Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 26/03/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 20/03/2023

Mariæ bebudelse a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. , 1- 26 - Bebudelsen: Gabriel hos Maria

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
2023: Dåbsfad med bebudelsen. Betydningen jo klar: Helligånden inkarnerer sig i den døbte.
Nyt på TdU er at Jakob Brønnums bog "Fristelsen" er indekseret. Det giver bonus her: hans reference til Logos giver særlig dybde til det, at bebudelsen er blevet kaldt "lille jul". Tidligere var der her på siden et billede er af William Adolphe Bouguereau (fra 1888 Wikimedia). Den guddommelige baggrundstråling er ubetvivlelig - men der er en sær jævnbyrdighed mellem Maria og engel - nok mere moderne end bibelsk!. Det kan åbnes her.

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Bebudelsen er den anden i rækken af > 2:. "Lille jul" er denne dag blevet kaldt - her på > 3: GT er den profeti om den unge kvinde, der skal føde >

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. []

Lectionary Greek

Folkekirkens Undervisnings og Videnscenter

Til eksegesen: Jesper Stange: Vi er til påskeforberedelse. Jomfruen og graven ligner nemlig hinanden ved at være i stand til at føde liv, selvom det ikke skulle være muligt. [Tidl på Kirkemusikalsk Kompetancecenter]

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 1

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Jakob Brønnum ... Platons begreb for selve livets ånd og væsen, Logos, var det samme som det ord, de jødiske tænkere forstod, at Guds skabelse var gjort med. Det ord bruger Johannesevangeliets forfatter, når han på græsk skal forklare, hvordan Jesus er inkarnationen af Guds visdom. Guds visdom, som verden er skabt med, hedder på hebraisk hochmah. Filon vier sin karriere til at vise, at logos og hochmah et et og samme, nemlig livets grundstof, det, som udgør livet og derfor også er verdens indretning og form. De andre evangeliers forklaringer om jomfrufødslen bliver nærmest en metafor, der viser det samme: At Jesus allerede inden fødslen tilhører det i livet, der er evigt, nemlig det, livet selv er gjort af. S. 51f: Fristelsen. 2023.

[125/marbeb-a]

Religionspædagogiske noter:Matthias Grünewalds billede af bebudelsen er et fantastisk billede at bevæge sig ind i oplevelsesmæssigt og pædagogisk. Billedet findes i "Hvad skal jeg sige?" - med en interaktiv tolkende udlægning, som især bygger på Erik A. Nielsens gennemgang af billedet i Solens Fødsel. Om man skal lade eleverne følge med interaktivt eller om man måske hellere selv skal fortælle er naturligvis op til underviseren. Det er altid godt at aflæse billedet først, lade så mange spørgsmål som muligt rejse sig, inden man kommer med tolkningerne. Se billedet og tolkninger herfra.
Se også kunstnerens Harald Slott-Møllers billede - med tolkende tekst.
På jordens salt er der fine gengivelser af malerier af Fra Angelico (1387-1455), Jacquelin de Montlucon (1463-1505), Maryknoll Sisters 1955, Henry Ossawa Tanner 1898. [Se her] - Mariæ Bebudelse - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Mariæ bebudelse - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hjerrild, Frederik
Men ... hun er til rådighed, hun indvilliger i at være redskab for Guds handling. Det er det hellig betyder: at være til rådighed, at være disponibel.
Jesus var disponibel: han var til rådighed for Guds plan, han var til rådighed for andre, han levede for andre, derfor var han hellig. Og kirken er hellig, een hellig, altomfattende og apostolisk kirke?, kirken er til rådighed, kirken er et instrument i Guds hånd. Og det er vigtigt, dette med at kirken er til rådighed. Ikke for hvad som helst, der er ikke tale om nogen tivolisering eller mac-donaldisering af kirken, men kirken er til rådighed for Guds frelsesplan.
[2003] Se mere

Høgh, Marie
En bøn til den Gud, han [Nick Cave] ikke tror på griber ind i verdens gang. Men hvis han gjorde, ville digteren bede Gud om at bevare den elskede, som hun er. Og skulle Gud lede den elskede - ville digteren bede, at Han måtte lede hende ind i hans arme. Det er bønnen om at modtage. Bønnen om at blive tilsendt den kærlighed, som man ved, man ikke har fortjent. Men samtidig ved man har brug for. Bønnen om at modtage Guds suveræne nåde. Ufortjent at blive ledt ind i verdens ømmeste favntag, som kristendommen er. [2017] Se mere

Lauesen, Lasse Rødsgaard
I Guds historie er der tre templer, et i Jerusalem, et i Maria og et hos os idag. [2011] Se mere

Stender, Poul Joachim
Rene kroppe synes mere populære end rene tanker. Men det er ikke kun den fysiske renhed, der spørges efter. Det forlanges med stadig større kraft, at en politikers generalieblad skal være helt rent. Men hvem af os mennesker er helt rene?.. [2013] Se mere Det fascinerende ved Guds mor er nemlig ikke hendes uberørthed, da hun undfangede Jesus. Men det modsatte at hun lod sig røre....Det største problem i vort samfund i dag, er vor evne til ikke, at lade os røre. Vi sidder foran tv-skærmen. En nation af jomfruer.


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].