Theol-P forside - De danske tekstrækker - De norske tekstrekkene - Hvordan.. - Om.. - TdU hver uge i egen mailboks
Dato: 12/03/23 - - Aktuelle Søndags tekster - Opdateret: 06/03/2023

3. s. i fasten a - < Forrige - Næste >

Dagens evangelium: Luk. , 11- 14 - Beelzebultalen og den urene Ånd

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelse af søndagens prædiken.

Redaktionelt:
NB: i TextThisWeek er teksten den hos Markus. 3,22-27. WorkingPreacher forholder sig også til Mk. Dvs de har ikke med ordene om at lade huset tomt, som findes her hos Lukas som integreret del af åndsuddrivelsen - med lidt mere "space" findes den også hos Mattæus. Interessant nok! Har den angelsaksiske kirkeverden ikke dette så stærkt inde i bevidstheden som vi - og som det så tydelig afspejler sig i kommentarer og citater her? Kan faren ved tomheden beskrives med, Bob Dylans enten-eller - eller Luthers i den trælbundne vilje, mennesket er et æsel, som rides af enten Gud eller djævelen?
Norske siden har 3 ekstra prædikener.
Nyt 2023: Jesper Tang Nielsen overvejelser over oversættelsen af Tamin - kan danne ingang til sagen.
4 forskellige salmevalg (opdateret 2023).

Andre versioner af teksten online:
| Dansk 92 - gamle version | Norsk - | Svenske oversettelsen 2000 - | Islandsk - | Luther 1545 - | King James Version - | New International Version -


Liturgisk:

Oversigt over gudstjenestens tekster aktuelle år

Salmeforslag til søndagen

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Akkumuleret salmevalg til hele kirkeåret ved mere end 30 år ved forskellige. Ved Michael Rønne Rasmussen.


Eksegetisk:

Kontekster:

Den norske Teksten denne Uken

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! - ganske få søndage findes ikke

Interlinear oversættelse af teksten. BibleHub - umiddelbar adgang til ord-for-ord analyse,
leksikonopslag, prædikener hvor verset indgår i teksten, kommentarer.

BibleHub - kommentarer Åbner på første verset i teksten

Working Preacher. [Jesus generates a lot of worry in this passage. But I suppose he always has]

Lectionary Greek

Til eksegesen: Mk. 3,22-27 har ikke om de onde ånders tilbagekomst
Mt. 12,22-29; 43-45. (43-45 er om de onde ånders tilbagkomst. I mellem har vi om den sande familie, Jonastegnet og det gode træ/frugter)

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 11

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

[123/sif3-a ]

Religionspædagogiske noter:Jeg har hidtil ikke selv brugt denne dæmonuddrivelse (eller andre) i konfirmandundervisningen. Men måske er det en mangel. Den bør dels ses i lyset af fristelsen i ørkenen, at kampen mod det onde er en kamp, hvor der er så stærke magter på færde, at menneskene ikke kan gøre den til deres alene - endsige udråbe nogle (andre) til særlige ondskabsmagter - dels at den ikke tillader magttomrum. You have to serve somebody - either the Devil or God, som Bob Dylan sang til indledning af sin kristne, bekendende fase. Exorcisme har en vis fascination og det kan være relevant at sige noget om hvad som præst har været udefor, hvad man mener det handler om, og hvad man har gjort. Og man kan jo - hvis man har trosbekendelsen i fokus siden vi for at par søndage siden foreslog den udvidet - fortælle om at forsagelsen ikke er en del af bekendelsen, hvordan den er rester af en exorcisme tanke i forbindelse med dåben. - - - - -

Register til prædikensamlinger (trykte) - denne søndag: 3. s. i fasten - | - Via oversigt over tekstrække: 1. række - 2. række

Søndagslæsning: Søndagslæsning - altid med ny prædiken

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Danske taler - online [Søgning på prædikener]
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Göttingen Predigtmeditationen (Nederst på siden arkiv over prædikenerne)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Predigtdatenbank - oversigt via bibelskrift (Tysk, vist omfattende, samling af prædikener
Predigten - online - Calwer Verlag - via bibelskrift (Tysk - prædikener online

Prædikener og fortolkninger on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christiansen, Marianne
..Tidligere prøvede man at viske al den snak om dæmoner ud af det Ny Testamente som et levn fra gamle dages overtro. Det var dengang i de forgangne århundreder, hvor man endnu havdeDe så stor tillid til mennesket, at man troede fuldt og fast, at hvis bare mennesket fik det godt nok økonomisk og socialt, så ville det ikke være ondt mere. Det onde vt ille blive udryddet ad politisk vej.
Smukt og fromt, men desværre løgn. Rigere end nu har verden aldrig været og alligevel er menneskene ikke blevet et hak bedre. Dæmonerne hærger i sindet og på verdens slagmarker
....Det er hele meningen i trosbekendelsen og dåben - at vi har et nej og et ja, vi vender os fra ondskabens tyranni og vender os til Guds kraft i håb om at blive fyldt af den. Det værste, man kan være, er tom og ligeglad, et fejet og prydet hus lige klar til at flytte ind i for syv vilde dæmoner. Det bedste, man kan gøre, er at bede om at blive fyldt af Gud Helligånd, der som et sommervejr pludselig blæser døren op i det gamle forladte knirkende hus op og fylder det med lys og liv og glæde.
[2007] Se mere

Dam, Helene
Der var en kvinde, der var vidne til, at Jesus uddrev en dæmon og gav den stumme sin stemme tilbage. Der var mange vidner, men det var kun hende, der brød ud i en lovsang, en forbløffende frodig og livsnær lovsang: "Hvor må din mor være lykkelig. Hun har både født dig og ammet dig".
Hun var nødt til at meddele sig, dele det hun havde set og hørt med verden omkring sig. Og takket være at Lukas skrev det ned, deler hun det også med os i dag.
Og Jesus replicerer hende omgående: "Ja, men de der hører, hvad Gud siger og holder fast ved det, er endnu lykkeligere".
Med denne fortælling lyder Guds ord til enhver, der hører den. For at nå vort sinds stumme pletter så de bliver vagt til live. For at ramme en streng i vort sind, en tilstand der netop venter på det ord, der kan forvandle vor stumhed til indsigt.
[0000] Se mere

Hjerrild, Frederik
..mange tror stadig at neutraliteten er en mulighed, de glemmer at alt må ses i dette enten-eller-perspektiv: dér hvor der sker noget godt, dér er det godt, og derfor er det en frugt af Guds Rige. Og dér hvor der sker noget ondt, noget ødelæggende, splittende, destruktivt, dér er det djævelens frugt. Enten er man for Gudsrigets gode kræfter, helbredelse, glæde, fred, retfærdighed, enhed og ny begyndelse, eller også spreder man. [1982] Se mere

Nielsen, Jesper Tang
Tamim
Udadlelig. Udadlelig skal du være over for Herren din Gud, hørte vi for alteret. Da de lavede 1992-oversættelsen var ordet udadlelig ikke det mest heldige valg. Ikke alene er det svært at udtale, så det lyder nogenlunde pænt, udadlelig. Dets betydning er heller ikke helt rigtig.... Altså er u-dadlelig noget, der ikke er grund til at kritisere. Altså ikke-kritisabel, ukritisabel. Men det ord findes slet ikke og er bestemt ikke bedre end udadlelig. I Bibelen 2020 har man valgt oversættelsen "Gud skal ikke kunne finde nogen fejl ved jer"... [Om den negative vinkel som præger de fleste oversættelser - men: tamim er positivt: helt, fuldstændigt..- såvidt GT- teksten] Sådan skal mennesket foran Gud ikke være. Det skal være helt foran Gud. Tamim. Det bliver tydeliggjort i evangelieteksten. Jesu lille uhyggelige fortælling om den onde, urene ånd, der drives ud af sit hus...
[2019] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].