Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 21/05/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 13/05/2023

6. s. e. påske a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. . 15, 26-f4 - Talsmanden

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
LectG har ikke materiale. WorkP har ikke versene 16,1-4a, hvilket gør den begrænset relevant for perikopen.
Billedet er hentet fra Birgitte Bech: Kirkekunst. Altertavle Farsø Kirke. Fotograf Claus Jensen. - følg link ved citat nedenfor

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Om risikoen for forfølgelsen, vidnerne stod overfor - fra deres egne (jøderne): "En midrash til 4. Mos. 25,5-13 (som i sig selv er hampre sager - red.) siger ligefrem: "Enhver, som udgyder den gudløsesblod ofrer et offer". Mennesker, der som vi er samtidige med Ayatollah Khomeni, har ikke svært ved at forestille sig, hvad det kan betyde". Gerhard Pedersen, Fra tekst til prædiken, s. 149.
Vore dages forfølgelser kan gøre forståelsen af konsekvenser af tilhørsforholdet til den kristne kirke meget klare. Samtidig er det vel værd at hæfte sig ved at den situation Jesus vil styrke dem til, nok i første række er at indholdet i deres forkyndelse og tro, og ikke tilhørsforholdet til social gruppering vil føre til forfølgelse. Meget forfølgelse i dag udspringer vel mere af politiske eller lige frem demografiske årsager - end af indholdet af forkyndelsen.
Paraklet har flere (med)betydninger. Luther oversætter "trøster" # "Salige er de som sørger, for de skal trøstes [paraklesontai] - ordets grundbetydning er "hidkaldt" -se mere på tysk Wikipedia.

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 15

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[139/sep6-a ]

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 6. s. e. påske - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hjort, Birgitte Graakjær
"Godt, vi ikke levede dengang det var aktuelt" er måske vores første tanke. Men det er galt! For det gør vi mere end nogen andre. Blot ikke her hos os. Men på verdensplan har der aldrig været så stort et antal kristne, der bliver forfulgt, som tilfældet er i dag. Derfor bør vi kende noget til det. Og det skal prædikenen i dag bidrage til. Derfor lægger vi ud med en beretning fra Nigeria... [2013] Se mere

Hjerrild, Frederik
Nogle gange kan man godt ærgre sig over at hele Gudsrigets mission er overladt til tilfældige menneskers vidnesbyrd. Hvis Jesus havde efterladt sig en bog eller et system eller en organisation med en klar opbygning og klare regler, så var det hele lige som mere sikkert, men Jesus har kun efterladt sig dette eneste: nogle mennesker, nogle vidner. Derfor er mennesker vigtige i troens sammenhæng.
Når Jesus understreger dette med vidner..
[1982] Se mere

Bech, Birgitte
Kirkekunst. "Sjældent ved vi, om en samtale bliver den sidste. Sjældent forudser vi, at talte ord bliver de afskedsord, som siden vil huskes og endevendes. Blev det vigtigste sagt? Eller lukkede blufærdigheden af for alt andet end trivialiteter - hvilket måske også var i orden, fordi kærligheden var tavst til stede?"...[med fin inddragelse af epistel -red.]/ I Farsø Kirke i Himmerland har Maja Lisa Engelhardt i 2010 skabt en strålende forgyldt altertavle med indskriften "I skal være mine vidner" [2021] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].