Theol-P.net - Oversigt kirkeårets søn- og helligdage - - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks [ksf@theol-p.net]

22. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 18. 1-14 - Om at bringe små til fald / Pass dere fo

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt

Teksten online:
| 1992 Online | Gamle version | Norsk - | Biblegateway (åbner på Lutherbibel 1545, andet kan vælges) -

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

Kontekster: 1: I foregående kap: Forklarelsen på bjerget.. 2: Vi er i selvbesindelsens fase over for Guds dom 3: Ikke klokkeklar sammenhæng!

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Danske salmer oversat - i hvilke salmebøger? Ved Peter Balslev Clausen. Fortegnelse

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Den nyeste fra Working Preacher. Se på siden i højre spalte flere og ældre kommentarer.

Lectionary Greek

Til eksegesen:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 18

Prædikener til søndagen: 22. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[272/tr22-b ]

Religionspædagogiske noter:Man kan i konfirmandundervisningssammenhæng tage udgangspunkt i at spørge, hvem de i vil kalde "de små" - mobbeofre måske? I samfundet? Globalt? - Du satte dig selv i de nederstes sted - Fodvaskningen Tør man tage den lidt mærkelige tanke om et menneskes engel i himlen op? Der kan i sjælesørgerisk sammenhæng være en stor trøst i at prøve at forstå forholdet til Gud så billedligt-konkret. Måske er der faktisk også for konfirmander et mulighed for at forstå et åndelig forhold, gennem engleforestillingen? Lignelsen om det vildfarne får er altid god. En gennemarbejdning af den salme, som ofte bliver konfirmandernes yndlingssalme, DDS 260, Du satte dig selv i de nederstes sted, er overordentlig relevant - Kristendom og politik - salmer - Satans ord - jeg vil ikke fortælle om tilgivelsens frihed -

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
G”ttingen Predigtmeditationen (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hage, Line
det Jesus beskriver er netop noget, der kun kan beskrives symbolsk. Han taler om den største trussel overhovedet mod vores liv og lykke. Det man med et andet symbol kalder Helvede. På moderne dansk hedder billedet en voldsspiral. Helvede på jord er en voldsspiral og en af de mest populære måder at standse sådan en på, er ved at finde en syndebuk. Der er altid en af de mindste, som kommer til at bære al den skyld, vi ikke selv vil kendes ved. Når først vi har fundet syndebukken, kan vi kaste ham eller hende ud af vores fællesskab og freden er genoprettet - for en tid.
Det er dit ansvar at stoppe den voldelige trafik - og hvis det er helt umuligt at lade være med at slå tilbage, så må du hugge hånden af Voldsspiraler og syndebukløsninger har eksisteret lige så længe, som mennesker har levet sammen.
[0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
Dette princip som Jesus indførte vil altid være en anfægtelse, en kritik, et modbillede til denne verdens store, til alle der er noget, eller tror de er noget, ja, til alle voksne. For hvor kan vi ellers høre nogen anfægtelse af den verden og det samfund og de tankebaner vi lever midt i? Vi er opflasket med at tænke i store baner, og efter socialismens sammenbrud i østlandene for snart mange år siden er der jo kun én model: markedskræfternes frie spil! Kapitalen, pengene, konkurrencen, markedet, reklamen, vi får det hele lige ind i hovedet hver dag. [0000] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].