Til interesserede i kirkens vilk†r verden over og i Dansk Missionsr†ds arbejde - Online udgave - [Om red.] - - Afmeld

Forfatterindeks

Se ogs†: Artikelindeks - kronologisk, med illustration og kort intro


: "Jeg var fremmed og I tog imod mig". Flygtningekrisen og kirkens ansvar. Update 2016 Mdr:06

: 20. s. e. trinitatis - Gud sender og inviterer. Teksten denne Uge. Update 2017 Mdr:10

: 20.000 billeder stort fotoarkiv Update 2016 Mdr:04

: Africa In Touch lukker Update 2018 Mdr:03

: Africa in Touch lukker Update 2018 Mdr:03

: Det lutherske DNA i ›kumenisk perspektiv Update 2017 Mdr:05

: Domss›ndagen Update 2017 Mdr:11

: Edinburgh 2010: Catalogue for Regnum Edinburgh Centenary Series Update 2016 Mdr:08

: Edinburgh Series afsluttet! Update 2017 Mdr:06

: Facebook Update 2016 Mdr:05

: Facebook Update 2017 Mdr:01

: Facebook Update 2017 Mdr:05

: Feature: Jordan Peterson Update 2018 Mdr:08

: Flere og flere er optaget af religionsm›det Update 2018 Mdr:04

: Flere stemmer fra Arusha Update 2018 Mdr:05

: Folkekirken r‘kker ud mod indvandrere Update 2018 Mdr:02

: Folkirken: Kom, s† og sejrede Update 2017 Mdr:05

: Four Study Booklets Update 2016 Mdr:10

: F‘lleserkl‘ring fra reformationsfejringen i Lund Domkirke 2016 Update 2017 Mdr:01

: Gl‘delig pinse. P‘dagogiske indgange til Hellig†nden, pinse og mission Update 2016 Mdr:05

: Himmelske Dage Update 2016 Mdr:02

: Hvordan kan kirken hj‘lpe flygtninge? Update 2016 Mdr:06

: International Bulletin of Mission Research Update 2016 Mdr:03

: Iseskrog - sk›nlitter‘r bog om mission Update 2018 Mdr:03

: It's Just Not Cricket: An Anglican Theology of Mission Update 2016 Mdr:09

: Kirkeministeriet interesserer sig for migrantmenigheder Update 2018 Mdr:04

: Kirken Update p† Facebook Update 2016 Mdr:11

: KonfirmandAktion Update 2018 Mdr:06

: Kontakt med kristne i Mellem›sten Update 2018 Mdr:03

: Krim, krig og kirke Update 2017 Mdr:02

: Kristi Himmelfart - g† ud og forkynd omvendelse til syndernes forladelse Update 2016 Mdr:04

: Kristi Himmelfart p† Teksten denne uge Update 2000 Mdr:00

: Kristne med muslimsk baggrund Update 2016 Mdr:01

: Lutherske perspektiver p† missional kirke Update 2017 Mdr:09

: Mellemkirkeligt R†d samler ind til kirker i Mellem›sten Update 2016 Mdr:10

: Mission i Folkekirken 1,2,3..8 Update 2017 Mdr:08

: Nordisk m›de Update 2017 Mdr:02

: Norsk Missionstidsskrift Update 2018 Mdr:05

: Ny bog: "Forming the Missional Church" Update 2016 Mdr:10

: Ny religionsteolog ved Folkekirke og Religionsm›de Update 2017 Mdr:10

: Ny t‘nketank - de kirkelige handlinger og den multireligi›se virkelighed Update 2016 Mdr:04

: Nyt Magasin fra Folkekirke og Religionsm›de Update 2016 Mdr:11

: N†r religionsm›det flytter ind i kirkerummet Update 2018 Mdr:06

: Offentlighedteologi Update 2018 Mdr:08

: Ordfors›mmelse - om mission i Danmark Update 2016 Mdr:02

: Paven bes›ger Al-Azhar for at forts‘tte den p†begyndte dialog Update 2017 Mdr:03

: P† vej mod ›kumenisk for†r? Update 2017 Mdr:10

: Reformationen set og fejret i Sydeuropa Update 2017 Mdr:04

: Solidaritetsinitiativ om st›tte til Nigeria Update 2018 Mdr:09

: Svigter missionsselskaberne de forfulgte kristne i Mellem›sten Update 2017 Mdr:09

: Teksten denne uge - Midfaste Update 2018 Mdr:02

: Teksten denne uge - pr‘sentation Update 2016 Mdr:02

: Teksten denne uge: 18. s. e. trinitatis Update 2016 Mdr:09

: The Last Trump Update 2017 Mdr:02

: Tre ting vi kan l‘re af de lutherske kirker i syd Update 2017 Mdr:06

: Tv‘rpolitiske tros-religionsfrihedsnetv‘rk blandt folketingspolitikere Update 2016 Mdr:01

: Vil du arbejde med international mission i din menighed? Update 2018 Mdr:09

: What Money Can't Buy. Forskningsprojekt ved K›benhavns Universitet Update 2016 Mdr:03

: Witnessing to Christ in a Multi-Religious Context Update 2016 Mdr:06

: Word Watch Monitors Liste over forf›lgelse af kristne verden over Update 2017 Mdr:01

Aagaard, Anna Marie: Danish Regulation of Religion. State of Affairs and Qalitative Reflections Update 2012 Mdr:09

Aagaard, Anna Marie: Konflikter, konflikter.. (M†nedens kommentar) Update 2015 Mdr:05

Aagaard, Anna Marie: On Final Draft: Statement on Mission and Evangelism/WWC 10th Assembly Update 2012 Mdr:05

Aagaard, Anna Marie: Religion Gone Astray Update 2012 Mdr:09

Ahrendeldt, Betty Gr›nne: Dansk provst m›der megakirke (Willow Creek) Update 2013 Mdr:01

Anton Pihl: Tre trends som vi kan tage ved l‘re af i folkekirken Update 2018 Mdr:01

Bock, Mette: M†nedens kommentar: Grund til bekymring - men opl›ftende l‘sning Update 2014 Mdr:12

Br›nnum, Jakob: Sidste mand lukker og slukker Update 2017 Mdr:04

Calver, Robert: Missions vilk†r i Europa. Storbyen snarere gave end problem [Engelsk] Update 2012 Mdr:12

Christensen, Berit Schelde: "Pilgrimsrejse" tur-retur til den norske kirke Update 2014 Mdr:09

Christensen, Jarl rskov: Luther og religionsm›det - Temanummer Magasinet om Religionsm›de Update 2014 Mdr:08

Christensen, Jens Ole: M†nedens kommentar: 2014 - et bibel†r Update 2014 Mdr:01

Christensen, J›rgen: Missional Kirke - en introduktion - En anmeldelse Update 2012 Mdr:12

Christensen, Kaare Schelde: Pr‘sters uddannelse: 5 dannelsestyper Update 2015 Mdr:11

Christensen, K†re Schelde: Rapport fra konference for kristne og muslimske ledere 2014 Update 2015 Mdr:02

Christian Arffmann: Interview med ‘rkebiskoppen af Canterbury Update 2017 Mdr:11

Christian, H›eg: Ukraine - m›de med kirken i det ›stlige Ukraine Update 2014 Mdr:10

Dansk Missionsr†d: Sammen for Livet Update 2013 Mdr:12

Dansk Missionsr†d: Together Towards Life Update 2013 Mdr:02

Dansk Missionsr†d: Together Towards Life Update 2013 Mdr:06

Dansk Missionsr†d: Video om Dansk Missionsr†ds arbejde - ved generalsekret‘ren Update 2015 Mdr:03

David D. Daniels: Luther og den etiopiske kirke - Luthers dr›mmekirke? Update 2017 Mdr:11

DMR.org: H›ringssvar til Udenrigsministeriet DMR og DMR/U Update 2016 Mdr:08

En pr‘sentation: Folkekirkens Mission Update 2015 Mdr:09

Fischer-M›ller, Peter: Mission, konflikt og dialog i Mellem›sten Update 2015 Mdr:06

Folkekirke og Religionsm›de: Helligskrifter og demokrati til debat Update 2017 Mdr:03

Folkekirke og Religionsm›de: Magasin om Religionsm›de - august 2013 Update 2013 Mdr:08

Folkekirke og Religionsm›de: Nyt nummer af Magasin om Religionsm›de Update 2013 Mdr:12

Folkekirke og Religionsm›de: Rapport fra Kristent-Muslimsk samtaleforum Update 2013 Mdr:03

Folkekirke og Religionsm›de: Religion trives bedst i det offentlige rum! Update 2014 Mdr:11

Folkekirke og Religionsm›de: Religionsm›de til debat p† Folkem›det Update 2014 Mdr:06

Folkekirkens Mission / Det mellemkirkelige r†d: V‘rkt›jskasse til mission Update 2017 Mdr:08

Frandsen, Kristen Skriver: Fremover begynder det missionsteologiske alfabet med M Update 2012 Mdr:02

Frandsen, Kristen Skriver: Har kirken sex p† hjernen? Update 2013 Mdr:08

Frandsen, Kristen Skriver: Kommentar: Forf›lgelse af kristne Update 2012 Mdr:02

Frandsen, Kristen Skriver: National kristendom til debat. En anmeldelse Update 2015 Mdr:08

Gadegaard, Anders: Kirkernes Verdensr†d - refleksioner Update 2013 Mdr:11

Gjerris, Mickey: Klima, tro og pavelige encyklikaer Update 2015 Mdr:08

Guder, Darell: Hvorfor mission - hvordan mission? Update 2013 Mdr:10

Gundesen, Anne Mette Wind: Over dammen - og hjem igen Update 2014 Mdr:04

Hans Raun Iversen og Jonas Adelin J›rgensen: Tyve teser om d†b. Update 2016 Mdr:03

Hauerwas, Stanley: Theology: How to be caught by the Holy Spirit Update 2013 Mdr:12

Heine Holmgaard,: Levende kirke - i og udenfor kendte rammer Update 2014 Mdr:02

Intercultural.dk red: Doktorafhandling om religion som identitetsmark›r i nordisk politik... Update 2015 Mdr:05

International Bulletin of: Mission in History Update 2015 Mdr:08

Iversen, Hans Raun: Forf›lgelse af homoseksuelle er en sp‘rrebom - M†nedens kommentar. Update 2014 Mdr:03

Iversen, Hans Raun: Religionsdialog i limboet mellem kold og varm borgerkrig: Hwa n›tt er et te? Update 2012 Mdr:05

Jakobsen, Niels-Peter Lund: Panden mod muren Update 2013 Mdr:05

Jarjour, Rev. Riad: Sadad - frem og tilbage mellem rebeller og regeringstropper Update 2013 Mdr:11

Jensen, Kurt Villads: Martyrernes blod er s‘d. *** M†nedens kommentar *** Update 2013 Mdr:05

Jessen, Christian C.: Bone Falck R›nne - En pioner i folkeoplysning og Mission Update 2014 Mdr:05

Jessen, Christian C.: Harald Nielsen har gjort det igen! Nu bog om Bone Falck R›nne Update 2014 Mdr:11

Johansen, Kurt: Sat7 Tyrkiet f†r ny direkt›r - vilk†rene i Tyrkiet Update 2012 Mdr:06

Jonas Adelin J›rgensen p† DMR.ORGs hjemmeside: Dyster rapport fra USCIRF Update 2016 Mdr:05

J›rgen Skov: Det kirkelige verdenskort under forandring Update 2013 Mdr:05

J›rgen Skov S›rensen: Forkyndelse, frihed og frimodighed Update 2017 Mdr:06

J›rgensen, Jonas Adelin: Antikonversions love indf›res i den sjette indiske delstat Update 2015 Mdr:10

J›rgensen, Jonas Adelin: Danskerne s‘tter pris p† en ikke-autorit‘r kirke Update 2012 Mdr:13

J›rgensen, Jonas Adelin: Darell Guder - Missionens hvorfor og hvordan Update 2012 Mdr:09

J›rgensen, Jonas Adelin: Det nordiske samarbejde om trosfrihed styrkes Update 2018 Mdr:06

J›rgensen, Jonas Adelin: Findes der kristne lande? Update 2012 Mdr:03

J›rgensen, Jonas Adelin: Gr‘nseg‘ngere: Mission‘rer, kultur og den moderne verden Update 2013 Mdr:11

J›rgensen, Jonas Adelin: Jeg opfordrer den nye biskop til at vende blikket udad Update 2015 Mdr:05

J›rgensen, Jonas Adelin: Kirker kan bruges til at opfylde 2015-m†lene Update 2012 Mdr:06

J›rgensen, Jonas Adelin: M†ske bliver Gud r›d? Update 2012 Mdr:02

J›rgensen, Jonas Adelin: Paven og sp›rgsm†let om fattigdom Update 2013 Mdr:04

J›rgensen, Jonas Adelin: Pinsebev‘gelsen som rodf‘ste for sociale og familiem‘ssige forandringer Update 2012 Mdr:05

J›rgensen, Jonas Adelin: Putin og Medvedev som kristendommens forsvarere? Update 2012 Mdr:08

J›rgensen, Jonas Adelin: Religionsfrihed - det g†r ad Hekkenfeldt til Update 2015 Mdr:05

J›rgensen, Jonas Adelin: Religionsfrihed - international rapport Update 2014 Mdr:09

J›rgensen, Jonas Adelin: Teologi og politik - Tanker fra Busan Update 2013 Mdr:12

J›rgensen, Jonas Adelin: Tro og religionsfrihed i Kina Update 2015 Mdr:11

J›rgensen, Jonas Adelin: Udgivelse: Missional Kirke - en introduktion Update 2012 Mdr:10

J›rgensen, Knud: Biskop K.H. Ting og kirken i Kina *** MNEDENS KOMMENTAR *** Update 2012 Mdr:12

J›rgensen, Knud: B‘redygtigt volont›rarbejde - en anmeldelse Update 2015 Mdr:09

J›rgensen, Knud: I Fokus: Nyt Kina og ny kirke: Hvad kan vi l‘re? Update 2014 Mdr:12

J›rgensen,Jonas og Andreas sterlund Nielsen: Integral migration policy in 'Fort Europe': hospitality as a quest for shalom Update 2015 Mdr:10

Kleinbeck, Tage: Det mellemkirkelige R†ds 25 †rs jubil‘um Update 2015 Mdr:02

Kleinbeck, Tage: M†nedens kommentar: Nyorientering blandt USA's evangelikale? Update 2012 Mdr:11

Klint, Karen: Gode budskaber i pavens "Evangeliets gl‘de" (M†nedens kommentar) Update 2014 Mdr:11

Knud J›rgensen: Online Chinese Christianity Collection (OCCC) Update 2017 Mdr:08

Knud J›rgensen og Bach Nikolajsen: Kirkernes Verdensr†d har fokus p† mission Update 2012 Mdr:06

Kristeligt Dagblad: Dagspressen: Folkekirkens Mission Update 2012 Mdr:06

Larsen, Birgitte Stoklund: Kirkedage i Hamburg: "Soviel brauchst du" Update 2013 Mdr:05

Larsen, Bo Nygaard: M†nedens Kommentar: De barnlige idealer Update 2013 Mdr:10

Mandrup, Lars: Inspiration fra Madagaskar. (Fokus: Kirken verden over som inspirationskilde) Update 2014 Mdr:03

Mission Afrika: HJ’LP FLYGTNINGE MED AT SE SAT-7 I DANMARK Update 2016 Mdr:11

Mogensen, Mogens S.: Den kristne kirkes tilstedev‘relse og vidnesbyrd i Mellem›sten Update 2013 Mdr:06

Mogensen, Mogens S.: Ekmans konversion - tendens til at s›ge tilbage i den kirkelige tradition Update 2014 Mdr:04

Mogensen, Mogens S.: Forskellige missionssyn? Update 2014 Mdr:11

Mogensen, Mogens S.: Konverterede muslimers teologiske t‘nkning Update 2013 Mdr:05

Mogensen, Mogens S.: Kristendomsforf›lgelse i Iran Update 2012 Mdr:04

Mogensen, Mogens S.: Mission i en brydningstid Update 2013 Mdr:04

Mogensen, Mogens S.: Mission i Europa - p† Kirkernes Verdensr†ds dagsorden Update 2012 Mdr:11

Mogensen, Mogens S.: Multi-Faith Spaces Update 2014 Mdr:06

Mogensen, Mogens S.: Ny t‘nkning om mission - hvor er vi p† vej hen? Update 2013 Mdr:09

Mogensen, Mogens S.: Religionsdemografi globalt - prognose 2050 (PEW) Update 2015 Mdr:04

Mogensen, Mogens S.: Sammenh‘ngskraft Update 2013 Mdr:08

Mogensen, Mogens S.: Samtale fremmer forst†elsen... Update 2012 Mdr:11

Mogensen, Mogens S.: Teologi og kontekstualisering blandt konverterede muslimer Update 2014 Mdr:02

Mogensen, Mogens S.: The Centre on Religion and Global Affairs. London - Beirut - Accra Update 2015 Mdr:08

Mogensen, Mogens S.: Trosfrihed og forfulgte kristne Update 2014 Mdr:08

Mller, Mogens: "Tillad ogs† folkeslagene at blive disciple" Update 2012 Mdr:11

Nielsen, Andreas sterlund: Helhed i mission - Samuel Escobars eksempel (M†nedens kommentar) Update 2012 Mdr:10

Nielsen, Harald: Syriens kristne - M†nedens kommentar Update 2012 Mdr:09

Nikolajsen, Jeppe Bach (Red.): Kirke og ›vrighed i et pluralistisk samfund Update 2017 Mdr:09

Norges regering: Religionspolitik i Norge: Det livss†pne samfunn Update 2013 Mdr:01

Nygaard, Birger: "Mission i en kompleks og umulig verden" Update 2014 Mdr:04

Nygaard, Birger: Folkekirkens styringsstruktur: Handler det om struktur eller vision? Update 2013 Mdr:06

Nygaard, Birger: Hvad har trosfrihed med mission at g›re? Update 2013 Mdr:03

Nygaard, Birger: Om Vinoth Ramachandra - se i›vrigt kalender ovenfor Update 2014 Mdr:10

Nygaard, Birger - artikel p† Interchurch.dk: Kirkernes Verdensr†d - er det tr†dt i baggrunden? Update 2016 Mdr:08

Peder Roulund Kj‘rsgaard anmelder: Aktuelle klassikere - Niebuhr: The Children of Light and.. Update 2018 Mdr:05

Pedersen, Heinrich W.: N†r l‘gfolk, biskop, stiftsr†d, udvalg og stiftspr‘ster arbejder sammen Update 2014 Mdr:06

Petersen, Jens Juul: De kristne er ikke alene M†nedens kommentar Update 2013 Mdr:09

Pew Research Center: Ny rapport om global fjendtlighed overfor religioner Update 2014 Mdr:01

Pr‘sentation af artikel af Eberhard Harbsmeier: Mission i en luthersk kontekst Update 2018 Mdr:01

Pr‘sentation p† Oxford Centre for Mission Studies: Freedom of Belief and Religion Update 2015 Mdr:10

Raheb, Mitri: Hvor er Gud? [Fra Mitri Rahebs bog Troen og imperiet] Update 2014 Mdr:03

Red.: Bogota - L›sning tur - retur Update 2012 Mdr:08

Red.: Burundi - baptistkirken engageret i hj‘lpearbejde i urotruet land Update 2015 Mdr:06

Red.: Bymission: Barfodsmission‘r i Mnchen Update 2016 Mdr:01

Red.: Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Update 2013 Mdr:01

Red.: Deltag i gruppen KirkenUpdate p† Facebook - eller "synes om!" Update 2012 Mdr:11

Red.: Den mangfoldige kirke. Nye menighedsformer i Danmark Update 2013 Mdr:02

Red.: Det gode samarbejde p† tv‘rs i Folkekirken Update 2014 Mdr:02

Red.: Diakonia as Christian Social Practice Update 2014 Mdr:10

Red.: Dialog og mission Update 2015 Mdr:02

Red.: DMR's medlemsorganisationers forst†else af udvikling/ DMR-U /DMR Update 2012 Mdr:04

Red.: DMR's nyhedsbrev juli 2015 Update 2015 Mdr:08

Red.: Erik W. Nielsen - indl‘g ved lanceringen af Harald Nielsens v‘rk om.. Update 2012 Mdr:06

Red.: Folkekirken river fortsat mure ned (Det mellemkirkelige R†d 25 †r) Update 2015 Mdr:04

Red.: Folkekirkens engagement i ›kumeni og mission forenes nu Update 2012 Mdr:02

Red.: Forfulgte kristne - en kompliceret problemstilling Update 2012 Mdr:04

Red.: Historisk: DMRs 75 †rs jubil‘um i 1987 tilg‘ngelig p† YouTube Update 2014 Mdr:08

Red.: Hold en international kirkedag i 2015 Update 2014 Mdr:09

Red.: International Bulletin Update 2013 Mdr:10

Red.: International Bulletin of Missionary Research Update 2013 Mdr:08

Red.: Jul i Manchuriet 1931 Update 2014 Mdr:12

Red.: Kirken reaktioner p† terrorangrebet p† sterbro februar 2015 Update 2015 Mdr:03

Red.: KirkenUpdate p† facebook Update 2013 Mdr:06

Red.: KirkenUpdate p† Facebook Update 2014 Mdr:02

Red.: Kirkernes Verdensr†ds nye missionsdokument - endelige udgave Update 2013 Mdr:04

Red.: Konferencen Det gode samarbejde p† tv‘rs i Folkekirken Update 2014 Mdr:10

Red.: KonfirmandAktion: Tro p† trods Update 2013 Mdr:10

red.: Kristendom og udvikling. Kan tro flytte bjerge. Update 2015 Mdr:11

Red.: Lyt til to foredrag om: International Missionary Photography Archive Update 2012 Mdr:03

Red.: L‘s andre steder: Muslimer og kristne i dialog Update 2012 Mdr:05

Red.: Mission, partnerskab og magt. DMRs prisopgave 2012. Update 2012 Mdr:12

Red.: Missionsblade og tidskrifter Update 2012 Mdr:08

Red.: Muslimer og kristne opfordrer til sammenhold i anledning af terror i KBH. Update 2015 Mdr:02

Red.: National Kristendom til debat -pr‘sentation Update 2015 Mdr:04

Red.: Niels Br›nnum p† FaceBook Update 2013 Mdr:02

Red.: Ny bog om Erik W. Nielsen under forberedelse Update 2012 Mdr:03

Red.: Relationer islam - kristendom p† KirkenUpdate Update 2014 Mdr:02

Red.: Religionsm›det det kit, som binder befolkningen sammen Update 2013 Mdr:01

Red.: Verdens 50 mest us‘dvanlige kirker Update 2013 Mdr:09

Red. / J›rgen Skov S›rensen: Skjolder p† den kirkelige enheds vej. Kirkernes Verdensr†d 65 †r. Update 2013 Mdr:03

Redaktionel pr‘sentation: Fjendskab mod mission (International Bulletin of Missionary Research) Update 2015 Mdr:05

Redaktionel pr‘sentation: Ny Mission nr. 28. B‘redygtigt volont›rarbejde. Update 2015 Mdr:08

Redaktionel pr‘sentation: Onlinetidsskrift om missional praksis Update 2013 Mdr:08

Redaktionel pr‘sentation: Regnum Edinburgh Centenary Series Update 2014 Mdr:05

Redaktionel pr‘sentation: Religion i Danmark 2014 Update 2014 Mdr:04

Redaktionel pr‘sentation: Tiltr‘ngt fokus p† forf›lgelse af religi›se minoriteter i regeringsgrundlag Update 2015 Mdr:08

Redaktionen: INTERNATIONAL BULLETIN OF MISSIONARY RESEARCH Update 2015 Mdr:10

Redaktionen: KonfirmandAktion Update 2015 Mdr:09

Skarsholm, Sune og Hans Peter Nohms: Dansk Ethioper Mission bakker Mekane Yesus kirken op Update 2013 Mdr:03

Skovsgaard, Steen: Vi bliver i landet - m†nedens kommentar Update 2015 Mdr:03

Sp„th, Kristian von: Inspiration fra den ortodokse kirke Update 2015 Mdr:03

Stiftsudvalget for Roskilde Stift: Missionsbegrebet - Download rapport fra Roskilde Stifts konference Update 2013 Mdr:03

Stiftsudvalget for Roskilde Stift: Missionsbegrebet - Folkekirkens Missions konference i Roskilde Stift Update 2012 Mdr:11

Sven Thore Klosterœ: Om forfulgte kristne - den vanskelige diskurs Update 2018 Mdr:09

Svend L›bner: Afrikanske stemmer Update 2018 Mdr:04

Synne Garff: Det danske Bibelselskab. Tema: Kina Update 2017 Mdr:03

S›rensen, J›rgen Skov: Om konsesus, de marginaliserede og den skr›belige ›kumeni Update 2013 Mdr:12

Teksten denne uge: Mission i hvedekornets billede Update 2018 Mdr:01

Teologisk P‘dagogisk Center: Kursus: Varm op til 2017 - har de kn‘kket koden i Syd? [OBS kort ans.frist!] Update 2013 Mdr:10

Thomsen, Niels: Moderne missionst‘nkning (Anmeldelse: Harald Nielsens bog om Erik W. Nielsen) Update 2012 Mdr:10

Wigh-Poulsen, Henrik: Liberale og konservative. Kast ikke med sten fra katedraler med glasfacader Update 2015 Mdr:11
Afbestil "KirkenUpdate Siden Sidst". Klik her og send. Lad emnelinien st†.