Theol-p's forside - Oversigt søn- og helligdage -Theol-P er en resourceside til meget inden for det praktisk-teologiske felt. Forsiden giver et overblik. Her prøver redaktøren at få meddelt, hvad der kommer på af nyt.


Nyt på Theol-p

 
Her vil der blive orienteret om nyt på siderne. Større opdateringer og egentligt nyt. Den ugentlige opdatering af Teksten denne uge/denne uken registreres ikke her.(Opdateringer til Elementer til Kateketik - se højre spalte.Marts 2022

Register over NRKs (Norges Rikskringkasting) innsyngning av alle salmene i Norske Salmebok 2013. Med direkte lenke til gruppen, hvor den enkelte salmeknapp fort finnes - i mange tilfeller også med direkte link til salmen. [Se her]

Register over prædikensamlinger. Efter navn eller år - og nu også efter køn:

 Oversigt over indekserede samlinger - efter forfatter - - efter udgivelesesår] - - efter køn.
Flemming O Nielsen arbejder løbende på at holde registeret a jour. Både med de nyeste udkomne og hvis han finder ældre, som endnu ikke er i registeret. I princippet søger vi at reistrere samlinger udgivet efter 1945.

Indekserne til enkeltprædikener i samlingen findes via de enkelte søn-og helligdage [Første tekstrække - Anden tekstrække].

 

Nye i faglitteratur til teksten:

Hanson, J.WUniversalism - the Prevailing Doctrine of the Christian Church. 1899 Se bibelindeks her
Det er et ældre værk - men der henvises stadig til det også i nyere forskning. Den fås på Amazon som e-bog for næsten ingen penge. Det er til e-bogen indekseringen er foretaget.

Frandsen, Kristen Skriver: At åbne en verden. Interaktiv katekismus. Med billed- og teksttolkninger 1995ff. Indeks - Med direkte link til stedet i At åbne...

 

Maj 2021

Salmesiderne opdateret med oversættelser til norsk af Hans Anker Jørgensens "Du satte dig selv i de nederstes sted" (Øystein Thelle) og "Min Gud, min Gud. hvorfor har du forladt mig?" (Kristen Skriver Frandsen/Finn Yngvar Benestad) - samt dansk tekst og norsk oversættelse af Allehelgensalmen "Tak alle sjæle/Takk alle sjeler" (Thala Juul Holm/Kristen Skriver Frandsen) [Se her]

Marts/april 2021

Teksten denne uge: Fra og med 4 s. e. påske A vil der nu være "forrige - næste" link til de omgivende søndage .
Nyt felt i Teksten denne uge: Jesper Tang Nielsen, Vartov, laver løbende et udfoldet eksegetisk arbejde - der er linket til oversigten. Den kommende søndags tekst behandles som regen om mandagen.

Forsynet med bibelindeks: Niels Henrik Gregersen. Ind i fællesskabet [Se her]

Februar/marts 2021:

Nye bibelstedindekseringer af bøger/skrifter: Notto Thelle: Gåten Jesus, Åste Dokka: Leve vanskeligere. En elendighets teologi, Det norske bispemøte: Guds skapte verden. Tro, håb og handling. Oversigt

Sov sødt barnlille - link til supplerende om dåbsteologien synlig salmen (Villy Klit-Johansen [Se her]


Januar 2021:

"På knæ for bibelen, professorer" Vilhelm Becks indlæg fra 1896 ved det 8. Kirkemøde i København. Udsnit indscannet fra "Helge Haar og Jens Nørregaard_ Kirkehistoriske Læsestykker III. [Se her]

De danske tekstrækker stillet op synoptisk [Se her]

 "Progressive involvement" er indekseret under faglitteratur. Så vidt jeg kan se amerikansk eksegese og engageret tolkning, når det er bedst. Nu er der direkte adgang via "Henvisninger i Faglitteraturen" på de ugentlige prædikenressorucesider. [Se samlet oversigt over henvisningerne: [her]]Opdateringer af Elementer til Kateketik

Der er tale om en kronologisk liste - den medtager revl og krat. Dvs selv meget små fejlrettelser er med. Men altså også de mere betydende! Og en orientering om status, hvad jeg har arbejdet med i forhold til Elementer er der under alle omstændigheder tale om.

Kalkmalerier - Østofte Kirke, Lolland Se her

Indhold: Fotografi: Birgit Holm. En række billeder, fra skabelsen, Kong David, og kosmokrator - følg krydshenvisningerne.
Mål:
Opdateret:11-07-2021
Du Herre Krist, min frelser est Se her

Indhold: Salmen synges og eventuelt fortælles sammenhængen med H.C.Sthens liv.

Tekst her: Originalsalmen.
Mål:
Opdateret:11-07-2021
Dommedagsforkyndelse Se her

Indhold: Citat af helvedsprædiken, James Joyce: Kunstneren som ungt menneske.
Link til H.C. Andersens eventyr: "En historie".
Link til dommedag på "At åbne en verden".
Mål: Til brug, hvis spørgsmålet om at trussel i kristelig-kirkelig sammenhæng på tale.
Opdateret:11-07-2021
Bjergprædikenens etik Se her

Indhold: Om ægteskabsbrud (Mt. 5,27-28); om gengældelse (38-42); om fjendekærlighed, solen over gode og onde, fuldkommenhed (43-48); Om bekymringer (Mt. 6,24-34) Om at dømme andre (Mt. 7,1-5)
Mål: [Voksenundervisning] Overveje om bjergprædiken formål er at fordre det umulige for at skabe syndserkendelse, eller at tegne en sindelagsetik, og/ eller at skabe en gensidig solidarisk ikke-dømmende holdning mellem mennesker.
Opdateret:21-06-2021
Den barmhjertige samaritaner Se her

Indhold: Læsning af fortællingen. Fremstilling af den som tegneserie - oversat/ aktualiseret eller med datidig lokalkolorit -- eller skriv den moderniseret.
Den barmhjertige Samaritaner i Carl Kochs: "Jesu lignelser": her.
Mål: At få eleverne til at opdage at en vigtig pointe er at næsten viser sig at være den fremmede, foragtede. Og vel at mærke er den som hjælper.
Opdateret:15-07-2021
En linie i bibelens historie - forsiden af Chr. IIIs bibel Se her

Indhold: Chr. III s bibels titelblad - som i allergroveste træk fortæller frelseshistorien fra skabelse til Kristi opstandelse. Link til Cranach d. æ."Lov og Nåde" fra 1529 som fortæller samme historie.
Mål:
Opdateret:11-07-2021
4. En linie i bibelens historie (lbh)(færdigt ark) Se her

Indhold: Grafisk fremstilling af frelseshistorien gennem bibelen.
Hent ark. Mål:
Opdateret:11-07-2021
3. En linie i bibelens historie - i en nøddeskal Se her

Indhold: Stærkt koncentreret fortælling med de vigtigste begivenheder i frelseshistorien
Mål:
Opdateret:11-07-2021
2. En linie i bibelens historie - oversigt Se her

Indhold: Oversigt over de enkelte undervisningselementer her. Se nedenfor - * angiver hvor omfattende de umidelbart er.
De enkelte begivenheder indgår i tematiske sammenhænge - i forskellige emnegrupper.
Undervisningselementerne kan også tilgås via Klikbar grafisk oversigt med link til undervisningselementer.

Mål:
Opdateret:11-07-2021
1. En linie i bibelens historie - interaktiv planche Se her

Indhold: Online grafik - til at fortælle ud fra - under alle omstændigheder giver den en god, grafisk oversigt. Udbygges løbende med undersider som aktiveres fra forsiden. [Tanken er at siden også skal udbygges til muligt interaktivt selvstudium]

En linie i bibelens historie - interaktiv Mål:
Opdateret:11-07-2021
0. En linie i bibelens historie (lbh) Se her

Indhold: Linien er den frelseshistoriske linie, som man traditionelt har set i rækken af fortællinger og begivenheder frem til Jesus.
1. En online grafik af historien i bibelen. Interaktiv - i et vist omfang. Særdeles brugbar som fortælle"planche" Se her
2. En oversigt over undervisningselementer i bibelkronologisk rækkefølge om de enkelte begivenheder. Tekst og klikbar grafik-
3. En Linie i bibelens historie - i en nøddeskal. Se nedenfor her.
4. Ældre udgave (stregtegning): Arbejdsark: Grafisk fremstilling + den koncentrerede fortælling..

Mål: at give en fornemmelse af det som kristendommen har set som frelseshistorien i bibelen, samt give typologisk forudforståelse for bestemte begivenheder eller begreber i NT - og begivenheder og begreber som bruges i de øvrige elementer her
Opdateret:11-07-2021
Kristus, korset, cirklen Se her

Indhold: Forskellige krucifikser: romansk, gotisk, samt majestas (Ravenna) sammenlignes - evt. på Over Head.

Færdigt arbejdsark: Den korsfæstede og opstandne frelser
Erik Heides krucifix, Sthens Kirke: - Jellingestenen. (Stregtegninger). Gotisk Claus Berg-krucifix ca. 1520 - Billedhugger Englund - krucifix efter Gl. Åby-type - Et uhyggeligt realistisk billede (foto af skulptur) er Guido Rocha's "Tortured Christ", Brasilien. Mål:
Opdateret:11-07-2021
Final footer