Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 19/03/22 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 12/03/2023

Midfaste a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Joh. , 6- 1 - Bespisningen af fem tusinde

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
Nyt på Teksten denne uge fremover: Link til Folkekirkens Undervisnings og videnscenters søndagsvejledning til aktuelle søndag, homiletisk og hymnologisk. Se under "liturgisk".

Andre versioner af bibelteksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

FKUVs gudstjenestevejledning til søndagen

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster: Kontekster: 1: Geografisk et andet sted (Jerusalem), men.. 2: "Laetare". Fastetid - liturgisk farve violet.. 3: GT fortæller om bespisningen i ørkenen, og epistelen..

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [Like the earlier figures of Moses and Elisha, Jesus proclaims a message of God's abundance and power to save]

Lectionary Greek

Til eksegesen: De synoptiske evangeliers beretninger om bespisningen: Mt. 14,12-21 (5000 mættes); 15,32-39 (4000); Mk. 6,30-44; 8,1-9; Lukas: 9,10-17. Johannesevangeliet adskiller sig ved at have med Jesu afkald på kongemagten, samt navngivne disciples medvirken (Filip og Andreas).

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 6

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[124/midfst-a]

Religionspædagogiske noter:Kobberstik (fra?) anskueliggør tegneseriagtigt i ét billede hele fortællingen, sådan at det at Jesus trækker sig tilbage fra magten kommer i forgrunden. Dermed falder bespisningen i ørkenen tydeligt ind under rækken af Jesu fristelser. - Eventuelt kan Jesu forhold til jordisk magt diskuteres udfra Nikolajevits Ge's billede Jesus for Pilatus. - Jesus for Pilatus - Bespisningen i ørkenen - ..døbt af Johannes, fristet af djævelen 1 ... - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: Midfaste - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Gadegaard, Anders
"..Ørkenen findes overalt, omkring os og i vore hjerter. Ørkenen æder sig ind på alt frugtbart. Den kræver menneskeliv. Den vokser som en kræftsvulst som i Afrika på grund af klimaforandringerne. FN's klimapanel.." [2013] Se mere

Hjerrild, Frederik
.. jeg (vil) foretrække den bibelske virkelighed. Af én eneste grund: denne virkelighed er endnu ikke afsluttet. Den er endnu ikke kommet fuldtud, den er endnu ikke fuldendt. Den er en utopi. 'Utopi' plejer vi at sige når noget er en urealistisk drøm, men egetlig betyder dette fremmedord, 'utopi', intet-steds.
Vi kender vort sted, vi ved hvad der finder sted, vi ved hvad vi har, og der er ikke mange som venter sig særlig meget mere af denne verden. Men der er altså en virkelighed som er anderledes, som er dejlig, herlig, fin og retfærdig, men som bare endnu ikke har fundet sted fuldtud, som endnu ikke har fundet sit sted, sit blivende sted.
Det er denne utopi vi har i vort evangelium...Det er denne store utopiske virkelighed, vi drømmer om her i Guds menighed. Og det er vigtigt at holde denne drøm ved lige...
[1982] Se mere

Luther, Martin
Christen werden nicht verhungern. [0000] Se mere Marts 2017: For tiden er der ikke adgang til predigten databank.

Luther, Martin 2
I dette evangelium lærer Kristus os atter først om troen, at vi ikke skal sørge for bugen og livets opretholdelse. Og han lokker os dertil med et mirakel, som ville han her med gerningen sige, hvad han i Matt 6, 33 siger med ord: "Søg først Guds rige og hans retfærdighed.."
For det andet giver han os et eksempel på kærligheden, og det på mange måder: Først ved, at han ikke alene lader dette under med bespisningen komme de fromme til gode, som følger ham for hans gerningers og ords skyld, men også bugtjenerne.."
[Herefter kaster Luther, som andre steder ellers kan være moderne-kritisk overfor den allegoriske tolkningsmåde, sig ud i en serie af overraskende allegoriseringer, som er mere eller mindre er tydeligt polemisk-reformatoriske i pointen. Da hans prædiken for en gangs skyld er kort, kan man da underholde sig med at møde en os fremmed tolkningsmåde i fuldt flor.]
[1544] Se mere

Meile, Eva
Han ville ikke være en sensation, Han ville skænke dem et under... Et under er et tegn. Det står som et bindeled mellem to verdener: håndgribelighedens verden og evighedens verden. Når evigheden vil have os, som lever i håndgribelighedens verden, i tale, må den bruge tegn, og til de tegn låner den materiale fra vores verden. At forstå et tegn fra evigheden vil sige at se og sanse den timelige virkelighed på en måde, så den fremtræder som både sig selv og som noget andet, noget, der er større end den selv...Jesus ville ikke være konge, han ville være brød. Brød til hele verden. Livets brød. Kærlighedens brød. Barmhjertighedens brød. Det, som der bliver mere af, jo flere der spiser af det...Der er et tvivlsomt slagord, der hedder: Du er, hvad du spiser. [2007] Se mere

Nielsen, Jesper Tang
Jesus og samfundsordenen
Og så står de dér, helt alene; de mennesker, der ville gøre ham til konge i deres verden på deres præmisser.
Og så står vi dér, helt alene vi mennesker, der vil mene, at Jesus skal gøre en forskel i vores verden og have betydning for vores samfund.
Så står vi dér, helt alene, forladt af den Jesus, der er Guds søn. Eller måske ikke forladt, men konfronteret med en Jesus, der ikke vil tage ansvar for vores samfund, som ikke vil være konge i vores verden.
[2018] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].