- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Indeks over billedbrug

Billedindekset giver en oversigt over en stor del af de billeder, som findes i elementer. Sorteret efter undervisningstype. Det betyder, at de billeder, der kan anvendes til egentlig billediagttagelse forekommer samlet. NB. i flere elementer er der links til billedet i god kvalitet, mens det kun er en stregskitse, man ser her. Billedet, som vises på skærmen, er en en såkaldt "thumbnail", et lille billed med få detaljer. Man kan gå til elementet (titellink, venstre spalte) - eller man kan klikke på "thumbnail"-billedet hér, for at se det egentlige billede. (De fleste findes i en større udgave) Klik eventuelt med højre musetast på billedet for fx. at gemme det et andet sted.
Om den praktiske brug af billedmaterialet: Se Hvordan..
I Elementer.. er der så i øvrigt mange flere forslag til brug af billeder. Se undervisningstype: billed..

Billeder og opfattelser af Gud i NT (Færdigt ark) (arbejdsark - redigeret) [Top]

Færdigt arbejsark med elementerne: Billeder af Gud, johannæiske begreber om Gud, Atomet og billedtale.
-

Hent ark. -

-

-


Du har en mission (arbejdsark - redigeret) [Top]

Arbejdsark som tager udgangspunkt i spørgsmålet om egen livsmission, den moderne, sekulare brug af ordet, og som sætter konfirmanderne til at arbejde med materiale om konkrete missionsprojekter rundt om i verden - og relatere dem til Jesus-ord.-

-

-

-


Dåb og opstandelse (Færdigt arbejdsark) (arbejdsark - redigeret) [Top]

Arbejdsark til flere elementer i temagruppe 24.-

-

-

-


Gennem Vand - om dåben (arbejdsark - redigeret) [Top]

Feature-ark: dåb og opstandelseshåb overfor død og tilintetgørelsens mulighed. Bibeltekster og tolkende andre tekster. Vejledning i brug
-

Hent arkene -

-

-


Påskesymboler (arbejdsark - redigeret) [Top]

To læseark med påskesymboler og tekster - samt et opgaveark.-

-

-

-


Sct. Lucia (arbejdsark - redigeret) [Top]

Et simpelt læseark - med Holger Lissners bedre tekst til Lucia-sangen - men også med fortællingen om Lucia - til eventuelt genfortælling. KLIK HER for at hente ark.-

-

-

-


Vi arbejder med kirkeåret Advent B (arbejdsark - redigeret) [Top]

To færdige arbejdsark om teksterne i adventstiden, 2. tekstrække. Det ene ark består af 3 x 4 elementer (2 x 4 billeder, 1 x 4 vers), som skal ordnes i forhold til periodens søndage. Det andet består af 15 spørgsmål til teksterne (især evangelieteksterne) til de fire søndage.-

-

-

-


Bibelsyn - baggrundsstof på nettet (Baggrundsstof) [Top]

Kommenterede henvisninger til steder på nettet, hvorudfra bibelsyn og bibelkritik kan behandles.-

-

-

-


Intelligent Design (Baggrundsstof) [Top]

Henvisning til artikler mm-

-

-

-


Mystisk oplevelse (Baggrundsstof) [Top]

Tre citater om mystisk oplevelse.
-

Kan bruges sammen med Forklarelsen på bjerget. Krydshenvisningen til Det fortabte får -

-

-


Næstekærlighedens motiver (Baggrundsstof) [Top]

Jakob Holdts overvejelser om tolerance, angstens virkninger og i velforstået egeninteresse som det egentlige motiv for næstekærlighed. Fra en artikel fra hans hjemmeside "Amerikanske Billeder". (Indgår i "At åbne en Verden).-

-

-

-


Stjernehimmelen. Uendelighedens rædsel (Basistekst (kirkeh.)) [Top]

Jakob Knudsens oplevelse af uendelighedens rædsel under stjernehimlen. (Indledning til juledagsprædiken)-

-

-

-


Nøglemagten (begreber, basale) [Top]

Hvem har tolkningsmagten, hvem lukker ind og hvem lukker ude. Hvem tolker måske så forkert at "disse hans små" ikke får nøglen, og får låst op til det egentlige, til Guds Rige. Et billede af en kæmpestatue af Rudolf Tegner fremstiller hvordan nøglemagten kan forståes som en tyngende byrde.-

-

-

-


Rigdom - ejendom (begreber, basale) [Top]

Lidt ideer og krydshenvisninger. Luther-citater. #ejendom #tyveri #kapital #mammon #udnyttelse #socialetik #rigdom #fattigdom-

-

-

-


Ars Sacra - Religions P„dagogische Institut Deutschlands (billed-iagttagelse) [Top]

Et virtuelt museum af religiøse billeder - især moderne - nogle med tolkning, andre uden. Ikke nemt at overskue, men et væld af billeder.-

-

-

-


Bespisningen i ørkenen (billed-iagttagelse) [Top]

Stik (ophav?) hvor bespisningen er baggrundstæppe, mens forsøget på at gøre Jesus til konge er i forgrunden. En usædvanlig vinkel,-

-

-

-


Den blinde helbredes (billed-iagttagelse) [Top]

Billedet brugt i "Jesus som helbreder". Farveudgave findes i Joakim Skovgaards billeder fra Viborg Domkirke.
-

-

-

-


Den fortabte søn - gået i svinene (billed-iagttagelse) [Top]

Et billeder, der lige skræller nogle lag af lignelsen af "Den fortabte søn.. (Jeg har ikke kunne opspore ophav)-

-

-

-


Den gamle af dage (billed-iagttagelse) [Top]

William Blakes billede findes på nettet.
-

Se også: Vue over 24.- 25 og sidste søndag i kirkeåert
Bruges i Billeder af Gud i GT. -

-

-


Den røde tråd (billed-iagttagelse) [Top]

Dias: Jordkloden i universet; -

Shu-bi-duas sang, Den røde tråd; bøn; evt DDS 7; evt. Sl. 8,4-6. -

-

-


Det fortabte får (billed-iagttagelse) [Top]

Billediagttagelse af billeder med hver sin vinkel: Den al fare trodsende og opsøgende kærlighed og freden for det fundne. (To klassiske og et mere søndagsskoleagtigt - det dramatiske) - se-

link.
Marcel-teksten er nok mest til voksne. -

-

-


Det middelalderlige verdensbillede, hul på.. (billed-iagttagelse) [Top]

Billede: mand stikker hoved ud gennem himmelhvælvingen.
-

-

-

-


Dommerne (billed-iagttagelse) [Top]

Maleri af André Fougeron. Krigsinvalider omkring et bord. Titel: Dommerne. Bøn.-

-

-

-


En linie i bibelens historie - forsiden af Chr. IIIs bibel (billed-iagttagelse) [Top]

Chr. III s bibels titelblad - som i allergroveste træk fortæller frelseshistorien fra skabelse til Kristi opstandelse. Link til Cranach d. æ."Lov og Nåde" fra 1529 som fortæller samme historie.-

-

-

-


Fodvaskningen (billed-iagttagelse) [Top]

Fodvaskningen - fortællingen og Ford Maddox Browns billede. Henvisning til nettet.-

-

-

-


Forklarelsen - billeder (billed-iagttagelse) [Top]

Tolkende samtale om forklarelsesikonen.
-

Link til tre forskellige, men lignende forklarelsesikoner. Og til Lorenzo Lottos maleri, hvor Jesus meget markant står under Guds tilsagn: Du er min søn.. -

-

-


Fristelsen i ørkenen 2 (billed-iagttagelse) [Top]

Iagtagelse af Duccios billede "Fristelsen i ørkenen"-

- læsning af beretningen - samtale om billedet.
Henvisning til flot udgave på nettet. Link til "The Great Controversy". -

-

-


Jellingestenen (billed-iagttagelse) [Top]

Samtale om motiverne på for- og bagside.-

-

-

-


Jellingestenen - dragesiden (billed-iagttagelse) [Top]

Stregtegning af Jellingestenens drageside - se også forsiden.-

-

-

-


Jellingstenen - detaljerigt billede (billed-iagttagelse) [Top]

- Billede af Jellingestenen - efter Wilmer. (Kun for det bedre billedes skyld). For særligt undervisningsindhold: Se elementet om Jellingestenen-

-

-

-


Jesu død - Buddhas død (billed-iagttagelse) [Top]

Samtale om forståelse af døden og om hvordan mennesket frelses udfra et billede af den korsfæstede Kristus (Isenheimeralteret) og Buddhas død.-

-

-

-


Jesus for Pilatus (billed-iagttagelse) [Top]

Maleri af Nikolajevits Ge. Her som stregtegning. Bøn. 2012: Link til farvegengivelser. Link til Om Pilatus.-

-

-

-


Jesus helbreder blødende kvinde (billed-iagttagelse) [Top]

Billedet brugt i "Jesus som helbreder".-

-

-

-


Jesus som 12-årig i templet (Rembrandt/Nolde) (billed-iagttagelse) [Top]

Nolde eller Rembrandt billede, bøn, Luk. 2,41-52-

-

-

-


Jesus-prismet (billed-iagttagelse) [Top]

Fra "At åbne en Verden" - Forklarelsesikonens Kristus indsat i et prisme. De forskellige facetter viser sider af Jesu Kristi virke.-

-

-

-


Korsvejen - de 14 stationer (billed-iagttagelse) [Top]

2 x 14 billeder med fx tekst til refleksion og meditation.
-

. -

-

-


Kristi fødsel - ikon (billed-iagttagelse) [Top]

Forslag til fremgangsmåde ved billedtolkning - de bibelske henvisninger.
-

Ikonen - med interaktiv tolkning -

-

-


Kristi lidelse, død og opstandelse (Hans Memling) (billed-iagttagelse) [Top]

Link til meget flot og stor gengivelse af Hans Memlings totalfremstilling af Jesu historie fra indtoget i Jerusalem til opstandelsen.-

-

-

-


Kristi opstandelsen. Billeder: Nedfarten til Dødsriget (billed-iagttagelse) [Top]

Iagttagelse, fortælling om bibelsk baggrund, samtale. Synge "I kvæld blev der banket..-

-

-

-


Lazarus opvækkes (billed-iagttagelse) [Top]

Stregoptegning af Joakim Skovgaards billede (Viborg Domkirke) Billedet er brugt i "Jesus som helbreder". Farveudgave findes på Wikimedia. Kompositorisk er Lazarus' opvækkelse tæt forbundet med indtoget i Jerusalem.-

-

-

-


Lutherrosen (billed-iagttagelse) [Top]

Lutherrosen. Billed og Luthers egen fortolkende tekst.-

-

-

-


Marionetdukkeføreren (billed-iagttagelse) [Top]

Betragtning af billede af marionetdukkefører-

-

-

-


Marta og Maria (billed-iagttagelse) [Top]

Henvisninger til billeder. Velasques: Marta let bitter, Maria i lysfyldt rum set i spejl. Vincenzo Campi: Styrkefuld Marta i gang med et sandt orgie af madråvarer. Gregorio Pagani: Sortklædt Marta træder ud af skyggen og næsten ind mellem Jesus og Maria-

-

-

-


Månedens billede - Beskyt mig mod det jeg ønsker (billed-iagttagelse) [Top]

Fastetidsbillede. En Jenny Holzer-installation x-klip til bøn fra "Himlen i mine fodsåler".-

-

-

-


Månedens billede - D&D drage (September 2013) (billed-iagttagelse) [Top]

Billede af brynjeklædt mand der kæmper med vældig drage-

-

-

-


Månedens billede - Fristelsen i ørkenen (billed-iagttagelse) [Top]

Iagttagelse af og samtale om ét eller to billeder af Jesu fristelse i ørkenen. Se linkene til nettet for at se henholdsvis den skotske historiemaler William Hole's (1920) fremstilling og Duccio's (1255-1319) .-

-

-

-


Månedens billede - Fødselsikonen November-december 2013 (billed-iagttagelse) [Top]

Iagttagelse og samtale om fødselsikonen. Jeg er tæt på at synes at deter et teologisk must bare én gang at arbejde med ikoner og deres billedsprog. Så se krydshenvisningerne her (eller scroll op/ned) for at se relevante elementer. Selve Fødselsikon-elementet er selvfølgelig det vigtigste - om man kan bruge den interaktive form i at Åbne en Verden, vil sikkert være forskelligt.-

-

-

-


Månedens billede - Hvedekornet (August 2013) (billed-iagttagelse) [Top]

Billede af hvedekorn - stærtk forstørret og i tværsnit-

-

-

-


Månedens billede - Pilgrim i landskab (billed-iagttagelse) [Top]

Billede af Karl Friedrich Schinkel: Landschaft mit Pilger.-

-

-

-


Månedens billede - Sankt Hansbålet (billed-iagttagelse) [Top]

Link til malerier. Et link til Krøyers klassiske og kendte. Et andet til Jens Søndergaard (med tolkninger). Det tredje til Ib Eisner. Et link til Sankt Hans bålets historie - hvordan det ikke er et henrettelsesbål.-

-

-

-


Månedens billede - Treeninghedssymboler - Oktober 2013 (billed-iagttagelse) [Top]

Billede af symbol for treenigheden. (Slutbilledet af en symbolserie, som bevæger sig fra Yin og Yang over firmalogo til det afbillede symbol). Findes på nettet. Muligvis især et voksenundervisningselement!-

-

-

-


Når jeg siger kom, så kommer han.. (billed-iagttagelse) [Top]

Billedet brugt i "Jesus som helbreder".-

-

-

-


Pilgrimstanken (billed-iagttagelse) [Top]

Billede af Karl Friedrich (fuld format)-

-

-

-


Sct. Olav og dragen (billed-iagttagelse) [Top]

Billeder af Sankt Olav og dragen. Dragen har Sankt Olavs ansigttræk - det onde er nok af mytologisk karakter, men er dog en del af menneskets verden, eller: ingen er syndfri, heller ikke den stærkeste helt, og det største onde er det onde i en selv.-

-

-

-


Tempelrensningen (billed-iagttagelse) [Top]

Foreløbig: Henvisning (link) til El Grecos fremstiling-

-

-

-


Tidstavle - kristendom og religionerne (billed-iagttagelse) [Top]

Et anskuelsesbillede med en tidslinie i perspektiv bagud - parallelt med Skalks fremstilling af Danmarkshistorien.-

-

-

-


Torslundealteret (billed-iagttagelse) [Top]

Torslundealterets billede, der fremstiller gudstjenesten - med pointering af det "reformatoriske": nadver under begge skikkelser, prædiken mm.-

-

-

-


Treenigheden - ikon. Andrej Rubljov (billed-iagttagelse) [Top]

Tolkning af ikonen ved Grethe Livbjerg. Fra artikelen "Skønhedens teologi" som i sin helhed findes på nettet.
-

God gengivelse findes ligeledes på nettet - jfr. nedenfor.
Link til forbillede: "Abrahams gæstfrihed" -

-

-


Tunnel mod lys (Beyond Death) (billed-iagttagelse) [Top]

Billede: Hieronymus Bosch. Opstigningen til Paradis (udsnit af selve tunnelen). - og en bøn (der måske i 70'er stil gør sig vel hurtigt færdig med døden (2004)). Link til god gengivelse-

-

-

-


UFOen (billed-iagttagelse) [Top]

Diskussion af UFO'er overfor åbenbaring - eventuelt brugt sammen med Jesu kaldelse af de første disciple-

-

-

-


Vandringen på søen (billed-iagttagelse) [Top]

Maleri af William Hole. Tekst, genfortælling Mt. 14 - opbyggelig pointering.-

-

-

-


Vandringen til Emmaus (billed-iagttagelse) [Top]

Fortællingen + iagttagelse af billede af Povl Christensen-

-

-

-


Vejen (billed-iagttagelse) [Top]

Billede af gold vej tilspidsende sig mod horisonten. Se billede og samtale med forskellige supplementsmuligheder.-

-

-

-


Åby-krucifikset (billed-iagttagelse) [Top]

Fra Åby kirke ca. fra 1100 tallet - her stregtegning. Link nedenfor til fotografi.-

-

-

-


Kalkmalerier - Østofte Kirke, Lolland (billeder - oversigt) [Top]

Fotografi: Birgit Holm. En række billeder, fra skabelsen, Kong David, og kosmokrator - følg krydshenvisningerne.-

-

-

-


Tegne-symboløvelse (didaktisk - delområde) [Top]

Grundig og konkret instruktion i at arbejde personligt med symboler - som forberedelse til at fremstille ikoner, alterbilleder mm.-

-

-

-


Mobiltelefon i undervisningen (didaktisk - generelle t) [Top]

Link til Stefan Klit-Sørensens hjemmeside: "En mulighed er at inddrage mobiltelefoner i undervisningen. Det kan gøres med SMS, men efterhånden har de fleste af konfirmanderne så gode mobiltelefoner, at man også kan anvende mobilformatterede hjemmesider.."
-

Link til professionelt SMS-formidlingssystem - brugt af nogle præster. -

-

-


Reality-shows / udskillelses shows i undervisningen (Emneområde - (didaktisk) [Top]

Skal man inddrage reality shows i undervisningen?-

-

-

-


De ti bud - 6 forskellige skitser til undervisingsforløb mm. (Emneområde - flere konc) [Top]

Link til 6 præsters ret forskellige måder at undervise i de ti bud - henvisninger i øvrigt til nettet.-

-

-

-


Marsbarer og julepynt (event - mini) [Top]

En mini-event. Marsbarer og andre barer i forhold til julepynt?-

-

-

-


Allehelgen - halloween (Event med forberedelse) [Top]

Om at være lys og bære lys - og om lys, der overvinder mørket/ holder det onde borte.
Samtale og fortælling om forskellige traditioner bag Allehelgen. Forslag til centrale salmer og tekster til brug/gennemgang.
Forslag til sammenkædning lysskikke Allehelgen med vandring med lanterner - egentlig sydtysk katolsk skik i forbindelse med fejring af Martin af Tours. Vandring med lanterner - forslag til sang/salme.
-

-

-

-


Fup og fakta om julen (Facts) [Top]

Tom Thygesen Daugaards historiske gennemgang af julefejringen-

-

-

-


Luther - han forandrede verden for altid (film) [Top]

Eric Till instruktion. Meget omfattende materiale til undervisning.-

-

-

-


Mannakorn (Forløb, ideer til..) [Top]

Trækning af skriftord bestemmer emne for følgende time(r). Følg krydshenvisning om brug af princippet ved fremstilling af ikoner til konfirmandsskriftord.-

-

-

-


Photine - Kvinden ved Sykars brønd (fortælling) [Top]

Tolkende faktuel tekst om Photine-

-

-

-


Sct. Michaels dag (29. september) (fortælling) [Top]

Sammenkædende fortælling ved morgensangen i slutningen af september. Fortælling om ærkeenglen Michael.
Flot Feature-ark kan anvendes som grundlag for samtale. Hænger fint sammen med månedens billede 2013! Relevante salmer: DDS 747 og DDS 634, evt. DDS 759 v.6.-

-

-

-


H. C. Andersens religiøse eventyr (fortælling (henv)) [Top]

Links til præsentationer af Et blad fra himlen og Livet er det dejligste eventyr - eventyr af H.C. Andersen udvalgt til brug i undervisning af Arendse Dyssel.-

-

-

-


Hvedekornet (fortælling + (action)) [Top]

Anekdote om betydningsfuldhed. Billede af det komplekse hvedekorn.-

-

-

-


En linie i bibelens historie (lbh) (fortælling lbh 10) [Top]

En række mere eller mindre udførligt nedskrevne og tolkende genfortællinger af bibelshistorie. Nedenfor et koncentreret sammendrag af den mulige linie.
-

Grafisk fremstilling: Den bibelske tidsline Klikbar med link til enkeltelementer.
Ældre udgave (stregtegning):
Arbejdsark: Grafisk fremstilling og tekst.
-

-

-


En linie i bibelens historie - oversigt (fortælling lbh 10a) [Top]

Oversigt over de enkelte elementer i En linie i bibelens historie.
-

Se også klikbar Grafisk oversigt.
Den grafiske fremstilling som billede - klik på thumbnail til højre. -

-

-


I begyndelsen skabte ... (fortælling lbh 11) [Top]

1 Mosebog 1,1-31 sat i forhold til den babylonske skabelsesberetning, sådan som Knud Hansen genfortæller den.
Link til billede af Marduk - og deportationen til Babylon-

-

-

-


I begyndelsen skabte ... (Det gammelisraelitiske verdensbillede) (fortælling lbh 11) [Top]

Flot grafik-

-

-

-


Syndefaldet (fortælling lbh 13) [Top]

Fortællingen om syndefaldet med udgangspunkt i placeringen i den bibelske historie og ved hjælp af billeder. På fortællefladen i En linie i bibelens historie er der et klassisk billede med hændelsesforløbet omkring Adam og Eva, fra skabelse til uddrivelse, med Gud Herrens formanende talte absolut i forgrunden. Derudover et billede af Adam og Eva underkastet jordens møje.
Mulighed: religionshistoricerende ramme for en samlet fortælling - se under "tekst" nedenfor. Der er et link Masolini-billede, hvor slangen har menneskets (Evas) hoved. Her er også link til Cranachs billede. Under baggrund lidt tolkning.-

-

-

-


Syndfloden (fortælling lbh 13a) [Top]

Fortælling om syndfloden - Noas ark-

-

-

-


Babelstårnet (fortælling lbh 13b) [Top]

Genfortælles eller læses.
-

Henvisning til billede på nettet. -

-

-


Isaks ofring (fortælling lbh 14b) [Top]

læsning af: 1. Mos. 22,1-19-

-

-

-


Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene) (fortælling lbh 15a) [Top]

2. Mosebog 1,6-22 - læst/ evt. som genfortalt som avisartikel-

Se tekst. -

-

-


Moses og den brændende tornebusk (Guds navn) (fortælling lbh 15f) [Top]

Genfortælling af historien - indtil og med Guds præsentation af sig selv.-

-

-

-


Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser. (fortælling lbh 16b) [Top]

2. Mosebog 13,17-22 - læst.-

-

-

-


Konger og profeter (fortælling lbh 18) [Top]

Fortælling om forholdet mellem kongemagt og profetisme i Israel - med David og Nathan som hovedeksempel-

-

-

-


Gud som dommer (fortælling lbh 19d) [Top]

læsning af Esajasteksten.-

-

-

-


Julemandens historie (fortælling med billeder) [Top]

Fortælling ved hjælp af billeder. Fortælleskitse nedenfor.
-

Billedserie som passer til fortælleskitsen findes på Jordens Salt: Se her
Billedet her i Elementer er malet af Gerard David (1450-1523). Det forestiller biskop Nicholas ved vinduet med pengene til at løskøbe de tre piger som ellers skulle sælges til prostitution.
-

-

-


Den gang Gud Herren skabte jord og himmel (fortælling, GT) [Top]

Læsning af teksten, samligning med 1. skabelsesberetning-

-

-

-


Helbredelsen ved Betesda dam (fortælling, NT) [Top]

Henvisninger til tre billeder med tolkning. Joakim Skovgaard, Carl Bloch og William Hole. + to mere: Joost Cornelisz Droochsloot(1645) og William Hogarth (1736)
Se billederne direkte her (betegnelserne er redaktørens tolkninger): -

Joakim Skovgaard: Sygdom er kamp og kaos - Carl Bloch: Se så at ville! - William Hole: Dit nummer er ude nu - Droogsloot: Alles håbløse kamp - Hogarth: vil du? selvfølgelig -

-

-


Pinsedagen (fortælling, NT: lbh 9d) [Top]

Fortællingen om pinse i artikel-stil.
Link til guide om pinsen (kristendom.dk).-

-

-

-


Peters pinseprædiken (fortælling, NT: lbh 9k) [Top]

En del af "En linie i bibelens historie". Se Pinsedagen.-

-

-

-


Brorsons vita - oversigt (fortælling, personer) [Top]

Hovedpunkter i Brorsons liv - sammenhængen med pietismen.
Henvisning til ressourcesteder på nettet.-

-

-

-


Frans af Assisi (fortælling, personer) [Top]

Fortælleskitse. Henvisning til Giottos billedfrise, som fortæller Frans' historie - dansk tekst. På Wikipedia - god gengivelse. Link til San Damiano-korset.-

-

-

-


Grundtvig 1844 (fortælling, personer) [Top]

Fortælling om begivenheder i Grundtvigs liv - og baggrunden for de to salmer "Nu falmer skoven trindt om land" og "Sov sødt barnlille"-

-

-

-


Grundtvig, N.F.S. (fortælling, personer) [Top]

Det er oplagt, når der skal fortælles om Grundtvig, at gå via nogle af hans kendteste salmer. Den indgang anvendes i elementerne "Grundtvig omkring 1810" og "Grundtvig 1844" [Se nedenfor]. NB!: Den pædagogiske rækkefølge er omvendt kronologisk - pga sammenkædningen netop med salmer og deres forbindelse til kirkeåret.
Links til ressourcesteder på nettet.-

-

-

-


Johannes Døber (Månedens person) (fortælling, personer) [Top]

Fortæl om Johannes Døber som vejbereder, som vendepunkt GT/NT, ved Sankt Hans - og i adventstiden.-

-

-

-


John Donne (fortælling, personer) [Top]

Kort om John Donne (1572-1631)-

-

-

-


Månedens person: B. S. Ingemann - Marts 2014 (fortælling, personer) [Top]

Følg krydshenvisning til Ingemann-

-

-

-


Månedens person: Kaj Munk. Januar 2014 (fortælling, personer) [Top]

Fortælling om Kaj Munk og brug af "Du ved det nok mit hjerte". Følg krydshenvisning til "Kaj Munk".-

-

-

-


Månedens person: Martin Luther (Oktober 2013) (fortælling, personer) [Top]

Der er, som det vil være mange bekendt, gammel tradition for Allehelgen at fejre reformationen, og dermed Luther som enten antihelgen eller, uden tvivl stærkt mod Luther selv, som eneste egentlige helgen. Men Mortens dag, hans navne- og fødselsdag, kan også være afsæt for fortællingen. Følg krydshenvisningen til "Martin Luther" nedenfor for at se flere overvejelser om undervisningen og fortælling. "Jordens salt" har grundlag for en billedfortælling med de store skridt.-

-

-

-


Månedens person: Sankt Nikolaj (Julemandens historie) (fortælling, personer) [Top]

Fortælleskitse til julemandens historie. Gå via www-link til "jordens salt" for at se en række "stills" især med billeder, man kan fortælle udfra. Lidt kultur-historie formidler fortællingen også: Det er muligt atlæse/se et afsnit af både"Den store Bastian" og "Peters jul".-

-

-

-


Månedens person: Søren Kierkegaard (August 2013) (fortælling, personer) [Top]

Billedet til Månedens person - se krydshenvisninger for mere-

-

-

-


Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588 (fortælling, personer) [Top]

Fortælling om baggrunden for salmen Du Herre Krist.
-

Et link til en dommedagsprofeti år 2011. -

-

-


Pascal, Blaise (fortælling, personer) [Top]

Pascals liv, som matematiker og videnskabsmand, hans omvendelse. I tekst ultrakort fremstilling.-

-

-

-


Pascal, Blaise (kronologi) (fortælling, personer) [Top]

Pascals liv, som matematiker og videnskabsmand, hans omvendelse - kronologien.-

-

-

-


Sct. Laurentius (fortælling, personer) [Top]

Fortællingen om Sct. Laurentius.-

-

-

-


Søren Kierkegaard (fortælling, personer) [Top]

Kirkegaards historie på 3/4 side! Kendte citater. Til videre elaborering og mundtlig fortælling. Diverse links - bl. a. projektet På kanten med Kierkegaard, med en noget tvivlsom tegneserie. En indplacering i "Jordens salt".-

-

-

-


Den hemmelige vej, Vælg selv... (fortælling, vælg selv..) [Top]

"Du er hovedpersonen i.."-historie omkring person, som færdes i udkanten af Jesu discipelflok - i et snart mytisk, snart socialt og historisk realistisk univers-

-

-

-


Kirkeåret (grafisk oversigt) [Top]

Kirkeårets farver, se grafik på nettet.
-

Den grafiske oversigt her i Elementer giver et visuelt overblik - men ikke over de liturgiske farver.
Vue'er over dele af kirkeåret: Helligtrekonger A - Faste A - Påske A - 12.- 19. s. e. tr. A- 22. - sidste s A - 12.- 18. se.tr B - 19. - 21. s. e. tr. B - 22. - sidste s. B -

-

-


Det gotiske krucifix - skitse (henvisning) [Top]

Skitse til sammenligning - se videre Kristus, korset og cirklen-

-

-

-


Kristi opstandelse - henvisninger (henvisning til flere) [Top]

Dødens overvindelse(Bibelcitatsammenstilling)
-

Dåb, død og opstandelse(Biblia Pauperum - typolog)
-

-

-


Konfirmationsgaver (idé) [Top]

Citat om gavestørrelser før og nu.
-

Illustration her: Konfirmandoverhøring. Poul Steffensen. (Fra Carit Etlar. Mine kæreste Fortællinger. 2. samling) -

-

-


Salmebogen - spørgsmål til arbejde med.. (individuel opgave) [Top]

En række spørgsmål som fører rundt i salmebogen - både i salmerne og tekstdelen. Lærer brug af forfatterregister og giver lidt kendskab til nogle af navnene og omfang af produktion. Se færdigt arbejdsark eller man bruge teksten til opsætning af eget arbejdsark.
-

Link til Den danske salmebog Online - med sagoplysninger og melodier. -

-

-


En linie i bibelens historie - online (interaktivt - internet) [Top]

Online grafik - til at fortælle ud fra. [Tanken er at siden skal udbygges til muligt interaktivt selvstudium]-

-

-

-


At åbne en Verden (internet - interaktiv) [Top]

Interaktive "surf-rum" online over centrale temaer i den kristne tro - belyst ved tekster og billeder. Udforsk temaerne ved at følge links og billeder. En række arbejdspapirer kan udskrives. De stiller opgaver, som sørger for at "surferen" kommer rundt om væsentlige dele i temaerne.-

-

-

-


Folkekirken.dk - undervisning (internet - interaktiv) [Top]

Emner: Interaktiv rundtur i kirken, Kirken i 1000 år, Kirkeåret, Den store fortælling, Kalkmaleri, Ind i orglet, Info til læreren.-

-

-

-


Kirkebygningen. Dens historie (internet - interaktiv) [Top]

"Interaktiv" hjemmeside, som bl.a. fortæller kirkebygningens historie (i Danmark). Lærervejledningen kan give inspiration til, hvordan man lærer eleverne at se også egen kirke - dens placering, arkitektur mm.-

Under folkekirken.dk's hjemmesider.
Billedet her: Klosterkirken i Vadstena. Foto: -ksf. -

-

-


Det danske bibelselskab (Internettet - facts mm) [Top]

Bibelselskabets forside med adgang til bibel, effektiv søgefunktion mm.-

-

-

-


Onelinere fra teksten - som plakater (koncept (del-) (didakti) [Top]

Idé: at lade prægnante sætninger i tekster (i almindelighed, men her især tænkt på tekster i gudstjenesten) blive fremhævet ved at lade dem være basis for en plakat - med eksempel.-

-

-

-


Jesu ypperstepræstelige bøn (kvu - samtale) [Top]

Video med grafisk anskuelig tolkning af dynamikken i bønnen. Mest vel for sjov, men...! Og næsten helt sikkert ikke for konfirmander.-

-

-

-


Credo - für Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts (leksikalt - internet) [Top]

Hans Küng og Jean-Louis Gindt. OnLine apologetisk diskussion med det moderne menneske om trosbekendelsen indhold og betydning. Trosbekendelsen delt i fem indgange med 7-10 underartikler. Link til fem klassiske kunstneriske fremstillinger - vildledninger eller øjneåbnere?-

-

-

-


..til syvende og sidst måtte et eller andet engang være opstået.. (læsning - tekstcitat) [Top]

læsning af dele af indledningkapitel af Sofies Verden-

-

-

-


Billeder af Gud 2. (NT) (læsning GT og NT) [Top]

Gudsforestillinger i NT-

Luk 15,11-32 (Den fortabte søn), Luk. 11,2, Luk. 15,8-10, Mt. 23,37. Joh. 4,24; 1. Joh. 1,5; 1. Joh. 4,16
I tekst: spørgsmål til ovenstående.
Arbejdsark
Et klik på henvisningen til Mattæus giver begrundelsen for billedet! -

-

-


Kaldelsen af de første disciple - hos Johannes (læsning NT) [Top]

Læsning af teksten - eventuelt som forberedelse til 19. s. e. tr. B - samtale. Kan forbindes med navn og identitet.-

-

-

-


Den rige bonde (læsning NT, lignelser) [Top]

Lignelsen fortalt i tegneserieform fra 1870'rne - på arbejdsark med spørgsmål. Hent ark. Se overvejelse i forbindelse med Den fortabte søn. Andre lignelser - se oversigt.-

-

-

-


De to skabelsesberetninger i første mosebog (læsning, GT) [Top]

Måder at arbejde med de to skabelsesberetninger.
-

-

-

-


Bibelen - et bibliotek (læsning, GT og NT) [Top]

Bibelen anskues som et bibliotek. Læsning og bestemmelse af skriftsteders "faggruppe".
-

Tekstforslag med spørgsmål, se tekst.
Link til Bibellæserringens grafiske fremstilling af "bibelens bogreol". -

-

-


En tinmineby i Syd-Amerika (læsning, GT, anden t.) [Top]

læseopgave "En tinmineby" - evt. med spørgsmål.-

-

-

-


Den fortabte søn (læsning, NT) [Top]

Læsning af lignelsen og samtale. Fx i forbindelse med arbejde med Billeder af Gud i NT eller besvarelse af spørgsmål på særligt arbejdsark [her].
-

Karl Koch om Den fortabte Søn. Link til EMU, hvor lignelsen i en tegneopgave illustrer den kristne grundfortællings treklang: liv-død-liv. -

-

-


Jesus og synderinden (læsning, NT) [Top]

Læsning og samtale-

-

-

-


Verdensdommen (læsning, NT: lignelse) [Top]

Læsning af lignelsen om verdensdommen. Henvisninger.-

-

-

-


Den gældbundne tjener (læsning, NT:lignelse) [Top]

Læsning af og samtale om lignelsen - Eventuelt i tegneserieudgave.-

-

-

-


Mennesket nedstammer fra aberne (læsning, tekst) [Top]

Ideer til diskussion af Darwins grundprincipper for livets udvikling - med kort avisartikelagtigt beskrivelse som indgår i arbejdsarket Skabelse - menneskets plads. Hele elementet kan også bare danne grundlag for samtale - især kombineret med I begyndelsen skabte..
-

Teologisk baggrundsstof: Darwinisme som ideologi og om modpolen creationisme.
På nettet: Kort rids af Darwins liv (engelsk). -

-

-


Gud er ikke død - han kan bare ikke bare finde en parkeringsplads (meditation, graffiti) [Top]

Graffiti-historie
Klik på billede for at se større, animeret billede. (Brug opdateringsknappen for at se animationen igen). Link til ukraineren Nastya Nudnik's leg med Michelangelos "Menneskets skabelse".-

-

-

-


Tavleakrobaten (Metoder (didaktisk)) [Top]

Overvejelse over brug af tavlen - foreløbig med to eksempler - til inspiration for underviseren-

-

-

-


Turbolæsning af Lukasevangeliet (Metoder (didaktisk)) [Top]

Et blokundervisningsforløb, hvor opgaven for-

konfirmanderne er at lære et evangelium at kende ved slet og ret læse det fra ende til anden.
Spørgsmålene skal kun i begrænset omfang give pejlingsmærker for tolkning og forståelse, men blot sikre at teksten er læst igennem med tilstrækkelig opmærksomhed til at læseren har mærket sig indholdet.
I første omgang er det en ny organisering af undervisningen i blokdage/ weekends, der har gjort denne form oplagt. Om den med rimelighed og godt resultat kan praktiseres spredt over enkelttimer er tvivlsomt. -

-

-


Jordens salt (oplevelse) [Top]

On-line forløb med tolkende fortælling, hvor kirken ses som et fællesskab af vidner fra tilhørerne ved Jesu bjergprædiken over mere eller mindre lysende skikkelser gennem historien til hin enkelte idag. Undersider fortæller om de enkelte - kendte - personer. Overvejende med billeder, men med kort tekst, som det er oplagt for underviseren at udbygge mundtligt. Dertil en mulig kombination med "Jordens Salt - navnes betydning" og "Navn og identitet".
Oplagt at forbinde med Allehelgen.
Der er et link til Wim Wenders film om fotografen Salgado med navnet "Jordens salt".-

-

-

-


Om døden (oplevelse) [Top]

Henvisning til vejledning på konfirmandcenter.dk - samtaleidéer, kirkegårdsbesøg, videohenvisninger og en symbolhandling for konfirmander (plantning af tulipanløg).
-

Billede her: Tulipanformet gravsten på Johanneskirkens kirkegård, Brørup. -

-

-


Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller (Oversigt) (oplevelse, billed-) [Top]

Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fortæller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 1) Oversigt. Se krydshenvisninger - eller scroll nedad!-

-

-

-


Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller 1 (Stavkirken) (oplevelse, billed-) [Top]

Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fortæller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 1) Stavkirken-

-

-

-


Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller 2 (Romansk - ældre) (oplevelse, billed-) [Top]

Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fortæller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 2) Romansk ældre - Kirken på Hjerl hede.-

-

-

-


Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller 4 (gotisk - høj) (oplevelse, billed-) [Top]

Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fortæller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 4) Gotisk - Haderslev Domkirke.-

-

-

-


Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller 5 (Kirkefond) (oplevelse, billed-) [Top]

Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fortæller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 5) Kirkefondskirker - Grøndalskirken i Vanløse og Timotheuskirken i Valby.-

-

-

-


Den danske kirkebygnings arkitektur fortæller 6 (Moderne kirker) (oplevelse, billed-) [Top]

Kirkearkitekturens udvikling fra stavkirker over romansk, gotisk, kirkefonds- til moderne kirker fortæller en historie om skiftende "fornemmelse" for tro. 5) Moderne kirke - Sthens Kirke, Helsingør, - Hannerup, Fredericia.-

-

-

-


Kristi hænder (oplevelse, billed-) [Top]

Betragtning af billede af Kristus på kors i kirkeruin - hvor hænderne mangler. Hvilken indskrift sætter de engelske soldater, som har samlet krucifixet i ruinerne på?-

-

-

-


Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704 (oplevelse, billed-) [Top]

Titelkobberet med de tre indskrifter: Sl. 8,3; Åb. 15,3 og englens halleluja.-

-

-

-


Trojborg (oplevelse, billed-) [Top]

Om Trojborgens symbolbetydning. Kaldes også trojaborg.-

-

-

-


De fem sten (oplevelse, fælles) [Top]

De fem sten i Sthens Kirke komb. med Kirken den er et gammelt hus. DDS 280.-

-

-

-


Helligtrekonger (oplevelse, fælles) [Top]

Samtale om epifanifest, epifanitiden i kirkeåret. Eventuelt med udgangspunkt i "facts" og myte om De hellige tre konger.-

-

-

-


Due - over døbefont (oplevelse, symbol-) [Top]

Genfortælling af Jesu dåb som forklaring på at due er over døbefonten-

-

-

-


Duen (symbol) (oplevelse, symbol-) [Top]

Baggrundsmateriale til symbolet duen - og nogle bibelhenvisninger. Billedet her: Erik Heides due over døvefonten i Sthens Kirke, Helsingør.-

-

-

-


Fisken som symbol (oplevelse, symbol-) [Top]

Forklaring af brugen af fisken som kristent symbol (graffiti-tags).
Link til Folkekirkens Konfirmandcenter (med forklaring) med idé til kodeleg (QR koder for mobiltelefon)-

-

-

-


Kristus, korset, cirklen (oplevelse, symbol-) [Top]

Forskellige krucifikser: romansk, gotisk, samt majestas (Ravenna) sammenlignes - evt. på Over Head.
-

Færdigt arbejdsark: Den korsfæstede og opstandne frelser
Erik Heides krucifix, Sthens Kirke: - Jellingestenen. (Stregtegninger). Gotisk Claus Berg-krucifix ca. 1520 - Billedhugger Englund - krucifix efter Gl. Åby-type - Et uhyggeligt realistisk billede (foto af skulptur) er Guido Rocha's "Tortured Christ", Brasilien. -

-

-


Krucifix i kirke (oplevelse, symbol-) [Top]

Se kirkens krucifix, se hvad det udtrykker, eventuelt sammenligne det med andre krucifixer (Se Eksempel på ark med forskellige krucifix-typer og Kristus fremstillinger. Se videre-

Kristus, korset og cirklen
Billedet her: Erik Heides krucifix i Sthens Kirke. -

-

-


skibsmodel, kirkens (oplevelse, symbol-) [Top]

betragtelse af kirkens skibsmodel.-

Genfortælling af Mk. 4,35-41 / Mt. 14,22-24 -

-

-


Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor.. (oplevelse, tavlen) [Top]

Luk. 14,26 - underskrevet: Madonna, Jesus, Osama Bin Laden - eller hvem der nu aktuelt er politisk/kulturelt provokerende personer for de Jesus omgivende personers vedkommende.-

-

-

-


Frelst af en pizza (oplevelse, tegneserie) [Top]

Striber af Nuser fanget i sit hundehus under en istap. Link til net.-

-

-

-


Snedronningen (oplæsning, eventyr) [Top]

H.C. Andersens eventyr-

Læsning/ genfortælling af 1. historie, genfortælling af 2. samt af 7. historie. Sammenstilling med Mt. 6,22-23 og Mt. 7,3-5.
Genfortælling her. -

-

-


Redaktionelt - December 2011 (Orientering) [Top]

Juletid er fortælletid. Elementerne i denne måneds nyhedsbrev er i høj grad fortælleelementer. Nyttige forkortelser af et par klassikere: (Julerosen og Den fjerde Vismand). En mini-event i undervisningen med marsbarer, twix, mm kan give oplevelsesbaggrund for dybere symbolforståelse. Den kan lede frem til snak om julepyntens betydning. For de aktivitetsorienterede kan man gå ind i et projekt, hvor konfirmanderne laver julepynt med forklaring - eventuelt til salg ved julemarked eller lignende. Julemandens historie er og bliver en kristelig historie. Ikonen Kristi fødsel går til selve sagen - og der er en god dannelse til forståelse af symboler i at gå i dybden med billedet. Julen varer til helligtrekonger - nogle vil måske gerne fortælle om Dejlig er den Himmelblå allerede inden jul - eller om meningen bag det gådefulde 20CMB12.-

Skulle en underviser tænke at nu skal det hele ikke gå op i julehygge, men at der virkelig skal arbejdes med opgaveark og kirkeår, så er der godt og udfordrende stof bag elementet Advent 2 tekstrække
. Nederst et par nye, gode ideer fra konfirmandcenter.dk (Bibelbladring - symboler med ild) - den ene har jeg broderet lidt videre på.
Med ønsket om Glædelig Jul, Kristen Skriver Frandsen -

-

-


Redaktionelt - Februar 2012 (Orientering) [Top]

"Tell the talk" er her det at fortælle om dem, der blev grebet af snakken en gang, trosheltene! "Walk and talk" er en metode fra konferencelivet, afprøvet og god også i undervisningssammenhæng. "Walk the talk" - igen fra managementsproget -, men fx Du har en mission handler om hvad kirken gør, når vi nu er færdige med at snakke. Men for at udføre en mission må du have en vision, og så øjet faktisk vigtigt: Øjet er legemets lys. (Her er så også mulighed for collageaktivitet og eventyrfortælling). "Read the talk" kunne måske blive det nye navn på bibellæsning - her finder I ideen Turbolæsning af Lukasevangeliet (med tilhørende tjekspørgsmål).
Konfirmationen nærmer sig - og der er forskellige ideer til at arbejde med konfirmandskriftord. NB - dette ligger ikke i temagruppen om konfirmation, men under Evaluering.
Til sidst bare nyt i materialet her: What for? Letlands vindermeoldi i Grand Prix 2010.-

-

-

-


Redaktionelt - Januar 2012 (Orientering) [Top]

Januar er i kirkeårets sammenhæng epifanitid. Helligtrekongerssøndagene er fra gammel tid viet åbenbaringen af Guds væsen i den Jesus, der trådte frem på jorden. De to tekstrækker, hvoraf jo række B er særlig "dansk", er forskellige i anlægget. Epifaniens guddommelige side er knap så synlig i anden som i første tekstrække. Men der kan laves en tråd om åbenbaringen i det små eller fra neden (som "baggrundsstråling" i hele undervisningen eller udmøntet i en række søndagsintro'er eller andagter). Guds Rige viser sig i de/det små: De små børn, kvinden (Photine), de ydmyge tjenere og det hele samles i lignelsen om hvedekornet - her med mulighed for lidt håndgribeligt tilbehør. Forklarelsen på bjerget hører da vist med til undervisningskanon - derfor inspiration til at arbejde med ikonen. Jesus som 12-årig i templet hører til i første tekstrække - men også i kanon og der er god indentifikationsmulighed for aldersgruppen. Du satte dig selv i de nederstes sted er oplagt i sammenhængen.
-

Mange er i øvrigt nået til Jesus-stoffet generelt. Det findes overvejende i følgende temagrupper: 12: Jesus - normbryderen 13: Jesus som lærer - (14 er om nadveren) - 15: Guds Rige - efterfølgelse - 16: Jesus Kristus - Gud/menneske.
Jesus-prismet åbner mulighed for interaktiv afsøgende tolkning af forklarelsesikonen.
Nederst i Nyhedsbrevet er der link til nye eller opdaterede elementer - bl. a. med gode ideer fra Folkekirkens Konfirmandcenter -

-

-


Altertavler - mal selv (praksis) [Top]

Nogle ideer til hvordan man kan arbejde med sagen. Kontakt til steder, hvor ubemalede, trefløjede altertavler kan købes.-

-

-

-


Konfirmandaktion (praksis) [Top]

Tilbud om kristne gæstelærere fra 3. verdens kirke.-

-

-

-


Hvad påvirker os? 2 (praksis, collage) [Top]

collager i 7-8 felter, hver med sin kategori af påvirkende faktorer, klippet fra aviser ol.-

-

-

-


Fadervorbånd (praksis, meditativ) [Top]

3 er treenighedens tråde, 7 Fadervors bønner, 9 er Fadervors led - med begyndelse og slutning. Produktion af et fadervorbånd. Idé fra Theofilus.dk. Se link.-

-

-

-


Den barmhjertige samaritaner (praksis, tegne mm) [Top]

Læsning af fortællingen. Fremstilling af den som tegneserie - oversat/ aktualiseret eller med datidig lokalkolorit -- eller skriv den moderniseret.
Den barmhjertige Samaritaner i Carl Kochs: "Jesu lignelser": her.-

-

-

-


Film - Det danske Filminstituts Undervisningsmaterialer (ressourcested) [Top]

Liste over spillefilm (mange!) med store og gennemarbejde undervisningsmaterialer og vejledning.-

-

-

-


Folkekirkens konfirmandcenter (ressourcested) [Top]

Ny center til støtte og inspiration i konfirmandundervisningen. Initiativtagere: Teologisk Pædagogisk Center, Y's Men-

Region Danmark, KFUM og KFUK i Danmark og FDF. -

-

-


Hollywood Jesus (ressourcested) [Top]

Oversigt (alfabetisk, med thumbnails) til en række film med Jesusallusioner, men også som bare i bredere forstand forholder sig til eksistentielle spørgsmål. 4-5 liniers tekst ved hver film, som karakteriserer den religiøse relevans.-

-

-

-


Klokkevers (salmebogen, arbejde med) [Top]

(Se klokkerne) / finde linier egnede som klokkevers i salmer i salmebogen.
-

-

-

-


Nu kom der bud fra englekor (salmer, DDS 71) [Top]

synge salmen, fortælle om bebudelsen, overvejelse af betydningen af ånden / kraften som overskygger - iagtagelse af vendepunktet i vers 5
-

Noter - Salmebogen Online -

-

-


En rose så jeg skyde (salmer, DDS 117) [Top]

Salme + Maria-emblem.-

Noter - Salmebogen Online

.

.

.

.

.

. -

-

-


Sov sødt barnlille (salmer, DDS 674) [Top]

Synges - og eventuelt fortælles om baggrund.
-

Noter - Salmebogen Online -

-

-


Dåb, død og opstandelse 1 (samtale) [Top]

Læsning af Rom. 6,3-ff. Teksten er indfældet i døbefont på arbejdsark-

-

-

-


Dåb, død og opstandelse 2 (samtale) [Top]

Biblia Pauperums "tegneserie" fra gravlæggelsen og opstandelsen - med typologier (Josef i brønden, Jesus i graven, Jonas i hvalen - Samson som sprænger byporten, JEsus der står op af døde, Jonas ud af hvalen).-

-

-

-


Fadervor. 1: Helliget blive dit navn (samtale) [Top]

samtale med udgangspunkt i navnet, Guds navn, blandt jøder så helligt at det ikke måtte siges - og dog har sin tydning: Jeg er den jeg er (2. mos. 3,14)-

-

-

-


Guds almagt (samtale) [Top]

Samtale om Guds skabelse og almagt med plasmalampen som billede. (Vignetbilledet her tjener bedst som illustration pga fingeren, men linket henter meget flot og stort plasmalampebillede.)-

-

-

-


Hvad er et menneske? - Fysisk (samtale) [Top]

Forholde sig til at se mennesket som en fysisk-kemisk størrelse. Mulighed for at se sammensætning illustreret på billede - men også link til mere oplevelsespræget erfaring (på konfirmandcenter.dk)-

-

-

-


Hvorfor skal vi gå i kirke og hvorfor skal vi synge salmer? (samtale) [Top]

Parallel til at tage kørekort, som kræver både teori og praksis. Den danske gudstjenestes særpræg som salmesangsgudstjeneste.-

-

-

-


I begyndelsen skabte ... Videnskab / poetisk-mytisk (samtale) [Top]

Første skabelsesberetning --

i forhold til naturvidenskabelig forståelse. Se link til amerikansk undersøgelse af videnskabsmændsforhold til tro. Især noterer jeg mig at jo lavere gennemsnitsalder jo højere grad af tro. Den ideologiske skeptikergeneration er ved at dø ud? -

-

-


Jeg er det sande vintræ (samtale) [Top]

Ansatser til samtale om enhed med Kristus, hvad det betyder, hvor central en forestilling, der er tale om. Nadver mm-

-

-

-


Ånden i glasset (samtale) [Top]

Samtale om eventuelle erfaringer - og bud på hvad fænomenet "er". Tekst: Artikelagtig beskrivelse af fænomenet.
-

Indgår på arbejdsark om ånd i konceptet Verdens Tidende. -

-

-


Dødens overvindelse (samtale, arbejdsark) [Top]

Tekst: NT citater om dødens overvindelse/Herrens genkomst-

-

-

-


Fødsel - genfødsel - dåb (samtale, arbejdsark) [Top]

Udfra DDS 447 tale om betydningen af talen genfødsel i forbindelse med dåben.
-

Stregtegning efter maleri af Anna Ancher. -

-

-


Livets Cirkler - konfirmation (samtale, arbejdsmappe) [Top]

Forskellige elementer til samtale om overgangsalder - og det mulige behov for overgangsritual. Om titlen "livets cirkler" se den gamle gamle indianers ord i soldansen.-

-

-

-


Livets udvikling (samtale, arbejdsmappe) [Top]

Rids af livets udvikling - med urskiven som billede.-

-

-

-


Bibel-intro (samtale, tema) [Top]

Skitse til introduktion af bibelen - for voksne. (Dele af forløbet kan sagtens anvendes også med konfirmander/elever i de ældste klassetrin.-

-

-

-


Fire grundlæggende teologiske fagord (samtale, tema) [Top]

Transcendens - immanens - inkarnation - epifani - sat som mål for hvad konfirmanderne skal have forstand på og vide hvad er, når undervisningen er færdig. Januar 2014 suppleret med facts om transcendens forstået deistisk eller teistisk.-

-

-

-


Hvad sker der når vi dør (samtale, tema) [Top]

Opfordring til at gennemtænke og eventuelt skrive en række muligheder ned.-

-

-

-


Hvad sker der, når nogen dør - den efterladtes situation (samtale, tema) [Top]

samtale med udgangspunkt i den situation den, som har mistet, står i, som har tre momenter i sig: et socialt, et psykologisk, et religiøst.-

-

-

-


Kærlighed og frygt (samtale, tema) [Top]

Inspirations- og læseark til samtale - om ordet "Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud."
-

-

-

-


Hvem skal have hjertet? (spil, etik-) [Top]

Spil, hvor eleverne som læger skal prioritere mellem forskellige patienter.-

-

-

-


Hanen (symbolvæsener) [Top]

Hanen som symbol - Eksempel reformationshanen, H.C. Sthens "mærke" - diverse henvisninger.-

-

-

-


På knæ for Bibelen, Professorer! (tekst) [Top]

Udsnit af Vilhelm Becks indlæg om læsning af bibelen. Læs:-

På knæ for bibelen -

-

-