021.Påske - uansett
Det, som skal skje, har skjedd
Igjen et år blir gudstjenestene avlyst i påsken. Men det er verdt å huske det er vår feiring av påsken som ikke kan finne sted som vanlig. Det er helt sikkert frustrerende. For noen mere enn andre. Men man kan feire den i sitt hjerte. For vi skaper ikke Jesu oppstandelse ved å feire den hverken alene eller i fellesskap. Den har funnet sted. Kunne frustrasjonen bety at det blir helt klart for os så har den tjent et formål.
Det som skal skje til menneskers frelse har skjedd. Frelse eller om man vil, befrielse.
Meditasjonen er da videre over et alterbilde (Jesu gravleggelse), oppstandelsen, med Romerbrevet kap. 6..
[2021] Se mere Det skjedde de to påskedager: Langfredag og påskemorgen.

Lind, Peter
Hvis denne lederskribent vil tro på Jesu opstandelse som en myte, så må han sådan set om det. Hvis den teologiske professor vil tro på opstandelsen som et symbol, så er det også hans sag. Vi har frihed til at tro, hvad vi vil - og hvad vi vil nøjes med.
Men da evangelisten Markus i sin tid skrev sin beretning om Jesu opstandelse var det hverken ment som en myte eller et symbol; det var beskrivelsen af den rene og skære virkelighed. Et budskab som blev til den kristne kirke... At det måske nok på alle måder er ufatteligt, men at det dog er en virkelighed, som vi vælger at bygge vores liv og hele vores eksistens på. Som vi tror på som en realitet i verden og i vores liv. At det er en virkelighed, Gud skænker os ved, at vor korsfæstede og opstandne Herre, Jesus Kristus, møder os midt i vores liv og verden - midt i vores virkelighed - som en stor og altafgørende del af den. Amen.
[2009] Se mere

Roulund, Peder
..Eller hvor mange mindesmærker er mon rejst for de dræbte, de voldtagne og de mishandlede?.. Alle disse glemte lidelser er en anklage mod Gud. Hvad enten vi taler om vore egne traumer eller de mange lidelser fra verdenshistoriens store mørke skrigfyldte dyb.
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig, råbte Jesus på korset i fredags.
Jesus Kristus er opstanden!
Ja! Han er sandelig opstanden!
Og med Jesu opstandelse fra de døde er smerteråbet fra i fredags også opstået...
Alle lidelsesskrig fra verdenshistorien nogensinde er i dag set og anerkendt.
Og mere til!..
En morgen skal verden vågne op uden smerte og uden ondskab.
For Jesus Kristus er opstanden!
Og det siger jeg i førnutid.
Men det er også fremtid for alle på hvem, det nogensinde har gjort ondt..
[2018] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].