- Forside Theol-p - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info
salmer, der bør læres (35)

En ufuldstændig række. Referencer til andre elementer. Salmen som genre og andre ideer til arbejdet med salmer: Gudstjeneste og salmebog
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

"Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" (Type: salmer, DDS 197)
Aleneste Gud i Himmerig (Type: salmer, DDS 435)
Alle mine kilder (Type: salmer, DDS 441)
Almagts Gud velsignet vær (Type: salmer, DDS 356)
Almægtige og kære Gud (Type: salmer, DDS 17)
Altid frejdig når du går (Type: salmer, DDS 784)
Blomstre som en rosengård (Type: salmer, DDS 78)
Dejlig er den himmel blå (Type: salmer, DDS 136)
Den mørke nat forgangen er (Type: salmer, DDS 736)
Den signede dag med fryd vi ser (Type: salmer, DDS 402)
Den store hvide flok vi se (Type: salmer, DDS 571)
Den yndigste rose er funden (Type: salmer, DDS 122)
Der er en vej som verden ikke kender (Type: salmer, DDS 379)
Det kimer nu til julefest (Type: salmer, DDS 094)
Du gav mig, o Herre en lod af din jord (Type: salmer, DDS 728)
Du Herre Krist, min frelser est (Type: salmer, DDS 52)
Du satte dig selv i de nederstes sted (Type: salmer, DDS 260)
Du som har tændt millioner af stjerner (Type: salmer, DDS 787)
Du ved det nok mit hjerte (Type: salmer, DDS 634)
Dybt hælder året i sin gang (Type: salmer, DDS 732)
En rose så jeg skyde (Type: salmer, DDS 117)
Et barn er født i Betlehem (Type: salmer, DDS 104)
Frelserens er mig en hyrde god (Type: salmer, DDS 664)
Giv mig Gud en salmetunge (Type: Salmer, DDS 4)
Gud skal alting mage (Type: salmer, DDS 34)
Guds kærlighed ej grænse ved (Type: salmer, DDS 365)
Her kommer JEsus dine små (Type: salmer, DDS 123)
Herre du vandrer forsoningens vej (Type: salmer, DDS 613)
Herre Gud, dit dyre navn og ære (Type: salmer, DDS 7)
Herren strækker ud sin arm (Type: salmer, DDS 447)
Hil dig frelser og forsoner (Type: salmer, DDS 192)
I kveld blev der banket på Helvedes port (Type: tekst)
I underværkers land jeg bor (Type: salmer, DDS 42)
I østen stiger solen op (Type: salmer, DDS 749)
Jeg kender et land (Type: salmer, hørt tekst)
Jesus Kristus dig til ære (Type: salmer, DDS 431)
Julen har bragt velsignet bud (Type: salmer, DDS 119)
Kirken den er et gammelt hus (Type: salmer, DDS 323)
Kirken den er et gammelt hus (2) (Type: kvu: salmer, DDS)
Kom regn af det høje (DDS 272) (Type: salmer, DDS 313)
Lille Guds barn hvad skader dig (Type: salmer, DDS 41)
Lover den Herre, den mægtige konge med ære (Type: salmer, DDS 2)
Lovet være du Jesus Krist (Type: salmer, DDS 108)
Lysets engel går med glans (Type: salmer, DDS 747)
Lyslevende fra Himmerig (Type: salmer, DDS 66)
Nu falmer skoven trindt om land (Type: salmer, DDS 729)
Nu hviler mark og enge (Type: salmer, DDS 759)
Nu kom der bud fra englekor (Type: salmer, DDS 71)
Nu rinder solen op (Type: salmer, DDS 743)
Nu takker alle Gud (Type: salmer, DDS 11)
Nu titte til hinanden (Type: salmer, DDS 750)
Når mit øje sig træt af møje (Type: salmer, DDS 558)
Op al den ting, som GUd har gjort (originalteksten) (Type: fortælling, personer)
Op, al den ting som Gud har gjort (Type: salmer, DDS 15)
På Jerusalem det ny (Type: salmer, DDS 332)
Rejs op dit hoved, al kristenhed (Type: salmer, DDS 274)
Rettens spir det alt er brækket (Type: salmer, DDS 187)
Se nu stiger solen (Type: salmer, DDS 754)
Som tørstige hjort monne skrige (Type: salmer, DDS 410)
Sov sødt barnlille (Type: salmer, DDS 674)
Stiftet har Guds Søn et åndeligt rige (Type: salmer, DDS)
Til himlene rækker din miskundhed, Gud (Type: salmer, DDS (kva))
Tør end nogen ihukomme hjertets søde morgendrøm (Type: salmer, DDS 348)
Velkommen igen Guds engle små (Type: salmer, DDS 99)
Vi kommer til din kirke Gud (Type: salmer, DDS 478)
Vi pløjed og vi såede (Type: salmer, DDS 730)
Vor Gud han er så fast en borg (Type: salmer, DDS 336)
Vær velkommen Herrens år (advent) (Type: salmer, DDS 74)


.

.


"Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" - [top]

35/1482 salmer, DDS 197 lidelse

Indhold: Salmen synges, og forståes

Hvordan:
En af de 10, konfirmanderne skal lære (efter redaktørens mening). Det er en fremragende CUR DEUS HOMO salme, melodien går lige ind, selv hold der ikke er til at drive til at synge, lytter i det mindste - også pga dramaet i selve melodien.

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Aleneste Gud i Himmerig - [top]

35/ 633 salmer, DDS 435 treenigheden

Indhold: Forslag til sammenhænge.

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Kan forbindes med samtale om Treenigheden og endnu mere eventuelt: De ni bedeslag

Krydshenvisninger: De ni bedeslag; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Alle mine kilder - [top]

35/ 12 salmer, DDS 441 dåb

Indhold: Som fælles morgensalme

WWW-noter

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Almagts Gud velsignet vær - [top]

35/ 987 salmer, DDS 356 almagt, Guds

Indhold: Kan bruges i forbindelse med elementet om Guds almagt

Noter - Salmebogen Online

Krydshenvisninger: Guds almagt; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Almægtige og kære Gud - [top]

35/ 538 salmer, DDS 17 skabelse

Indhold: Synge salmen - se på relationerne mellem det skabte, at det er vore søstre og brødre.
WWW-noter

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Altid frejdig når du går - [top]

35/ 16 salmer, DDS 784 døden

Indhold: Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Spørgsmålet belyses: hvorfor vælges Altid frejdig af folk til begravelser ? - frimodighed overfor døden?
Den sandsynelige "fejl-høring" af linie to som selvstændig sætning: Veje Gud tør kende? En fejlhøring som er evangelisk og som måske er en af årsagernes til salmens popularitet.

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Blomstre som en rosengård - [top]

35/ 542 salmer, DDS 78 håb og længsel

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Dejlig er den himmel blå - [top]

35/ 547 salmer, DDS 136 inkarnation

Indhold: Synge salmen - eventuelt den udvidede, 13 vers (tekst her). Hele teksten findes på nettet. Se nedenfor.

Noter - Salmebogen Online

På www: Dejlig er den himmel blå - på kalliope; ; ; ; ;

Hvordan:
Man kan godt reducere den udvidede udgave. Vers 3 og 6 kan tages ud.
Som baggrund kan der fortælles om Grundtvig 1810. Se også som kontrast Stjernehimlen - uendelighedens rædsel - og Om de hellige tre konger.

Krydshenvisninger: Grundtvig omkring 1810; Helligtrekonger; Stjernehimmelen. Uendelighedens rædsel; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
1. Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig.

2. Det var midt i julenat,
hver en stjerne glimted mat,
men med ét der blev at skue
én så klar på himlens bue
som en lille stjernesol.

3. Langt herfra i Østerland
stod en gammel stjernemand
så fra tårnet vist på himlen,
så det lys i stjernevrimlen,
blev i sind så barneglad:

4. Når den stjerne lys og blid
sig lod se ved midnatstid,
var det sagn fra gamle dage,
at en konge uden mage
skulle fødes på vor jord.

5. Vise mænd fra Østerland
drog i verden ud på stand
for den konge at oplede,
for den konge at tilbede,
som var født i samme stund.

6. Klare stjerne ledte dem,
lige til Jerusalem:
Kongens slot de gik at finde,
der var vel en konge inde,
men ej den, de ledte om.

7. Klare stjerne hasted frem,
ledte dem til Betlehem;
over hytten lav og lille
stod så pludselig den stille,
strålede så lyst og mildt.

8. Glade da i sjæl og sind
gik de rask i hytten ind,
der var ingen kongetrone,
der kun sad en fattig kone,
vugged barnet i sit skød.

9. Østerlands de vise mænd
fandt dog stjernen der igen,
som de skued' i det høje,
for i barnets milde øje
funklende og klar den sad.

10. Se nu til den himmel blå
med de gyldne stjerner på!
Der den stjerne ej vi finde,
men den er dog vist derinde:
Over Jesu kongestol.

11. For han, som var barn på jord,
blevet er en konge stor,
og han sidder nu deroppe,
over alle stjerne-toppe,
ved Gud Faders højre hånd.

*

12. Stjernen ledte vise mænd
til nyfødte konge hen,
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus vist.

13. Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.

Grundtvig 1810. (Versudvalg 1992: -ksf)
Origialen har 19 vers.


Den mørke nat forgangen er - [top]

35/ 437 salmer, DDS 736 opstandelse

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Den signede dag med fryd vi ser - [top]

35/ 60 salmer, DDS 402 rejsen

Indhold: Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Sidste vers: "så", vel = "således". Anvendt i Vejen til livsglæden.
Bruges på Dagbjarturs navneside.

Krydshenvisninger: Vejen til livsglæden; Dagbjartur; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Baggrundsstof:
Forvandlingstanken og det eskatologiske perspektiv findes bl.a. i strofe 2. Cf. Erik A. Nielsen. Solens Fødsel s. 28
Joakim Skovgaards illustrationer til salmen Fra billedgalleriet her.


Den store hvide flok vi se - [top]

35/ 599 salmer, DDS 571 dødens overvindelse

Indhold: Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Forbindes fint med elementet Titelkobberet til Geistreiches Gesangbuch.
Se også Brorsons liv - en oversigt

Krydshenvisninger: Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704; Brorsons vita - oversigt; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Den yndigste rose er funden - [top]

35/ 63 salmer, DDS 122 enhed, forening

Indhold: Synsvinkelskiftet. Inkarnationen ikke det centrale, men foreningen. "Sødhed"s terminologien. Surdejen contra den søde dej, 1. Kor. 5,7-8. Brorsons oprindelige tekst.

Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Den yndigste rose er funden
Blant stiveste torne oprunden,
Vor JEsus den deyligste pode
Blant syndige mennisker grode.

Alt siden vi tabte den ære,
Guds billedes frugter at bære,
Var verden forvildet og øde,
Vi alle i synden bortdøde.

Som tidsler ey mere kand due,
End kastes i brændende lue,
Saa tiente ey verden til andet,
End vorde ved ilden forbandet.

Da lod Gud en rose opskyde,
Og sæden omsider frembryde,
At rense og gandske forsøde
Vor vextes fordervede grøde.

Saa blomstrer Guds kirke med ære,
Og yndige frugter kand bære,
Thi JEsus dens grøde opliver,
Og vedske i vexterne giver.

Al verden nu burde sig fryde,
Med psalmer mangfoldig udbryde,
Men mangen har aldrig fornommen,
At rosen i verden er kommen.

Forhærdede tidsel-gemøtter,
Saa stive som torne og støtter,
Hvi holde I eder saa ranke
I stoltheds fordervede tanke?

Ach søger de nedrige steder,
I støvet for Frelseren græder,
Saa faae I vor JEsum i tale,
Thi roserne voxe i dale.

Nu, JEsu, du stedse skal være
Min smykke, min rose og ære,
Du gandske mit hierte betager,
Din sødhed jeg finder og smager.

Min rose mig smykker og pryder,
Min rose mig glæder og fryder;
De giftige lyster hand døder,
Og korset saa liflig forsager.

Lad verden mig alting betage,
Lad Tornene rive og nage,
Lad hiertet kun daane briste,
Min rose jeg aldrig vil miste.


Der er en vej som verden ikke kender - [top]

35/ 439 salmer, DDS 379 vejen

Indhold: Synge salmen i relation til "vejen" som tema

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Henvist hertil fra: Vejen og Vejen til livsglæden.

Krydshenvisninger: Vejen; Vejen til livsglæden; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Det kimer nu til julefest - [top]

35/ 543 salmer, DDS 094 inkarnation

Indhold: Noter - Salmebogen Online

Krydshenvisninger: Luther temadag/blokdag; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Du gav mig, o Herre en lod af din jord - [top]

35/ 457 salmer, DDS 728 skabelse

Indhold: Kan bruges sammen med Lille Ludvig.

Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Du Herre Krist, min frelser est - [top]

35/ 468 salmer, DDS 52 Jesus Kristus

Indhold: Salmen synges og eventuelt fortælles sammenhængen med H.C.Sthens liv.

Tekst her: Originalsalmen.

På www: Noter dendanskesalmebogonline.dk; Yahoo News om dommedag 2011 ; ; ; ;

Hvordan:
Se: Omkring Sthens 44års fødselsdag

Krydshenvisninger: Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588; Luther temadag/blokdag; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
1. HERRE JEsu Christ, Min Frelser du est,
Til dig haaber ieg alleene: Jeg troer paa dig,
Forlad icke mig, Saa Elendelig,
Mig trøster dit Ord det reene.

2. Alt effter din Ville, O Herre mig stille,
At ieg dig trolig kand dyrcke: Du est min Gud,
Lær mig dine Bud, All min tid vd,
Du mig i Troen styrcke.

3. Nu vil jeg være, O Jesu kiere,
Huor du mig heldst vilt haffue: Jeg lucker dig ind,
I mit Hierte oc Sind, O HErre min,
Met all din Naade oc Gaffue.

4. Saa inderlig,
Eorlader ieg mig,
Alt paa din Gunst oc Naade: O J Esu sød,
Hielp mig aff all nød, For din haarde Død,
Frelss mig fra alskens Vaade.

5. All min Tilljd, Nu oc altid,
Haffuer ieg til dig O HErre: Du est min Trøst,
Dit Ord oc Røst, I all min Brøst,
Mit Hiertens glæde monne være.

6. Naar Sorgen mig trenger, Effter dig ieg forlenger,
Du kand mig best hussuale: Den du vildt beuare,
Hand er vden Fare, Du mig forsuare,
Dig monne ieg befale.

7. Nu veed ieg vist, HErre Jesu Christ,
Du vilt mig aldrig forlade: Du siger jo saa,
kald du mig paa, Hielp skalt du faa,
I all din Sorg oc vaade.

8. O giffue det Gud, Wi effter dine Bud,
Kunde oss saa skicke tilsammen: At wi met dig,
Euindelig, I Himmerig,
Kunde leffue i Salighed, Amen.


Du satte dig selv i de nederstes sted - [top]

35/1044 salmer, DDS 260 Guds nærhed

Indhold: Kan gøres til genstand for en samtale om hvor Gud/Kristus er - og om der er nogle politiske implikationer af at tro at Kristus er i de nederstes sted.

Noter - Salmebogen Online

Krydshenvisninger: Fodvaskningen; Kristendom og politik - salmer; Jesus for Pilatus; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Du som har tændt millioner af stjerner - [top]

35/ 80 salmer, DDS 787 Guds omsorg

Indhold: salme af Johs. Johansen 1981/82. WWW-noter

Referencer:(s:1 i :Salmer og Kirkeviser flere

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Du ved det nok mit hjerte - [top]

35/ 435 salmer, DDS 634 godt og ondt

Indhold: Et forslag til brug

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Eventuelt vælges den Sct. Michaels dag

Krydshenvisninger: Sct. Michaels dag (29. september); ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Baggrundsstof:
Salmen er et par vers fra Kaj Munks drama Christian d. II - og handler knap om kampen mellem godt og ondt, Gud og Satan som sådan. Og har ikke noget med besættelsestiden at gøre! -- men, men: Den forstås som den nu står sådan - og nogle træk fra Kaj Munks biografi om kampen med det gode og onde kan vel retfærdigvis godt fortælles med salmen som anledning.


Dybt hælder året i sin gang - [top]

35/ 422 salmer, DDS 732 året - efterår

Indhold: Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Synges på den relevante årstid. Frelserens træ på Golgata, som bærer evig frugt kan jævnføres med DDS 696 "træet . med evig frugt" - i Paradis. Jeg har brugt de to sammen ved en morgenandagt i slutningen af november. Der er mulighed for yderligere udfoldelse: Se Livets træ.

Krydshenvisninger: Livets træ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


En rose så jeg skyde - [top]

35/ 931 salmer, DDS 117 inkarnation

Indhold: Salme + Maria-emblem.
Noter - Salmebogen Online

.

.

.

.

.

.

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Et barn er født i Betlehem - [top]

35/ 864 salmer, DDS 104 inkarnation

Indhold: Salmen synges. Henvisning.

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Forbindes eventuelt med Stjernehimlen. Uendelighedens rædsel - her flere referencer.

Krydshenvisninger: Stjernehimmelen. Uendelighedens rædsel; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Frelserens er mig en hyrde god - [top]

35/1429 salmer, DDS 664 frelse

Indhold: Om denne salme af Ingemann hører til kanon kan diskuteres. Men der er appel i den (sentimentale) modsætning mellem sår, død og forrådnelse og så freden og glæden.

På www: Salmebogen online; ; ; ; ;

Krydshenvisninger: Det fortabte får; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Giv mig Gud en salmetunge - [top]

35/ 130 Salmer, DDS 4 Guds omsorg

Indhold: Salmen synges - evt. berøres spørgsmålet hvem/ hvad er Guds fjender

Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Gud skal alting mage - [top]

35/ 976 salmer, DDS 34 godt og ondt

Indhold: Salmen kan via vers 6 - den sorte drage - forbindes med txtJellingestenen og
txtSct. Michaelsdag
Noter - Salmebogen Online

Krydshenvisninger: Jellingestenen; Sct. Michaels dag (29. september); ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Guds kærlighed ej grænse ved - [top]

35/ 510 salmer, DDS 365 kærlighed til næsten

Indhold: Noter - Salmebogen Online

P
www: ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Her kommer JEsus dine små - [top]

35/ 938 salmer, DDS 123 inkarnation

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Herre du vandrer forsoningens vej - [top]

35/ 146 salmer, DDS 613 tilgivelse

Indhold: salme af Tore Littmarck 1973; Holger Lissner 1973. WWW-noter

Mål: -

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Herre Gud, dit dyre navn og ære - [top]

35/1039 salmer, DDS 7 almagt

Indhold: Salmen er oplagt at synge i forbindelse med undervisning i betydningen af tro på Gud den almægtige..

Noter - Salmebogen Online

Krydshenvisninger: Guds almagt; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Herren strækker ud sin arm - [top]

35/ 811 salmer, DDS 447 dåb

Indhold: Salmen kan bruges til at tale om genfødsel, fællesskab.

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Kan bruges i forbindelse med Livets cirkler - Dåb og Fødsel - genfødsel - dåb

Krydshenvisninger: Livets cirkler - dåb; Fødsel - genfødsel - dåb; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Hil dig frelser og forsoner - [top]

35/ 149 salmer, DDS 192 frelse, stedfortrædelse

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


I kveld blev der banket på Helvedes port - [top]

35/1157 tekst opstandelse

Indhold: Link til Grundtvigs tekst. Kan bruges sammen med "Gennem Vand"

Krydshenvisninger: Gennem Vand - om dåben; Noahs ark som billede på dåben; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


I underværkers land jeg bor - [top]

35/ 985 salmer, DDS 42 omsorg, Guds

Indhold: Den i og for sig upretensiøse salme kan forbindes med Guds Almagt.

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
"Guds kraft igennem verden for" er forståeligt helt moderne - som Guds "energi"; den oplivende ånd ligeledes - og det kan forbindes med plasmalampen som billede ( Se Guds almagt).
Man skal være opmærksom på at eleverne umiddelbart hører "underværker" som noget med "underverden" og tror det har med død at gøre.

Krydshenvisninger: Guds almagt; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


I østen stiger solen op - [top]

35/ 179 salmer, DDS 749 skabelse

Indhold: Salmen synges - eventuelt kommentar

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Tal om hvordan salmen ikke bare fortæller om solen, der står op ovre i Skåne, stråler over Øresund, skinner på Hestens Bakke (højeste top i sognet)og går ned ude bag Gilleleje og får Kullens bjergknold til at gløde, men om en solopgang og en sol-bane, der spænder fra tidernes morgen - og som har sin kraftigste og klareste stråleglans i stjernen over Bethlehem - Den stjernesol har en klarhed, som lader os se skabelseslysets oprindelige væsen og styrke i glimt. (Man må selvfølgelig give fortællingen sin egen lokalkolorit).

| Luk. 1, 78- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Jeg kender et land - [top]

35/ 445 salmer, hørt tekst salmen som genre

Indhold: Grundtvigs De levendes land - versudsnit som i Leif Varmark/ Eivind Larsens udgave Grundtvig-Sange (1972?).

Hvordan:
Indgår i hvad er en salme

Krydshenvisninger: Hvad er en salme; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Jeg kender et land,
hvor håret ej gråner, og tid har ej tand,
hvor solen ej brænder, og bølgen ej slår,
hvor høsten omfavner den blomstrende vår,
hvor aften og morgen går altid i dans
med middagens glans.

O, dejlige land,
hvor glasset ej rinder med tårer som sand,
hvor intet man savner, som ønske er værd,
hvor ikkun det fattes, som smertede her!
Hvert menneske søger med længsel i bryst
din smilende kyst.

Forjættede land!
Du hilses i morgenens spejlklare strand,
når barnet mon skue din skygge fuld skøn,
og drømmer, du findes, hvor skoven er grøn,
hvor barnet kan dele med blomst og med siv
sit smil og sit liv.

O flygtige drøm
om evigheds-øen i tidernes strøm,
om templet for glæden i tårernes dal,
om halvgudelivet i dødningesal!
Med dig fra de fleste henfarer på stand
de levendes land.

O skuffende drøm!
Du skinnende boble på tidernes strøm!
Forgæves dig skjalden med mund og med pen
af glimrende skygger vil skabe igen.
Når skyggen er ligest, da hulke de små,
som stirrer derpå.

Fortryllende drøm
om evighedsperlen i tidernes strøm!
Du gækker de arme, som søge omsonst,
hvad hjertet begærer, i billed og kunst,
så varigst de kalde, hvad sikkert forgår
som timer og år.

O kærligheds Ånd!
Lad barnlig mig kysse din strålende hånd,
som rækker fra Himlen til jorderigs muld
og rører vort øje med fingre som guld,
så blålig sig hæver bag buldrende strand
det dejlige land!


Jesus Kristus dig til ære - [top]

35/ 199 salmer, DDS 431 kirkeår/ kalenderår

Indhold: Salmen synges, samtale om indhold. Fx. hvorfor tak for at hjertet såres?

Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Julen har bragt velsignet bud - [top]

35/ 968 salmer, DDS 119 jul

Indhold: Foreslået anvendt i forbindelse med Livets træ.

Noter - Salmebogen Online

Krydshenvisninger: Livets træ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Kirken den er et gammelt hus - [top]

35/ 210 salmer, DDS 323 kirke, fællesskab

Indhold: Synge salmen og samtale - (evt. arbejde med dias-show) - om hvad / hvem kirken er (levende sten / mennesker overfor bygninger)

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Samtalen kan tage udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad er kirke. Typisk med svarene (evt. på tavlen): en stor bygning, helligt sted, sted hvor dåb, vielse etc. foregår, nogle kommer måske også i tanke om gudstjeneste i almindelighed - vers 6 kan drages ind som bekræftelse af de sidste forslag; Med vers 3 kan man dreje spørgsmålet fra hvad til hvem, de levende sten: de, (konfirmanderne), vi - alle døbte - er kirke.
Idé, Dias-show: bed konfirmanderne arbejde to og to - efter hele salmen er dem bekendt med enkelt-vers fra salmen. Nok bedst udskrevet på et ark papir. Bed dem understrege betydende ord, og på papiret skrive - (evt. skitsere billeder, der kan "illustrere" ordene (få dem eventuelt til at tænke på musikvideoens billedsprog). Lad dem trække pile fra ord til beskrivelse. Man skal gå rundt og snakke med dem og diskutere ideerne - og få alle, også de vilde, skrevet ned. Herefter bliver det præstens opgave - eller et andet billedkyndigt/ billedteknisk menneskes - at finde, fotografere billeder, der svarer til ideerne, og sætte i dem sammenhæng.
Sammen med en "flot" indspilning af salmen - fx. Erik Grips - vises billederne i et show - bedst hvis man har lysbilledudstyr med overblændingsenhed - eller mulighed for at lave præsentationsshow med powerpoint e.l.

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Kirken den er et gammelt hus (2) - [top]

35/ 211 kvu: salmer, DDS kirke, fællesskab

Indhold: Højskolesangbogens version

Mål: Danne indgang til spørgsmålet om autoritet og ånd i kirken

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Kom regn af det høje (DDS 272) - [top]

35/ 214 salmer, DDS 313 ånd - Helligånd

Indhold: (Kirkelig voksenuv.) - sammenlign med Grundtvigs måde at forbinde Helligånd og natur - Danmarks natur på Brorsons tid.

Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Lille Guds barn hvad skader dig - [top]

35/ 529 salmer, DDS 41 Guds omsorg

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Lover den Herre, den mægtige konge med ære - [top]

35/ 244 salmer, DDS 2 gudsforestillinger

Indhold: Salmen synges.

Noter - Salmebogen Online

Mål: At den læres. Se hvilke billedtale, der bruges om Gud. (konge, ørn)

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Lovet være du Jesus Krist - [top]

35/ 245 salmer, DDS 108 inkarnation

Indhold: salmen synges

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
- kan eventuelt kombineres med Skriftsted 1. Joh. Gud er lys.. Eller forbindes med Billeder af Gud, Jesus som tolk (Ny oplysning stor).

Krydshenvisninger: Billeder af Gud 2. (NT); ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Lysets engel går med glans - [top]

35/ 249 salmer, DDS 747 Guds omsorg

Indhold: salmen synges

Noter - Salmebogen Online

Mål: at eleverne først i forløbet synger en salme, hvor den poetiske styrke er let tilgængelig

Hvordan:
Jeg har brugt salmen som grundlag for at finde Chrunch-ord i en salme; som sådan viser den sig let tilgængelig.
Evt. fortælles Dan Turells barndomserindring, om hvordan han besvimede, da han første skoledag første gang oplevede morgensang, og sang netop denne. Så stærk var det poetiske indtryk (kilde?).
Eventuelt vælges den omkring Sct. Michaels dag

Krydshenvisninger: Chrunch-ord i salmer - idé; Sct. Michaels dag (29. september); ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Lyslevende fra Himmerig - [top]

35/ 250 salmer, DDS 66 Jesus Kristus - Gud

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Nu falmer skoven trindt om land - [top]

35/ 274 salmer, DDS 729 året - høst

Indhold: salmen synges

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Eventuelt afspilles Erik Grips udgave fra hans plade 1983, som kun består af de to første vers - og så melodien, der vemodigt klinger ud.
Den historiske baggrund i Grundtvigs liv fortælles (krisen i 1844) - eventuelt synges også "Sov sødt barnlille" DDS 674 - og sammenhængen fortælles - se under Grundtvig 1844.

Krydshenvisninger: Grundtvig 1844; Sov sødt barnlille; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Nu hviler mark og enge - [top]

35/ 975 salmer, DDS 759 omsorg, Guds

Indhold: Synge salmen - eventuelt bruges særlig det sidste vers i forbindelse med Sct. Michaelsdag

Noter - Salmebogen Online

Krydshenvisninger: Sct. Michaels dag (29. september); ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Nu kom der bud fra englekor - [top]

35/ 275 salmer, DDS 71 inkarnation

Indhold: synge salmen, fortælle om bebudelsen, overvejelse af betydningen af ånden / kraften som overskygger - iagtagelse af vendepunktet i vers 5

Noter - Salmebogen Online

Mål: at udvide forståelsen for inkarnationens væsen, at det ikke er den tekniske undfangelse der er hovedsagen - og at ånden stadig inkarnerer sig.

Hvordan:
Fortæl først Luk. 1,26-38 (evt læs), og pointer: "Helligånden skal komme over dig, den Højestes Kraft skal overskygge dig". Her kan der være anledning til at sige at det ikke er undfangelsen i teknisk forstand der er vigtig. Om Josef skulle være den biologiske fader er i og for sig underordnet. Ånden gør dette barn til sit fra dets første begyndelse - ved at overskygge Maria. [At man i den tidligste kristendom ikke behøver den underfulde undfangelse for at fortælle om inkarnationen og for at forkynde at Kristus kommer fra Gud, kan man se ved at sammenligne med "adoptionen" i Mk. 1,9-13, eller Paulus måde at se det: stadfæstelsen ved opstandelsen (Rom. 1,4)]. Der skal ikke trampes rundt i afmytologisering, men det kan siges fortællende - til frihed for den, for hvem jomfrufødslen er en - overflødig - anstødssten.
Se også billedtolkning af Grünewalds Mariæ Bebudelse (Isenheimeralteret) - her ses den frelseshistoriske sammenhæng mellem det gamle og det nye testamente - og så den tolkendes egen tid.

Krydshenvisninger: Mariæ Bebudelse; ; ; ; ; ;

| Luk. 1, 26-38 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Mk. 1, 9-13 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | Rom. 1, 4- Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Nu rinder solen op - [top]

35/ 276 salmer, DDS 743 Guds omsorg

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Nu takker alle Gud - [top]

35/ 277 salmer, DDS 11 skabelse, opretholdelse

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Nu titte til hinanden - [top]

35/ 278 salmer, DDS 750 Guds omsorg

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Når mit øje sig træt af møje - [top]

35/ 285 salmer, DDS 558 håb og længsel

Indhold: Salmen synges - samtale om dens baggrund

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Salmen - så poetisk og smuk den er - kan i undervisningssammenhæng bruges til at skabe forståelse for hvad længsel efter noget større end dette liv og denne jord handler om. Man kan tage afsæt i fortælling om Brorson - hans tunge livserfaringer netop omkring salmens tilblivelsesår 1741. Man bør have øje for, hvordan sansningen af det himmelske giver "tidens åndedrag evighedens luft og smag". Brorson prøver ikke at flygte fra tilværelsen heller ikke når den er allermest ubarmhjertig, men trøstes og oplives i tiden, i det smertelige, af troen på evigheden.
Det er vigtigt at bruge den melodi, som findes i det nye salmebogsforeslag. Den svarer i karakter til teksten.

Krydshenvisninger: Brorsons vita - oversigt; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Op al den ting, som GUd har gjort (originalteksten) - [top]

35/ 620 fortælling, personer Salmer: Brorson, H.A.

Indhold: Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Forslag til undervisningsbrug, se Op al den ting - den redigerede tekst i salmebogen.

Krydshenvisninger: Op, al den ting som Gud har gjort; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tekst:
Op al den ting, som GUd har gjort,
Hans herlighed at prise,
Det mindste hand har skabt er stort,
Og kand hans magt bevise.

Gik alle konger frem i rad,
I deres magt og vælde,
De magted ey det mindste blad
At sette paa en nælde.

Ja! alle englers store kraft,
Som Himle-.Scepter føre,
Har ingen tiid den evne haft
Det mindste støv at giøre.

Det mindste græs jeg undrer paa,
I skove og i dale,
Hvor skulde jeg den viisdom faae,
Om det kun ret at tale?

Hvad vil jeg da begynde, naar
Jeg lidet giennemkiger,
Hvor mange folk der gik og gaaer
I alle verdens riger?

Hvad skal jeg sige, naar jeg seer,
At alle skove vrimle,
De mange fugle-spring, der skeer
Op under HErrens himle?

Hvad skal jeg sige, naar jeg gaaer
Blant blomsterne i enge,
Naar fugle-sangen sammenslaaer
Som tusind harpe-strenge?

Hvad skal jeg sige, naar mit sind
I havets dybe grunde
Kun dog saa lidt kan kige ind,
Og seer saa mange munde?

Hvad skal jeg sige, naar jeg vil,
Saa høyt jeg kand, opkige,
Og vende alle tanker til
Det blanke solens rige?

Hvad skal jeg sige, naar jeg seer,
Hvor stierne-flokken blinker,
Hvor mildt enhver imod mig leer,
Og op til himlen vinker?

Hvad skal jeg sige, naar jeg op
Til GUd i aanden farer!
Og seer den store kæmpe-trop
Af blide engle-skarer?

Hvad skal jeg sige? mine ord
Vil ikke meget sige;
O GUd! hvad er din visdom stor,
Din godhed, kraft og rige!

Alt det, som haver aande, skal
Vor Skabere begegne,
Hans lof skal fylde bierg og dal
Og alle verdens egne.

O! priser GUd paa denne jord
Hver, som har sands og tunge,
Og al den deel, i himlen boer,
Vor Skabers lof skal siunge.

Slaaer alle folk paa denne jord
Med fryde tone sammen,
Halleluja! vor GUd er stor,
Og himlen svare amen!


Op, al den ting som Gud har gjort - [top]

35/ 290 salmer, DDS 15 skabelse

Indhold: Salmen synges.

Evt. kombineret med andet se Hvordan
Noter - Salmebogen Online

Mål: At give fornemmelse at syn, undren skabelsestro kan høre sammen

Hvordan:
Salmen er foreslået - og kan bruges i forbindelse med flere elementer. Se Sudama og den gyldne stad, Øjet er legemets lys. Bruges DDS 12 til morgensang indledende i kirken kan Mt. 6,22-23 læses som indledende andagtstykke - derefter kan den stadig være erfaringsbaggrund for >Sudama of den gyldne stad, som så kan indlede undervisningen som billedmeditation. En palme er en palme.. kan også inddrages.
Eventuelt kan man trække vers 2 frem - til en diskussion af hvad vi kan og ikke kan (fordi en hel del "konger" faktisk i dag kan sætte et nældeblad på et æbletræ, hvis de vil) - og hvad skabelsestro så vil sige med den erfaring in mente.
Kan også bruges (kontrast)i forbindelse med Stjernehimlen. Uendelighedens rædsel. Brorsons vita

Krydshenvisninger: Sudama og den gyldne stad; Øjet er legemets lys; En palme er en palme og en mark en mark; Stjernehimmelen. Uendelighedens rædsel; Brorsons vita - oversigt; Erkendelse af Guds storhed;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


På Jerusalem det ny - [top]

35/1067 salmer, DDS 332 kirke, fællesskab

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Rejs op dit hoved, al kristenhed - [top]

35/ 600 salmer, DDS 274 dom

Indhold: Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
I slutningen af kirkeåret at synge salmen. Kombineres med fortælleelementerne Du Herre Krist og Det forunderlige år 1588

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Rettens spir det alt er brækket - [top]

35/ 878 salmer, DDS 187 skyld

Indhold: Salmen synges - forbindes eventuelt med elementer om skyld.

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Kan bruges i forbindelse med Nadver - to billeder

Krydshenvisninger: Nadveren - to billeder; ; ; ; ; ;

| Mt. 27, 32-44 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Se nu stiger solen - [top]

35/ 312 salmer, DDS 754 dødens overvindelse

Indhold: Noter - Salmebogen Online

Mål: Give oplevelse af med hvilke billeder livsnærvær kan udtrykkes.

Hvordan:
Synges evt. i forbindelse med Tunnel mod lys.

Krydshenvisninger: Tunnel mod lys (Beyond Death); ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Som tørstige hjort monne skrige - [top]

35/ 952 salmer, DDS 410 kirke

Indhold: Synge salmen - eventuelt forbinde den med hvede og klinte

Noter - Salmebogen Online

Krydshenvisninger: Hvede og klinte; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Sov sødt barnlille - [top]

35/ 369 salmer, DDS 674 Guds omsorg

Indhold: Synges - og eventuelt fortælles om baggrund.

Noter - Salmebogen Online

Hvordan:
Kombineres eventuelt i en større fortællesammenhæng med "Nu falmer skoven trindt om land". Se krydshenvisninger Grundtvig 1844.

Krydshenvisninger: Grundtvig 1844; Nu falmer skoven trindt om land; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Baggrundsstof:
En baggrundsforståelse for salmen i hele Grundtvigs dåbssyn kan findes her (af Villy Klit-Johansen) Læs her.


Stiftet har Guds Søn et åndeligt rige - [top]

35/1396 salmer, DDS værd, menneskets

Indhold: Reference til navnet Erik

Mål: At diskutere i hvilken forstand tro kan gøre en til konge (og præst)

Hvordan:
Salmen er kommet med i udvalget i forbindelse med optagelsen af navnet Erik på Jordens Salt. Men dens budskab "du er konge!" er ikke så dårligt at reflektere over sammen med konfirmanderne.

Krydshenvisninger: Erik; ; ; ; ; ;

| 1 Pet. 2, 9-10 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Til himlene rækker din miskundhed, Gud - [top]

35/ 539 salmer, DDS (kva) skabelse, opretholdelse

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Tør end nogen ihukomme hjertets søde morgendrøm - [top]

35/1534 salmer, DDS 348 kirkerum

Indhold: Forslag tilbrug

Hvordan:
De færreste vil nok komme frem til at bruge den i konfirmandforberedelsen, men den peger tilbage på et punkt i En linie i bibelens historie - og vers 6' billede på kirken som kun et gæstekammer er meget smukt, som muligvis kan finde vej til brug i anden undervisningssammenhæng.
Som kuriosum kan nævnes at salmen kan have foresvævet Halfdan Rasmussen, da han digtede "Livet er en morgengave" (hvorfor også melodierne til denne sang kan bruges til salmen.

| Hag. 2, 3-9 Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Velkommen igen Guds engle små - [top]

35/ 661 salmer, DDS 99 inkarnation

Indhold: Noter - Salmebogen Online

Krydshenvisninger: Det ensomme juletræ; ; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Vi kommer til din kirke Gud - [top]

35/ 406 salmer, DDS 478 dåb

Indhold: Morgensang, indledende. WWW-noter

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Vi pløjed og vi såede - [top]

35/ 585 salmer, DDS 730 året - høst

Indhold: salmen synges

Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Vor Gud han er så fast en borg - [top]

35/ 513 salmer, DDS 336 Jesus Kristus

Indhold: Et forslag til sammenhæng

På www: Salmebogen Online; ; ; ; ;

Hvordan:
Primært er det oplagt at knytte den til fortælling om Luther. Den gang udmærket være indgangen til at fortælle ud fra "Her står jeg og kan ikke andet" - med udfoldet flash back til historien frem til rigsdagen i Worms.
Salmen er her i materialet også foreslået anvendt i forbindelse med De første kristne og forfølgelser. Der skal naturligvis gøres opmærksom på tidsafstanden - og henvises til en anden gang, hvor man fortæller mere udfoldet om Luther. Dette kan være rimeligt, hvis man lægger vægten på de første vidner - fra evangelister til de første kristne, fordi de er nærmest den egentlige åbenbaring af Ordet der blev kød. Men så tolket med "flash forwards". Der kan være god grund til at mene at inden for det "kursus", som 48 - 56 lektioner konfirmandundervisning er, er det rimeligt at vægte på den måde. Men så netop i glimt hente nøglepunkter ind i den senere historie.

Krydshenvisninger: De første kristne - forfølgelser; Luther, Martin; ; ; ; ;

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Baggrundsstof:
I flg. Dahn: Verdens mest udbredte salme, oversat til 200 sprog. V. 3. er mindelse om Rigsdagen i Worms 1521, hvorom Luther senere skrev: "Selv om jeg havde vist, at lige så mange djævle sigtede på mig som der er tagsten i Worms, var jeg dog redet derind!"


Vær velkommen Herrens år (advent) - [top]

35/ 410 salmer, DDS 74 kirkeår/ kalenderår

Indhold: Noter - Salmebogen Online

| , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk - | , - Gl.v. | Ny v. | Norsk -


Final footer