Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 10/04/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 26/03/2023

2. påskedag a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. . 24, 13-35 - Vandringen til Emmanus

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
WorkingPreacher er fra 2021.
Billedet på siden er af Emil Nolde.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 24

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[131/pskdg2-a]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 2. påskedag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Brautsch, Michael Wagner
[Bl. a. med afsæt i kannibalen Quequeg (Moby Dick), hvis hud er tatoveret med en hemmelig profeti ("Vi er alle omvandrende encyklopædier, indbundet i menneskehud" - Ib Michael]: Vores kroppe skal også bruges i Guds frelsesplan. Hvis Gud har hænder, så har Gud dine hænder, og derfor er det dig Han sender, når din næste lider nød. Jesus Kristus er opstået fra de døde, med krop og sjæl, og derfor kommer Han os i møde på vej til Emmaus, på vej tilbage til arbejdet og hverdagen, til venner og fjender, til familie og kollegaer, til liv med fascination, væmmelse, erotik og død. [2013] Se mere

Bøye, Merete
Hvis påskeberetningen slutter med langfredag, så er der ingen grund til nogen optimisme på godhedens vegne. Og al den lunkne, lyserøde jesendom, der tager Bibelen til indtægt for det fuldstændig ubegrundede standpunkt, at livet på jorden skulle blive bedre, hvis man prøver at opføre sig ligesom Jesus - den er ét stort bedrag.. [2007] Se mere

Hjerrild, Frederik
"Gud er menneskers ledsager skønt de måske ikke engang selv ved det. Gud er ved vor side skønt vi måske føler os forladt og nedtrykt og skuffet. Gud er inderst i virkeligheden, i vort væsens inderste, som vi måske ikke selv har ret megen forbindelse med til daglig. Gud er nærværende på et dybere plan end vores egen bevidsthed, men derfra varmer Gud vore hjerter, selv når vi ikke er klar over det." [1982] Se mere

Høgh, Marie
Nej, han slår følgeskab med os på vejen - ikke for at vise os en ny vej, men for at befale os, at blive på vejen - forblive i synden der er vores sted. For det handler ikke om hvor vejen går hen, men om hvorledes man går på vejen. Det er den fordring, der lyder på alle vore stenede veje og vildvej. At vi skal være den vej tro, vi bliver givet at gå ad. - At være den elskede ledsager på vejen tro, at være tro mod næsten - også den der kun krydser vejen en enkelt gang. [2017] Se mere

Jørgensen, Johannes
Derfor må enhver prædikant gå i lære hos Jesus - og udlægge, hvad der i alle skrifterne handler om ham. Enhver der prædiker må undervise, kalde, appellere og revse - må tale af tro - og tale til tro. For i denne forkyndelse - direkte udsprunget af skriften - træder den opstandne Herre selv nær. Det var Paulus' vidnesbyrd: jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus, og det som korsfæstet. .og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. [1. Kor. 2,3f] [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].