Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 07/04/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 26/03/2023

Langfredag a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Mt. . 27, 31-56 - Fra lidelseshistorien

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Linkene fører typisk til behandling af hele lidelseshistorien.
Billedet på siden her er af Rubens. Fokus hos Rubens er oftest det overdådige ved menneskets og dets krop. Her så: Se hvor meget kraft mennesket kan lægge i at volde lidelse.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 27

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[129/lngfdg-a]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Langfredag - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Værge, Johannes
Guds vilje med ham var, at han skulle være udleveret til menneskene, derved parat til den lidelse, der måtte møde ham. Han skulle sætte åbningen til Guds rige ind i menneskenes liv, udlevere sig uden reservationer til dét. Og det tiltrak - og afslørede derved - de dunkle, livsdræbende kræfter, vi kender fra os selv: Det karakteristiske træk, at vi lader vores afstumpede "retfærdighedsfølelse" sætte grænser for tilgivelsen - eller for hvor meget vi under hinanden. I tankeløshed eller afstumpethed dræber vi så meget af det levende i hinanden, i ængstelse beskytter vi os selv - eller tror at beskytte os selv - ved at lade lidelse og mørke i os selv gå ud over andre. [2007] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].